Investice do vodárenství přesáhnou dvě miliardy

V roce 2023 pokračují některé velké investiční akce, jako je třeba rekonstrukce úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku nebo přivaděčů Libíč–Roveň v Libereckém kraji a Roudnice n. L. – Hostěraz v Ústeckém kraji.

Rekonstrukce čeká devět vodojemů – nejvíc prostředků dá SVS na vodojem Teplice – Hudcov, Fláje, kde mají celkové náklady dosáhnout více než 45 milionů korun.

Vodovodní síť se bude rekonstruovat v pěti desítkách měst a obcí v obou krajích – ty největší investice začnou například v Chomutově, Novém Boru, Jablonci nad Nisou nebo v Litoměřicích.

Na rekonstrukce kanalizační sítě je určeno více než půl miliardy korun, které jdou na šedesát akcí ve všech deseti okresech, kde SVS působí. Významnou akcí je v této oblasti Ústí n. L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění kanalizačních výustí, na které bude vynaloženo 50 milionů korun a které je spolufinancováno z dotačního programu ministerstva zemědělství.

„V letošním roce SVS plánuje téměř 180 investičních akcí. Celkové náklady jsou sice vyšší než v minulých letech, ale s růstem všech vstupů – stavebních prací, materiálu, pohonných hmot či elektřiny – se investice prodražují. Pozitivní je, že se daří držet tempo obnovy majetku a zahajovat také velké strategické investice, kde je partnerem stát. Taková je třeba rekonstrukce úpravny v Machníně. Ta je součástí projektu Turów, který řeší zásobování vodou pro oblasti ohrožené těžbou v polském hnědouhelném dole,“ doplňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

Investiční zajímavosti a čísla roku 2023

 • Modernizujeme a rekonstruujeme 7 úpraven vody za 200 mil. Kč a 9 čistíren odpadních vod za 134 mil. Kč.
 • Rekonstruujeme 8 vodojemů za 80 mil. Kč.
 • Největšími letošními investicemi jsou:
  • rekonstrukce úpravny vody Velké Žernoseky – zahájení v roce 2023, ukončení 2026; celková výše investice cca 360 mil. Kč (v roce 2023 bude proinvestováno 35 mil. Kč);
  • rekonstrukce úpravny vody Liberec-Machnín, akce v rámci projektu Turów; celkové náklady 153 mil. Kč, v roce 2023 bude vynaloženo 60 milionů;
  • rekonstrukce čistírny odpadních vod Bohušovice nad Ohří ve výši 95 mil. Kč, polovina této částky se proinvestuje v roce 2023;
  • přivaděč mezi vodojemy Pšov a Čeradice s náklady více než 125 mil. Kč; v roce 2023 bude vynaloženo 43 mil. Kč.;
  • modernizace ČOV Liberec za téměř 23 mil. Kč.
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies