Potřeba obnovy majetku SVS a finanční zdroje – nůžky se rozvírají

23.07.2016

Teplice, 23. července 2016 


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192. 

Potřeba obnovy majetku převyšuje finanční zdroje 

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období. Intenzivní rekonstrukce a výstavba vodárenské infrastruktury nejen zlepšuje kvalitu životního prostředí, ale přispívá k objemu stavební výroby i k zaměstnanosti v oboru. Představuje rovněž impuls pro navazující bytovou výstavbu a pro podnikání, čímž podporuje rozvojové plány měst a obcí v regionu a trvale ovlivňuje kvalitu života jejich obyvatel. SVS neustále hledá možnosti, jak zajistit efektivní obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku, se rok od roku zvyšuje – konkrétně letos je to 1,27 miliardy korun. Přesto SVS naráží na tvrdou realitu: Potřeba investic do obnovy vodárenského majetku, který je průměrně z 60 % za svou životností, je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Cílem SVS, zakotveným ve stanovách SVS i v akcionáři - městy a obcemi - schváleném Podnikatelském záměru SVS na období 2016 - 2020, je udržet ve svém regionu působnosti sociálně únosnou a solidární cenu vody. Jde o nelehký úkol, když musíme čelit tlaku ze strany státu na růst ceny vody, který způsobují současné a připravované změny v legislativě.“ 

Investice SVS v r. 2016 do vodárenské infrastruktury 

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech: 

                 investice pro okres celkem (obnova a strategické) 

Chomutov     15 staveb…………..77,5 mil. Kč
Děčín            18 staveb………..168,6 mil. Kč
Louny            16 staveb………….78,6 mil. Kč
Litoměřice      24 staveb……….116,7 mil. Kč
Most              16 staveb………….72,9 mil. Kč
Teplice           25 staveb……….152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem 15 staveb………..106,3 mil. Kč
Česká Lípa     21staveb………...123 mil. Kč
Jablonec n. N. 12 staveb………...98,8 mil. Kč
Liberec           12 staveb………...74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené ještě loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení: 

Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rekonstrukce úpravny vody (I/2017) 

Okres Chomutov:
Hrušovany – rekonstrukce ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016) 

Okres Litoměřice:
Třebenice – rek. ČOV (XII/2016) 

Okres Teplice:
Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (ve třech etapách do VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstranění kanal. výústí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016) 

Okres Česká Lípa:
Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017) 

Okres Jablonec nad Nisou:
Tanvald – rek. dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016). 

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení: 

Okres Děčín: Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Rumburk Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu a odstranění výústi (VIII/2016), Benešov nad Ploučnicí ul. Cihelní, Pod Táborským vrchem – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2016),Varnsdorf – odstranění výústi DC 71 (VIII/2016), Varnsdorf Chmelařská – odstranění výústi (IX/2016), Šluknov vodojem Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistická, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Rybářská – rek. vodovodu (XI/2016) 

Okres Chomutov: Chomutov Jiráskova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Jirkov ul. Hornická a Studentská – rek. vodovodu (VII/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (VIII/2016), Chomutov Blatenská ul. u Billy – rek. kanalizace (VIII/2016), Výsluní č. p. 79-92 – rek. vodovodu (VIII/2016), Klášterec nad Ohří – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016), Kadaň ul. J. Švermy – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016) 

Okres Louny: Žatec ul. Jana Herbena – rek. kanalizace (VII/2016), Podbořany ul. Ant. Dvořáka – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Lenešice ul. Nádražní – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Žatec ul. Lidická – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec ul. Dukelská č. p. 2056-2786 – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Chraberce – rek. přívodního a rozvodného řadu (IX/2016), Ročov – rek. vodovodu mezi č.p. 26-30 (IX/2016), Žatec ČOV – plocha pro separaci odpadů (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Postoloprty – rek. zásob. řadu z vodojemu a armat. komory (X/2016) 

Okres Litoměřice: Libochovice – odstranění výústi novou kanalizací a ČSOV (VII/2016), ), Štětí Chcebuz – rek. vodojemu (VII/2016), Roudnice n. L. ul. Třebízského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč – rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), Jirkov – rek. kalových polí ČOV (VIII/2016), Štětí ul. Lukešova, Dlouhá, Komenského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016),Žitenice Pohořany – rek. vodovodu mezi č. p. 19-53 (VIII/2016),Litoměřice Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova - rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016), Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017) 

Okres Most: Litvínov Dukelská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení OV (VII/2016), Hora Svaté Kateřiny - rekonstrukce přívod. řadu z vodního zdroje do VDJ Hora Svaté Kateřiny (VIII/2016), Lom – rek. ČOV (IX/2016), Želenice – rek. přivaděče (X/2016), Lišnice u viaduktu – rek. vodovodu (XI/2016) 

Okres Teplice: Teplice ul. Alejní, u Telecomu – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2016),Teplice Kmochova ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Křemýž – odstranění kanal. výústi (VIII/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Teplice Nákladní ul. u stavebnin – rek. vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstran. výusti (IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masarykova, nám. Republiky - rekonstrukce vodovodu (IX/2016), Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Duchcov Osecká ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice ul. Klicperova a Sovova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Bžany, Lhenice - náhrada zdroje Lhenice (XI/2016) 

Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. ul. Ve Štěpnici – rek. vodovodu (VII/2016), Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (VIII/2016), Ústí n. L. ul. Na Drahách a Střížovická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Ryjice - rekonstrukce čerpací stanice Neštěmice-Srub (VIII/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016), Ústí n. L. ul. Hrbovická – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Homole u Panny – rekonstrukce ČOV (IX/2016), Řehlovice Radejčín – rek. ČS a navazujících řadů (X/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016), Chabařovice ul. Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčova a Přestanovská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017) 

Okres Česká Lípa: Zahrádky, Borek – rek. čerpací stanice surové vody (VII/2016), Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (VII/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2016), Dubnice – rek. přivaděče Útěchovice (VIII/2016), Sosnová – rek. vodovodu (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016), Cvikov ul. Tyršova, Malá a Pětidomky (IX/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Nový Bor Liberecká ul. – rek. kanalizace (IX/2016), Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017) 

Okres Jablonec nad Nisou: Albrechtice v Jizer. horách Novina – rek. přívod. řadu (VII(2016), Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. N. Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. N. Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. Rybářská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Rychnov u Jablonce n. N. ul. Zálesí – Košovy – rek. vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016) 

Okres Liberec: Český Dub – rek. čerpací stanice Libíč (VII/2016), Hrádek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Liberec Na Zápraží a Orlí ul. – odstranění 3 kanal. výústí (VIII/2016), Rynoltice – rek. přívod. řadu z ČS do vodojemu (IX/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Osečná ul. Dolní Selská – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Chotyně – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec Horní Hanychov – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III. etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016) 

Okres Semily: Harrachov Rýžoviště – rek. vodojemu (IX/2016). 

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.


Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

__________________________________________________________________________________________

...článek k dispozici v grafické podobě ZDE (mutace pro Ústecký kraj)ZDE (mutace pro Liberecký kraj)Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies