Vodárenské muzeum ve Vrutici otevřelo své brány

V úterý 25. června nabídla Severočeská vodárenská společnost veřejnosti možnost prohlédnout si vodárenské muzeum ve Vrutici na Litoměřicku.

Objekt čerpací stanice byl vybudován v roce 1902 jako dominantní stavba na vodovodu, který zásoboval Litoměřice vodou z podzemních zdrojů ve Vrutici. Příprava stavby vodovodu započala 12. září 1898, kdy zastupitelstvo města Litoměřice pověřilo vybudováním vodovodu Ing. Aloise Niklase, který vlastnil významnou vodohospodářskou firmu v Teplicích - Šanově. Vlastní stavba vodovodu započala 28. listopadu 1901 a byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu, včetně objektu čerpací stanice, dne 3. května 1903.

Perlou expozice je čerpací dieselagregát vyrobený v roce 1930 německou firmou Deutz z Kolína nad Rýnem. Po komplexní rekonstrukci je v současnosti plně funkční a návštěvníci dne otevřených dveří ho mohli vidět v provozu.

Součástí akce byla také návštěva sousední úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou část okresu Litoměřice. Návštěvníci se mohli v horkém letním dnu občerstvit u vodního baru, který zajistila společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

SVS připravuje další den otevřených dveří na podzim a do budoucna počítá s využitím vodárenského muzea také při vzdělávacích akcích pro školy.
 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

Vedoucí úseku komunikace a PR

Tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254

 

 

 

 

 

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.