Protikorupční program skupiny Severočeská voda

Teplice 1. listopadu 2021

Skupina Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Hlavními nástroji jsou vyjádření protikorupčního postoje, přijetí etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání a seznámením s důvěryhodným mechanismem pro oznamování podezření na korupční jednání. Vyjádření nulové tolerance vůči korupci a stanovení závazku vrcholného vedení skupiny (resp. jednotlivých společností) jsou zachyceny v Deklaraci protikorupčního jednání schválené dne 4. 10. 2021 ve statutárních orgánech společností skupiny a následně zveřejněné na webových stránkách společností.

Aby skupina a všechny její společnosti mohly dostát všem legislativním požadavkům i požadavkům zájmových stran (akcionáři, zaměstnanci, oborová sdružení) a adekvátně řídit protikorupční rizika, nastavuje a aktualizuje vlastní protikorupční program. Tento program, jakožto nástroj řízení, představuje základní strategii skupiny v boji proti korupci, úplatkářství a korupčnímu jednání. Protikorupční program definuje rámec procesu na zajištění kontinuálního souladu s požadavky vyplývajícími jak z legislativního rámce, tak ze závazků přijatých v oblasti etické odpovědnosti skupiny.

Smyslem protikorupčního programu je systematické budování a rozvíjení systému vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanci skupiny, tak i třetími osobami.

Pro účely zajištění funkčního protikorupčního programu jmenovalo vedení jednotlivých společností zaměstnance odpovědné za metodiku a vyhodnocování protikorupčních nástrojů, kterými jsou skupinový Compliance officer a Compliance manažeři v jednotlivých společnostech.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Nastavení cookies