Severočeští vodohospodáři jednali o Turówu

Akci, která se konala 5. dubna 2022 v Hrádkou nad Nisou,  uspořádala Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská společnost, které prezentovaly konkrétní opatření směřující k zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti dotčené těžbou v polském dole Turów.

Prezentace a následné diskuse se starosty dotčených obcí se zúčastnila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Severočeskou vodárenskou společnost zastupovali předseda představenstva Tomáš Indra, členové představenstva David Votava a Bronislav Špičák a předseda dozorčí rady Petr Beitl. Za Frýdlantskou vodárenskou společnost se jednání zúčastnili předseda představenstva Dan Ramzer a ředitel Petr Olyšar.

Zástupci vedení obou vodárenských společnosti představili opatření, které SVS a FVS připravují. Jedná se o soubor osmi investičních akcí, z nichž některé budou realizovány samotnými obcemi. Mezi tyto akce patří například rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a výstavbu vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Na Frýdlantsku se počítá s rozšířením kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudováním vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a se zvýšením kapacity vodovodních řadů a vodojemů v oblasti. Investiční akce jsou připraveny, v diskusi se proto hovořilo převážně o možnostech financování. Plánované realizační náklady činí téměř 1,6 miliardy korun. Na inženýrsko-projektovou činnost bylo již vynaloženo přes 25 milionů korun. Na ni přispělo 70 procenty Ministerstvo zemědělství a 10 procenty Liberecký kraj.

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies