Dokončili jsme část projektu Kokonín: Kanalizační propojení Kokonín – Rychnov je hotové

Teplice 1. září 2021

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v září minulého roku záhajila rozsáhlý projekt, který řeší odvádění a likvidaci odpadních vod z městské části Kokonín a části Maršovic.

Projekt zahrnuje výstavbu kanalizace v městské části, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce n. N. Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících kanalizačních výustí z vodoteče Mohelky a jejich přepojení na nově navržený páteřní kanalizační sběrač v ul. Rychnovská. Tento soubor opatření je spolufinancován EU, Fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Součástí stavby je kromě odvedení a likvidace odpadních vod také rekonstrukce vodovodu v Kokoníně. Stavba je koordinována s Libereckým krajem a KSS LK k přípravě a realizaci obnovy komunikace Kokonín-Rychnov. Město Jablonec n. N. se zároveň podílí finančním příspěvkem na spoluúčasti dotace.

Více o stavbě:

V uplynulých dnech jsme úspěšně dokončili část projektu „Kokonín“, a to skupinu opatření č. 2 „JN008360 Jablonec nad Nisou, Kokonín: převedení odpadních vod na ČOV Rychnov“. Vlastní stavební práce probíhaly ve dnech 1. 9. 2020 až 30. 6. 2021. Vyklizení staveniště bylo dokončeno k 31. 7. 2021. Stavba byla dokončena bez vad a nedodělků. Dne 10. 8. 2021 bylo požádáno o kolaudaci stavby a 7. 9. 2021 proběhne na místě stavby závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která předchází vydání kolaudačního souhlasu.

Byla vybudována nová kanalizační stoka v úseku mezi křižovatkou „Rychnov/Pulečný/Kokonín“ a prostorem autobusové zastávky v dolní části obce Kokonín před firmou IMP. Pro novou kanalizační stoku bylo dle projektové dokumentace použito potrubí z kameninových trub hrdlových DN 300 mm v celkové délce 2 458,2 metrů a 83 ks kanalizačních šachet DN 1000 mm. Dále byla provedena příprava budoucích stok do ulice Boční a Tyršova stezka, a to pokládkou potrubí DN 300 mm v délce 9,9 metrů. Dokončeny jsou finální kryty vozovky nad rýhou. Následovat ba měla v zatím neurčeném termínu kompletní obnova povrchu komunikace Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSSLK). Celkové náklady za dokončené dílo jsou ve výši 32,2 mil. Kč bez DPH.

V rámci spolupráce s magistrátem města Jablonec nad Nisou bylo v rámci stavby provedeno odbočení na hranici pozemku KSSLK pro 14 kanalizačních přípojek. Město zajistilo projektovou dokumentaci a zaplatilo tyto práce na budoucích přípojkách.

Stavba byla podrobena kontrole ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj ve dnech 7. 6. a 11. 6. 2021. Kontrola se zaměřila na dodržování povinností vymezených zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se zaměřením na povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V realizaci tak pokračují zbývající skupiny opatření:

  • sk. opatření č. 1: Jablonec nad Nisou, Kokonín, odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu
    (termín dokončení 31. 3. 2023)
  • sk. opatření č. 3: Rychnov u Jablonce n. N., rozšíření ČOV (termín dokončení 31. 8. 2022)

Doprovodné foto z průběhu realizace stavby:

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies