Cíl SVS: Obnova majetku a sociálně únosná cena vody

27.08.2016

Teplice, 27. srpna 2016


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí.Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

Obnova majetku – investice pro budoucnost

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Intenzivní rekonstrukce a výstavba vodárenské infrastruktury přispívá k objemu stavební výroby i k zaměstnanosti v oboru. Představuje rovněž impuls pro navazující bytovou výstavbu a pro podnikání, čímž podporuje rozvojové plány měst a obcí v regionu. V neposlední řadě zlepšuje životní prostředí, čím trvale ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Investice SVS jsou na celém jejím území působnosti plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, aby byla zajištěna náležitá obnova majetku a jeho provozuschopnost v budoucnosti, a na pětiletý Podnikatelský záměr SVS, schválený akcionáři SVS - městy a obcemi. Stavební ruch na obnově vodohospodářské infrastruktury je nyní v plném proudu. Naplánované stavby se SVS daří v průběhu léta realizovat bez potíží, což vytváří dobrý předpoklad pro splnění celoročního investičního plánu 2016.

Nezbytná obnova a vliv na cenu vody?


Naším cílem, nebo spíše povinností, je zajistit nezbytnou obnovu VH majetku. Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku (jenž je z 60 % za svou životností), se rok od roku zvyšuje. Letos jde o 1,27 miliardy korun – a přesto se stárnutí majetku nedaří zastavit, protože potřeba investic do jeho obnovy je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje. Zároveň je naším cílem udržet solidární a sociálně únosnou cenu vody v regionu naší působnosti. Ačkoliv výše uvedené cíle působí ve své podstatě protichůdně, můžeme zodpovědně prohlásit, že se SVS podařilo dosáhnout stabilního vývoje, kdy meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují míru inflace. A zároveň se nám daří efektivně a cíleně realizovat obnovu majetku tak, aby zůstával provozuschopný.

Složitou finanční situaci naopak vyostří změny české legislativy - jak zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní i povrchovou vodu, kterou vodárenská společnost od státu musí nakupovat jako surovinu pro výrobu pitné vody. Tlak na růst ceny vody tedy v této době vyvolává hlavně legislativa, nikoliv vodárenská společnost.

Investice SVS v r. 2016 do vodárenské infrastruktury


Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech: 

investice pro okres      celkem (obnova a strategické)
Chomutov               15 staveb……  77,5 mil. Kč
Děčín                      18 staveb…… 168,6 mil. Kč
Louny                     16 staveb…….  78,6 mil. Kč
Litoměřice              24 staveb…… 116,7 mil. Kč
Most                        16 staveb……   72,9 mil. Kč
Teplice                    25 staveb…… 152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem         15 staveb……. 106,3 mil. Kč
Česká Lípa              21 staveb……  123,0 mil. Kč
Jablonec n. N.         12 staveb…….  98,8 mil. Kč
Liberec                    12 staveb…….  74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení: 

Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rek. úpravny vody (I/2017) 

Okres Chomutov:
Hrušovany – rek. ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016) 

Okres Litoměřice:
Třebenice – rek. ČOV (XII/2016) 

Okres Teplice:
Teplice Ohníč – Křemýž – odstranění kanal. výústí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016) 

Okres Česká Lípa:
Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017) 

Okres Jablonec n. N.:
Tanvald – rek. dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výustí a nová ČOV (XI/2016). 

