Stavby SVS běží na plné obrátky

Teplice 1. června 2021

V období letních měsíců jsou stavební práce řady investorů v plném proudu. Nejinak je tomu v případě staveb Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která se stará na území Ústeckého a Libereckého kraje o rozsáhlý majetek, a je tak největší vodárenskou společností v České republice. Letos investuje v deseti okresech severočeského regionu 1,445 miliardy korun. Finance jdou na obnovu a modernizaci vodohospodářského majetku. Na severu Čech aktuálně probíhá 93 staveb, dalších 64 je před zahájením, 16 jich je dokončeno.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Ústí nad Labem, v ulici Hynaisova a okolí

Kromě desítek liniových staveb, kam patří například rekonstrukce starého ocelového přivaděče pitné vody v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany, jsou to probíhající rekonstrukce a modernizace objektů, třeba rekonstrukce úpravny vody v Brníkově, ve Vrutici či rekonstrukce čistírny odpadních vod v Železném Brodě. Řešíme i odkanalizování městských částí jako v případě Kokonína u Jablonce nad Nisou. Projektů je ale mnohem více a dohromady tvoří rovnoměrné rozložení sil po celém území severních Čech. Aby celý systém zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění i likvidace komunálních odpadních vod fungoval, je třeba ho udržovat v provozuschopném stavu a dožilý majetek či technologie postupně obnovovat.

Kromě investičního plánu SVS pro tento rok ve výši 1,445 miliardy korun se počítá i se zvýšeným objemem oprav. Letos provozní společnost SčVK provede opravy v objemu 352,1 milionu Kč. Do vodohospodářského majetku skupiny Severočeská voda tak v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč.

Abychom obyvatelům usnadnili období během stavebních prací, snažíme se vždy naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí a komunikací, včetně součinnosti s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí vlastní investiční akce. Ať už to jsou obnovy povrchů komunikací, nebo náročnější revitalizace celé lokality. Promyšlená koordinace má za následek nejen zkrácení doby, která způsobuje komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale souvisí s tím i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi zúčastněné investory.

Letos budou v rekonstrukci sítě starší než 120 let:

  • Chomutov, Na Příkopech: rekonstrukce vodovodu a kanalizace (ocelový vodovod z roku 1903)
  • Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova: rekonstrukce kanalizace a vodovodu (betonová kanalizace z roku 1903)
  • Chrastava, Bílokostelecká: rekonstrukce vodovodu (litinový vodovod z roku 1909)
  • Hrádek n. N., Liberecká: rekonstrukce kanalizace a vodovodu (ocelový vodovod z roku 1900)

Pokud se setkáte s nepříjemnostmi spojenými se stavebním ruchem, se zvýšenou prašností a hlukem, moc se za komplikace omlouváme. Žádáme vás o pochopení a trpělivost. Odměnou všem pak bude bezporuchová dodávka kvalitní pitné vody.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies