Ministr Toman navštívil stavbu SVS

Teplice 24. června 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve středu 24. června 2020 zúčastnil prezentace investiční akce SVS „VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče“ (více informací ZDE).

Tuto akci podpořilo MZe dotací ve výši 79 365 tis. Kč. Za účasti představitelů investora, zhotovitele a zástupců místní samosprávy se ministr osobně přesvědčil, jak probíhají práce na díle, které má zlepšit zásobování pitnou vodou pro více než 110 tisíc obyvatel Ústecka.

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR                                                      
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.