Lidé na severu Čech se sucha obávat nemusejí


Teplice 3. září 2020

Situace týkající se zásob vody byla v České republice na začátku letošního roku ještě horší než loni. Vlna veder znepokojila obyvatele měst a obcí v řadě lokalit Ústeckého i Libereckého kraje. Ti obyvatelé severu Čech, kteří jsou na území působnosti Severočeské vodárenské společnosti a jejího provozovatele, ale žádné obavy mít nemusejí. Podle slov mluvčího SVS Maria Böhmeho nemohla distribuční systém zaskočit ani současná dlouhotrvající suchá období.

Jsou povrchové nádrže v Krušných a Jizerských horách, sloužící k zásobování vodou, dostatečně naplněné?

Povrchové nádrže jsou zaplněné z 85 procent a výše, takže u nás na severu není důvod k obavám.

Řada měst již musela sáhnout k zákazu odběru povrchových vod z menších i větších vodních toků. Pociťuje SVS v tomto směru nějaké problémy?

Problémy s odběrem povrchové vody nyní nemáme. Dodávka vody je v rámci celého území plynulá. V případě lokálních zdrojů a jejich dočasně snížené vydatnosti se tato situace řeší zavezením vody do vodojemu tak, že to koncový zákazník nepozná – voda z kohoutku mu stále teče. V regionech, které zásobujeme, zatím neevidujeme obec, ve které by byl vydán zákaz. Vydání zákazu je vždy v kompetenci obce a týká se odběru povrchových vod pro účely zalévání zahrady, napouštění bazénů a podobně. Nesouvisí s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu. 

Spotřeba vody se u nás v posledních letech pohybovala na osobu a den kolem 90 litrů. Jak je tomu dnes?

V domácnostech je v posledních letech situace poměrně stabilní, spotřeba se pohybuje mezi 88 až 92 litry na osobu a den. Poslední dva roky se kvůli velmi suchým obdobím nacházela u horní hodnoty, tedy 92 litrů. Letos očekáváme, že se vrátí zhruba na 90 až 91 litrů. Mezi evropskými státy máme jednu z nejmenších spotřeb, ve Spojených státech dosahuje průměrná spotřeba i trojnásobku.

Je k dispozici dostatek cisteren například na zavážení vodojemů v obcích?

Ano, techniky máme dost a náhradní zásobování stíháme.

Které jsou nejvýznamnější vodní zdroje na severu Čech?

Jde zejména o povrchové nádrže Krušných a Jizerských hor. V Krušných horách jsou to vodní díla Přísečnice, Fláje, Křimov a Kamenička, dále Chřibská v Lužických horách, v Jizerských horách nádrže Josefův Důl a Souš. Také jsou to významné podzemní zdroje vody v oblasti Litoměřicka, Českolipska, Děčínska a v oblasti Liberec-jih.

Jsou v budoucích letech v plánu investice do vodní infrastruktury, které by navýšily kapacitu povrchových zásob?

Je třeba si uvědomit, že zásoby vody primárně řeší stát. SVS si takzvanou surovou vodu k výrobě vody pitné od státu kupuje. SVS průběžně monitoruje stav a kapacitu vodních zdrojů. Na území působnosti SVS, tedy v Ústeckém a ve větší části Libereckého kraje, tvoří cca 42 procent zdroje podzemní (prameniště, zářezy, vrty) a 58 procent zdroje povrchové (nádrže, údolní přehrady). Stává se tak, že některé lokální podzemní zdroje pitné vody v průběhu času mění svoje parametry, ať už je to vydatnost, nebo některé kvalitativní parametry (s ohledem na mělkost a vliv například zemědělské činnosti). V tu chvíli se tak bavíme o investicích SVS.

Podnikatelský záměr SVS sleduje jeden z cílů, kterým je plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu, a investice směruje převážně do modernizace a zkapacitnění úpraven vod, do zajištění nevyhovujících zdrojů pitné vody, do rekonstrukcí vodojemů. Důležité jsou také investice do vodárenských systémů, kam aktuálně patří například rekonstrukce významného přivaděče pitné vody z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem, který zásobuje téměř 110 tisíc obyvatel.

Co se finančního objemu týče, pro rok 2020 je vyčleněno cca 16 milionů korun na náhradu nevyhovujících zdrojů pitné vody, cca 176 milionů korun na modernizaci úpraven vod, deset milionů korun na rekonstrukci vodních zdrojů a 37 milionů korun na rekonstrukci vodojemů. V širším horizontu podnikatelský záměr počítá v období 2021 až 2025 s investicemi do zajištění pitné vody ve výši bezmála dvou miliard korun.

V uvedené částce však není započítáno řešení zajištění pitné vody na území Libereckého kraje, a to konkrétně pro území Hradecka, Chrastavska a Frýdlantského výběžku. V této lokalitě se připravujeme na dopady těžby polského dolu Turów. Vycházíme z naší studie, která hovoří o ohrožení zásobování pitnou vodou asi 30 tisíc obyvatel postižené lokality. Přesné údaje k finančním nákladům vzejdou až z projektové dokumentace, orientačně se náklady pro celou dotčenou oblast pohybují ve výši 2,136 miliardy korun. Na naši část území by připadaly náklady ve výši zhruba 800 milionů korun.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.