Projekt Lužická Nisa: Je uzavřeno třetí výběrové řízení – na zhotovitele dostavby kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec n. N.

16.05.2006Tisková zpráva 16. 5. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) oznamuje, že bylo uzavřeno třetí ze čtyř výběrových řízení, jež probíhají v rámci integrovaného projektu Lužická Nisa - konkrétně na zhotovitele dostavby kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou.

Výběrová komise jmenovaná vládou ČR doporučila SVS a. s. jako zadavateli, aby se vítězem otevřeného výběrového řízení na zhotovitele dostavby kanalizačního systému v rámci integrovaného projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně „Lužická Nisa“, stalo „Sdružení ŽS Brno – Syner“, tj. společnosti OHL ŽS a. s. a SYNER spol. s r. o. Liberec. Rozhodujícím kritériem byla výhodnější (nejnižší) nabídková cena necelých 13,333 milionu Eur (vč. DPH). Přidělení zakázky jmenovanému sdružení potvrdilo svým usnesením představenstvo SVS 27. března 2006.

Po předložení bankovní záruky na provedení díla zhotovitelem a podpisu smlouvy o dílo následuje etapa zpracování realizační projektové dokumentace. Vlastní stavební práce budou zahájeny podle smlouvy 8. června 2006, a to postupně předáváním jednotlivých stavenišť ucelených částí stavby podle harmonogramu. Zakončení dostavby kanalizace je plánováno do 5. srpna 2009.

Více o projektu „Lužická Nisa“:

Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ za celkem 31,3 milionu Eur přispěje v Libereckém kraji k uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR. Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ tvoří tři subprojekty - Pitná voda, Kanalizační systém a Odpadní voda. Projektu „Lužická Nisa“ bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno 20 733 840 Eur z Fondu soudržnosti a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS. Proběhly již tři soutěže - na správce stavby a zhotovitele subprojektů Kanalizační systém a Odpadní voda. Soutěž na zhotovitele subprojektu Pitná voda dosud probíhá.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.