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení: 

Okres Děčín: Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Rumburk Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu a odstranění výústi (VIII/2016), Benešov nad Ploučnicí ul. Cihelní, Pod Táborským vrchem – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2016),Varnsdorf – odstranění výusti DC 71 (VIII/2016), Varnsdorf Chmelařská – odstranění výusti (IX/2016), Šluknov vodojem Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistická, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodovodu (IX/2016), Děčín Slovanská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Varnsdorf ul. Rybářská – rek. vodovodu (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výusti DC116 (XII/2016) 

Okres Chomutov: Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (VIII/2016), Chomutov Blatenská ul. u Billy – rek. kanalizace (VIII/2016), Výsluní č. p. 79-92 – rek. vodovodu (VIII/2016), Klášterec nad Ohří – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016), Okounov vodojem Kotvina – rekonstrukce a odstranění zákalu (IX/2016), Kadaň ul. J. Švermy – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Křímov úpravna vody III. Mlýn – dovystrojení filtru (XII/2016) 

Okres Louny: Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec ul. Dukelská č. p. 2056-2786 – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Podbořany Mlýnská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Chraberce – rek. přívodního a rozvodného řadu (IX/2016), Ročov – rek. vodovodu mezi č.p. 26-30 (IX/2016), Žatec ČOV – plocha pro separaci odpadů (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Postoloprty – rek. zásob. řadu z vodojemu a armat. komory (X/2016) 

Okres Litoměřice: Roudnice n. L. ul. Třebízského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč – rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), Jirkov – rek. kalových polí ČOV (VIII/2016), Štětí ul. Lukešova, Dlouhá, Komenského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016),Žitenice Pohořany – rek. vodovodu mezi č.p. 19-53 (VIII/2016), Litoměřice Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova - rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žitenice Skalice – rek. vodovodu (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016), Úpravna vody Velké Žernoseky – náhrada dvou vrtaných studní (XII/2016), Lovosice Barákova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2016), Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017) 

Okres Most: Hora Svaté Kateřiny – rek. přívod. řadu z vodního zdroje do VDJ Hora Svaté Kateřiny (VIII/2016),Lom – rek. ČOV (IX/2016), Želenice – rek. přivaděče (X/2016), Havraň Saběnice náves – rek. vodovodu (X/2016), Lišnice u viaduktu – rek. vodovodu (XI/2016) 

Okres Teplice: Křemýž – odstranění kanal. výústi (VIII/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Teplice Nákladní ul. u stavebnin – rek. vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstran. výusti (IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masarykova, nám. Republiky - rekonstrukce vodovodu (IX/2016),Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Duchcov Osecká ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice ul. Klicperova a Sovova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Bžany, Lhenice - náhrada zdroje Lhenice (XI/2016) 

Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (VIII/2016), Ústí n. L. ul. Na Drahách a Střížovická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Ryjice – rek. čerpací stanice Neštěmice-Srub (VIII/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016), Ústí n. L. ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodua kanalizace (IX/2016), Homole u Panny – rek. ČOV (IX/2016), Řehlovice Radejčín – rek. ČS a navazujících řadů (X/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016), Chabařovice ul. Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčova a Přestanovská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017) 

Okres Česká Lípa: Dubnice – rek. přivaděče Útěchovice (VIII/2016), : Sosnová – rek. vodovodu (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016), Cvikov ul. Tyršova, Malá a Pětidomky (IX/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Nový Bor Liberecká – rek. kanalizace (IX/2016), Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Česká Lípa Litoměřická ul. – rek. vodovodu (X/2016), Doksy – Staré Splavy ul. Lázeňský vrch – rek. vodovodu (XI/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017) 

Okres Jablonec n. Nisou: Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. N. Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. N. Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. Rybářská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Rychnov u Jablonce n. N. ul. Zálesí – Košovy – rek. vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Držkov u koupaliště – rek. kanalizace (XII/2016) 

Okres Liberec: Hrádek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Liberec Na Zápraží a Orlí ul. – odstranění 3 kanal. výústí (VIII/2016), Rynoltice – rek. přívod. řadu z ČS do vodojemu (IX/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Osečná ul. Dolní Selská – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Chotyně – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec Horní Hanychov – rek. vodovjemu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III. etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016) 

Okres Semily: Harrachov Rýžoviště – rek. vodojemu (IX/2016). 

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod. 


Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

__________________________________________________________________________________________

...článek k dispozici v grafické podobě ZDE (mutace pro Ústecký kraj)ZDE (mutace pro Liberecký kraj)Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies