Praskliny, vypadané zdivo, netěsné spoje, kaverny - důvody pro rekonstrukci kanalizace v Ústí n. L., Brněnské ul.

25.04.2014

Teplice, 25. dubna 2014


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Ústí nad Labem další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchové kanalizace v Brněnské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Brněnské ulici bude zrekonstruován úsek kanalizace, na který je připojeno přibližně 40 obyvatel. Stavba bude realizačně náročnější, protože v části rekonstruovaného úseku byla provedena rekonstrukce komunikace, a proto nemůžeme zasahovat do nových povrchů.“

Více o stavbě:

V Brněnské ulici mezi ulicemi Masarykova a Vaníčkova je v asfaltové komunikaci uložena zděná kanalizace profilu 800x800 mm, na niž navazuje betonová kanalizace vnitřního průměru 400 mm. 

Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav obou úseků, korozi nad 50%, praskliny, vypadané zdivo a netěsné spoje, v důsledku čehož vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o rekonstrukci stoky. V souběhu vedený litinový vodovodní řad není určen k rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS se provede rekonstrukce kanalizace dvěma metodami. V úseku mezi ulicemi Vaníčkova a Pražská byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace a nelze zasahovat do povrchů, proto tento úsek bude rekonstruován bezvýkopovou metodou. Sanace původního potrubí bude provedena sklolaminátovým rukávcem v délce 49,3 metrů. Pro další úsek v délce 11,18 metrů se použije potrubí z PVC o vnitřním průměru 300 mm, přičemž práce bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je i přepojení stávajících kanalizačních přípojek na trase a zrušení části původní stoky zaplavením popílkem v délce 39,57 metrů. Závěrem bude obnoven povrch komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Vlastní práce budou zahájeny v pátek 25. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 20 staveb za 69,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 74,4 milionů korun. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Situační schéma:


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies