Projekt Lužická Nisa: Je uzavřeno druhé výběrové řízení – na zhotovitele rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec

04.05.2006


Tisková zpráva 4. 5. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) oznamuje, že bylo uzavřeno druhé ze čtyř výběrových řízení, jež probíhají v rámci integrovaného projektu Lužická Nisa - konkrétně na zhotovitele rekonstrukce čistírny odpadních vod v Liberci.

Výběrová komise jmenovaná vládou ČR doporučila SVS a. s. jako zadavateli, aby se vítězem otevřeného výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce liberecké ČOV v rámci integrovaného projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně „Lužická Nisa“, stalo „Sdružení rekonstrukce ČOV Liberec“, tj. společnosti SYNER spol. s r. o. Liberec a OHL ŽS a. s. Rozhodujícím kritériem byla výhodnější (nejnižší) nabídková cena necelých 7,4 milionu Eur (vč. DPH). Přidělení zakázky jmenovanému sdružení potvrdilo svým usnesením představenstvo SVS 20. února 2006.

Po předložení bankovní záruky na provedení díla zhotovitelem a podpisu smlouvy o dílo následuje etapa zpracování realizační projektové dokumentace. K zahájení stavebních prací bude docházet postupně, předáváním jednotlivých stavenišť ucelených částí stavby dle harmonogramu, který je součástí nabídky. Dojde k tomu do konce 1. pololetí 2006. Ukončení stavby je plánováno do 30. 9. 2008. Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod bude prováděna až na několik nutných odstávek za plného provozu, což bude klást mimořádné nároky na spolupráci zhotovitele díla i na provozovatele.

Více o projektu „Lužická Nisa“:
Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ za celkem 31,3 milionu Eur přispěje v Libereckém kraji k uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR. Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ tvoří tři subprojekty - Pitná voda, Kanalizační systém a Odpadní voda. Projektu „Lužická Nisa“ bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno 20 733 840 Eur z Fondu soudržnosti a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.