Za vodu Severočeši od května ušetří

Teplice 29. dubna 2020

Obyvatelé severních Čech zaplatí od května letošního roku za vodné a stočné o zhruba 4 koruny méně než doposud. Díky změně DPH z 15 % na 10 % klesne cena za 1000 litrů vody na 98,91 korun.

Částka, kterou odběratelé platí za vodu, je jimi často vnímána pouze jako cena za dodání této suroviny. „Je důležité si ale uvědomit, že se vlastně jedná o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

Při stanovení vodného a stočného se již od založení společnost řídí zásadami sociální únosnosti ceny a solidární ceny na celém území působnosti. A to tak, aby cena pravdivě odrážela skutečné oprávněné náklady dané podmínkami v regionu. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tj. pod 2 procenty z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody již několik let dokonce klesá,“ doplňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a více než 1300 objektů jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy ČR.

Ceny za 1m3

cena bez DPH

k 1. 1. 2020 s 15% DPH

k 1. 5. 2020 s 10% DPH

Voda pitná (vodné)

46,15

53,07

50,77

Voda odkanalizovaná (stočné)

43,76

50,32

48,14

Celková cena vody

 

103,39

98,91

 

 

 

 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

manažer útvaru komunikace a PR                                                      

tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.