SVS: Obnova majetku je nekončící proces

31.10.2016

Teplice, 31. října 2016

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

Plnění plánu obnovy majetku v roce 2016

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Klimatické podmínky letošního roku bez výrazných výkyvů a mimořádných situací nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V říjnu jsme zahájili poslední naplánované stavby roku 2016, abychom je stihli dokončit převážně ještě do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. Pokud jde v některých případech o stavby rozsáhlejší, budou před příchodem zimy řádně zakonzervovány a jejich dokončení je naplánováno na příští rok.

Příprava plánu pro příští rok jde do finále

Paralelně s plněním investičního plánu roku 2016 se již připravuje plán na rok 2017. SVS se snaží inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy majetku. Provádí k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu. Investiční akce probíhají na celém území působnosti SVS. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období. 

Navíc se vždy snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je proto součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace lokality. Probíhají jednání s radnicemi, ať už v rámci rozpočtů a investičních akcí jednotlivých měst a obcí v souvislosti s koordinací provedení povrchů komunikací, ale také s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a na další dopravní vazby (plánování uzavírek, objízdných tras a pod.). Cílem je koordinovat stavby SVS s potřebami akcionářů i s ostatními síťaři, aby byl dopad ze stavební činnosti na obyvatele co nejmenší. Důsledkem je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi zúčastněné investory.

Finální rozsah a jmenovité akce investičního plánu na rok 2017 se s časovým předstihem již připravují. Následně tento plán projde do konce roku schválením ve statutárních orgánech SVS a začátkem roku 2017 jej představíme.

Investice SVS v roce 2016 do vodárenské infrastruktury v regionu SVS

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

                   investice pro okres celkem (obnova a strategické)

Chomutov          15 staveb ......... 77,5 mil. Kč
Děčín                 18 staveb .........168,6 mil. Kč
Louny                16 staveb .........  78,6 mil. Kč
Litoměřice         24 staveb .........116,7 mil. Kč
Most                   16 staveb .........  72,9 mil. Kč
Teplice               25 staveb .........152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem     15 staveb .........106,3 mil. Kč
Česká Lípa          21 staveb .........123,0 mil. Kč
Jablonec n. N.     12 staveb ......... 98,8 mil. Kč
Liberec                12 staveb ......... 74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení: 

Okres Děčín: Chřibská – rekonstrukce úpravny vody (I/2017)
Okres Litoměřice: Třebenice – rek. ČOV (XII/2016)
Okres Teplice: Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)
Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)
Okres Jablonec nad Nisou: Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016).

Nyní jsou v realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení: 

Okres Děčín: Děčín Slovanská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Děčín ul. Pod Vrchem – rek. vodovodu (XI/2016), Varnsdorf ul. Rybářská – rek. vodovodu (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústí DC111 a DC112 (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústi DC116 (XII/2016)

Okres Chomutov: Kadaň ul. J. Švermy – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Jirkov ČOV – rek. kalových polí (X/2016), Chomutov nám. T. G. M., Křižíkova, ul. Purkyňova, Čechova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Chomutov Táboritská ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Chomutov Kosmova ul. u školky – rek. vodovodu (XI/2016), Údlice ČOV – posílení denitrifikace a nitrifikace (XI/2016), Údlice ČOV – rek. lapáku štěrku, obtoku, odlehčovací komory (XI/2016), Křímov úpravna vody III. Mlýn – dovystrojení filtru (XII/2016) 

Okres Louny: Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Postoloprty – rek. zásob. řadu z vodojemu a armat. komory (X/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Žatec ČOV – rek. hrubých česlí na obtoku (XI/2016), Louny ČOV – plocha pro separaci odpadů (XI/2016)

Okres Litoměřice: Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žitenice Skalice – rek. vodovodu (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016), Litoměřice ul. Pokratická – rek. kanalizace (XI/2016), Libochovice Poděbradova ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Malé Žernoseky Ústecká ul.- rek. vodovodu II (XI/2016), Chotěšov Nádražní ulice, Na Návsi – rek. vodovodu (XI/2016), Velké Žernoseky úpravna vody – náhrada dvou vrtaných studní (XII/2016), Lovosice Barákova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2016), Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017), Ploskovice – intenzifikace ČOV (VIII/2017)

Okres Most: Želenice – rek. přivaděče (X/2016), Havraň Saběnice náves – rek. vodovodu (X/2016), Litvínov, Horní Litvínov – rek. vodovodu DN 400 (X/2016), Most Dělnická ul. u Euromontu – rek. vodovodu (X/2016), Lišnice u viaduktu – rek. vodovodu (XI/2016), Lom ČOV – rek. provozního objektu a hrub. předčištění (XI/2016), Most ul. Višňová a Rozmarýnová – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2016), Most ul. J. Ježka – rek. vodovodu (XI/2016), Most – rek. ČSOV Čepirohy (XII/2016), Most Dělnická, Tiskařská, Obchodní – rek. vodovodu (XI/2016), Most, nám. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017)

Okres Teplice: Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Bžany, Lhenice - náhrada zdroje Lhenice (XI/2016), Ledvice ul. Jiráskova a Tyršova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Bílina – rek. vodojemu Pražské předměstí 1 (XI/2016)

Okres Ústí n. Labem: Řehlovice Radejčín – rek. ČS a navazujících řadů (X/2016), Ústí n. L. ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodua kanalizace (X/2016), Ryjice – rek. čerpací stanice Neštěmice-Srub (X/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016), Chabařovice ul. Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčova a Přestanovská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (XI/2016), Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017)

Okres Česká Lípa: Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (X/2016), Svor – rek. svodného řadu (X/2016), Česká Lípa Litoměřická ul. – rek. vodovodu (X/2016), Doksy – Staré Splavy ul. Lázeňský vrch – rek. vodovodu (XI/2016), Česká Lípa ul. Děčínská a Na Blatech – rek. kanalizace (XI/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017), Svor – úpravna vody (V/2017)

Okres Jablonec nad Nisou
: Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek.kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Albrechtice v Jizerských horách Novina – rek. přívodního řadu (XI/2016), Jablonec n. N Mechová ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Držkov u koupaliště – rek. kanalizace (XII/2016)

Okres Liberec
: Radimovice – rek. vodovodu III. etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Liberec ul. Zámecký vrch – rek. vodovodu (X/2016), Chotyně – rek. vodojemu (XI/2016), Liberec Vesec - přebudování ČOV na ČSOV (XII/2016), Hodkovice – rek. ČOV (V/2017), Žďárek – rek. vodovodu (IX/2017).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

__________________________________________________________________________________________

...článek k dispozici v grafické podobě ZDE (mutace pro Ústecký kraj)ZDE (mutace pro Liberecký kraj)Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies