Nahrazujeme vodní zdroj pro cca 650 obyvatel v lokalitě Martiněves, Pohořice, Charvatce a Radešín

23.07.2014

Teplice, 23. července 2014


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2014 – náhradu nevyhovujícího vodního zdroje pro Martiněves a okolní obce.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V centru našeho zájmu je obnova majetku. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritou jsou stavby v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, kam patří i výstavba nového úseku vodovodu v Martiněvsi, který zajistí do budoucna cca 650 připojeným obyvatelům dodávku kvalitní pitné vody.“

Více o stavbě:


Martiněves s Pohořicemi, Charvatce a Radešín jsou nyní zásobovány pitnou vodou ze samostatného vodovodu „Martiněves“. Zdrojem vody jsou místní vodní zdroje Martiněves – vývěrMartiněves a,b. Voda z nich je přiváděna potrubím do čerpací stanice Martiněves s akumulací 60 m3 a odtud rozvedena do spotřebiště. Kvalita vody z těchto místní zdrojů se však blíží k hraničním hodnotám legislativou stanovených parametrů, a proto SVS rozhodla o náhradě tohoto vodního zdroje. Zásobování lokality pitnou vodou bude zajištěno propojením vodovodu Martiněves s vodovodní sítí obce Mšené-lázně, kam je dodávána kvalitní upravená voda z úpravny vody Brníkov.

V rámci investiční akce SVS se pro výstavbu nového úseku gravitačního vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 100 mm v délce 440,4 metrů. Tento řad bude napojen do armaturní šachty na konci stávajícího vodovodního řadu z PVC v Mšeném v ulici Na Terasách. Trasa je navržena ve volném terénu na pozemcích obce Mšené-lázně a Pozemkového fondu ČR.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. června 2014. Vlastní práce započnou v průběhu 30. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 19 staveb za 80 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 96,3 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma:


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.