Severočeští vodohospodáři dají ze zisku do obnovy majetku téměř půl miliardy

Teplice 17. června 2021
 

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

Na dnešním jednání valné hromady SVS projednávali účastníci zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2020. Dále schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 436 milionů půjde na investiční činnost společnosti.

„V loňském roce SVS investovala na dvou stovkách staveb přes 1,5 miliardy korun. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou infrastrukturu, je potřeba trvale, zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“ upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

„Uplynulý rok byl pro všechny náročný a výjimečný, ale pro vodohospodáře zvlášť – především kvůli nárokům kladeným na zajištění bezpečného provozu vodárenství. Zvládnutí pandemie covidu-19 si vyžádalo řadu mimořádných opatření nutných k zajištění provozu severočeské vodárenské infrastruktury a k nerušenému průběhu investičních akcí. Společnosti skupiny Severočeská voda zvládly vše bez problémů, za to patří všem pracovníkům velký dík,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Součástí valné hromady byla také volba člena dozorčí rady SVS, kterým se na další čtyřleté období stal Arnošt Šorm.

Letošního jednání valné hromady se zúčastnilo 110 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 76,8 % základního kapitálu společnosti. Akcionáři jednomyslně schválili všechny body navržené představenstvem SVS.


Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies