Severní Čechy mají zásoby pitné vody

Teplice 29. května 2020

V poslední době se často píše a mluví o suchu a jeho následcích. Mnozí z vás se jistě zeptají, jaká je situace v zásobování pitnou vodou na severu Čech?  Odpovídá mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme:

„I v období přetrvávajícího sucha má tento region několikaleté zásoby vody a není třeba se obávat žádných výpadků.  Povrchové nádrže Krušných a Jizerských hor jsou ve velmi dobré kondici a správci vodních toků je dokáží naplňovat a udržovat na hladinách garantujících dostatečné množství pro vodárenské odběry. U velkých podzemních zdrojů na Litoměřicku a Liberecku je samozřejmě znát dlouhodobý deficit srážek, ale stále poskytují dostatek vody pro plynulé zásobování.“

A když přece jen někde zásobování vázne?

„Méně příznivá situace v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem srážek se může projevovat pouze u menších lokálních zdrojů, zejména u těch mělkých, které jsou velmi náchylné na delší období bez srážek. Zde řešíme situaci operativním doplňováním vody do vodojemů cisternovým rozvozem, a tak dokážeme zajistit dodávku vody bez nutnosti omezení spotřeby. 

Další naší výhodou je propojení našich vodárenských systémů umožňující využívat zastupitelnosti hlavních zdrojů – oblast, kde je menší kapacita zdrojů, tak může být „přepojena“ na zdroj, který je vzdálený třeba i desítky kilometrů.“

Hodně se teď mluví o opatřeních, které by měly dlouhodobě pomoci situaci s vodou v naší zemi, Jak je hodnotíte?

„I přes tyto v současné době pozitivní zprávy z oblasti zásobování pitnou vodou na severu Čech, podporujeme záměry a aktivity, zabývající se zadržováním vody v krajině, hospodařením s vodou a jinou ochranou vodních zdrojů. Jako vodárenská skupina zabezpečující zásobování pitnou vodou pro více než desetinu republiky si dobře uvědomujeme, že je potřeba zajistit dostatek vody nejen pro naši, ale hlavně pro budoucí generace.“

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

manažer útvaru komunikace a PR                                                      

tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.