Severočeští vodohospodáři bilancovali úspěšný rok 2023

24.06.2024
Jednání valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, které proběhlo 20. června 2024 v Teplicích, potvrdilo, že severočeské vodárenství je v dobré kondici a že SVS je stabilní a ekonomicky zdravou společností.

 

Základním úkolem společnosti je obnova a rozvoj nejrozsáhlejší vodárenské infrastruktury v České republice. Tomu odpovídají i údaje o investicích. V roce 2023 bylo proinvestováno celkem
1,934 miliardy korun. V průběhu roku bylo realizováno celkem 184 jmenovitých staveb a dalších
80 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi významné investiční akce patří třeba rekonstrukce úpravny vody ve Velkých Žernosekách a čistíren odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří a v Liberci.

„V rámci projektu Turów řešícího zásobování vodou na Hrádecku a Chrastavsku jsme v loňském roce zahájili také rekonstrukci úpravny vody v Machníně a pokročili v přípravách navazujících akcí, které začínáme postupně realizovat. Zde i u jiných investic se daří využívat dotačních titulů jak národních, tak evropských. U projektu Turów se sluší zmínit finanční podporu z Fondu Turów Libereckého kraje. Příkladná je také spolupráce s dotčenými obcemi, která dokazuje to, že včasná příprava a koordinace našich investičních akcí vedou k potřebné efektivitě,“ upřesňuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Na programu jednání valné hromady SVS nechyběly obvyklé body, jako je zpráva představenstva
a zpráva dozorčí rady za rok 2023. Dále účastníci schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 562 milionů korun bude reinvestován do vodohospodářského majetku společnosti, tak jak tomu bylo vždy od založení společnosti před 30 lety.

„Přetrvávající turbulence v ekonomice, které mají dopad na ceny energií, pohonných hmot, stavebních materiálů i prací, zasahují do naší každodenní činnosti, nutí nás k pružným operativním i strategickým opatřením a vnášejí tak do práce někdy ne úplně žádanou dynamiku. Přesto se s tím vyrovnáváme
a daří se nám plnit cíle stanovené Podnikatelským záměrem a dalšími strategickými dokumenty
,“ doplňuje Tomáš Indra.

Součástí letošní valné hromady byla také volba čtyř členů dozorčí rady. Akcionáři zvolili do tohoto orgánu zástupce měst a obcí, kterými jsou Jaroslav Zámečník za Liberecko, František Padělek za Litoměřicko, Jiří Štábl za Teplicko a Radek Reindl za Lounsko. Do Výboru pro audit byl zvolen Daniel Haidler.

Jednání valné hromady se zúčastnilo 129 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 66,7 % základního kapitálu společnosti.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies