Reakce SVS a. s. na článek v Libereckém deníku z 9. 6. 2016

13.06.2016

Teplice, 13. června 2016


Dne 9. 6. 2016 byl v Libereckém deníku zveřejněn článek
"Horinka: Nejde nás jen litovat, musí se začít něco dělat". Je tam v souvislosti s obavami ohledně rozšíření polského dolu Turow uvedeno tvrzení, se kterým rozhodně nemůžeme souhlasit, ohrazujeme se vůči němu, a požádali jsme redakci o uvedení informací na správnou míru.

Konkrétně se jedná o následující text:

"Pořád se jen o tom mluví, každý nás hrozně lituje, ale nic se neděje. Jediný, kdo nám teď pomohl, je Liberecký kraj. Severočeská vodárenská říká, jak nemá peníze, to samé Frýdlantská vodárenská, stát taky pořád jen mluví a mluví a činy nikde," komentuje starosta Hrádku Josef Horinka.


K uvedené problematice tak zveřejňujeme následující stanovisko:


Severočeská vodárenská společnost a. a. (SVS) pozorně sleduje okolní dění, které se může jakkoliv dotknout podmínek plnění její role při zásobování obyvatel severních Čech pitnou vodou a odváděním a čištěním vod odpadních. Ačkoliv nedostala k dispozici oficiální podklady z polské strany o rozsahu rozšíření a konečné hloubce dolu, nechala SVS již v roce 2015 zpracovat studii dopadů, která vyhodnocuje dostupné informace a posuzuje vliv plánovaného rozšíření těžby dolu Turów na vodohospodářskou infrastrukturu v postižené lokalitě v regionu působnosti SVS. Definuje riziková místa v systému zásobení vodou a likvidace odpadních vod a navrhuje nápravná opatření, včetně posouzení finančních, časových a technických nároků na jejich realizaci. 

Pro realizaci opatření v souvislosti s Turowem je nutné využít adekvátní způsob financování. K dispozici je pádný podklad pro kompenzace z polské strany vzhledem k prokázanému vlivu důlní činnosti v Polsku na podzemní a povrchové vody v ČR. Je však nutné jednání na nejvyšší úrovni. Na situaci jsme již upozornili ministra životního prostředí i zemědělství, s důrazem na nutnost hledání zajištění finančních zdrojů. Nelze čekat, že by řešení nepříznivé situace finančně mohla zvládnout vodárenská společnost. Je nepřijatelné, aby tíhu finančních dopadů problému, který není zapříčiněn českou stranou, nesli v ceně vody odběratelé, obyvatelé severních Čech.

Realizace opatření potřebných k zajištění dostatku pitné vody a odvádění odpadních vod v postiženém regionu je dlouhodobou záležitostí. Již nyní je proto zapotřebí začít s předprojektovou přípravou, což SVS činí a již zadala zpracování souvisejících hydrogeologických průzkumů.

K tomuto tématu jsme již v minulosti informovali širokou veřejnost prostřednictvím médií, viz znění tiskové zprávy zde: http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/vodarensky-problem-svs-polskym-dolem-turow-aneb-jak-zajistit-vodu-bez-vody.html


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies