Severočeská vodárenská společnost připravila v Bedřichově naučnou stezku věnovanou vodárenství

08.08.2008

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) připravila v areálu úpravny vody Bedřichov naučnou stezku věnovanou vodárenství, konkrétně výrobě pitné vody.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Jde o první naučnou stezku SVS v rámci Libereckého kraje. Pro umístění naučných panelů věnovaných výrobě pitné vody nebo čištění odpadních vod zpravidla využíváme existující cyklostezky nebo turistické trasy v okolí našich vodárenských objektů. Tentokrát je naučná stezka umístěná podél oplocení areálu úpravny vody.

Dvanáct stojanů s tématikou výroby pitné vody je umístěno podél oplocení areálu úpravny vody Bedřichov, která zásobuje pitnou vodou Liberec. Jsou v oboustranném provedení, takže jsou čitelné jak pro kolemjdoucí turisty, tak zevnitř pro návštěvníky úpravny vody. Zvolené umístění panelů naučné stezky podél oplocení v rámci areálu úpravny vody nijak nenarušuje prostor CHKO Jizerské hory.

Úplně první naučná stezka SVS byla otevřena v dubnu 2006. Vede z Meziboří do části Litvínova - Loučky, kolem úpravny vody Meziboří a je věnována výrobě pitné vody. V uplynulých měsících byly panely naučných stezek věnovaných tématice čištění komunálních odpadních vod nainstalovány na dvou místech. První stezka vede po střekovské straně Labe v Ústí nad Labem, podél cyklostezky ve Svádově. Druhá je v Litoměřicích, podél cyklostezky ve směru na Ústí nad Labem, před čistírnou odpadních vod. Kromě uvedených naučných stezek zrekonstruovala SVS v letech 2002 – 2003 objekt bývalé čerpací stanice ve Vrutici na Litoměřicku na muzeum vodárenství (s možností prohlídek na objednání).

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.