SVS: Obnova majetku probíhá podle plánu

01.10.2016

Teplice, 1. října 2016


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192. 

Plnění plánu obnovy majetku 

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně a rovnoměrně na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s sebou přinášejí rozkopané ulice a silnice, což způsobuje dopravní omezení, ale i zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí po dobu stavby. Bezpochyby jste to s nelibostí zaregistrovali i během svých prázdninových cest. Vždy se ale snažíme tyto doprovodné těžkosti omezit na minimum, proto naše stavby koordinujeme s vlastníky dalších sítí v komunikacích a s vlastníky či správci komunikací, aby k uzavírkám nedocházelo na stejném místě opakovaně. Klimatické podmínky letošního léta nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V těchto týdnech zahajujeme poslední naplánované stavby roku 2016, abychom je stihli dokončit ještě do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. 

Legislativní tlak na růst ceny vody 

Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku (jenž je z 60 % za svou životností), se rok od roku zvyšuje. Letos jde o 1,27 miliardy korun, a přesto se stárnutí majetku nepodařilo zastavit, protože potřeba investic do jeho obnovy je vyšší, než jsou finanční zdroje. Celých 25 % ceny vody si totiž nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. SVS i za těchto podmínek provádí obnovu majetku velmi efektivně, takže majetek je nadále provozuschopný. Meziroční změny v ceně vodného a stočného v regionu SVS jsou přitom minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují inflaci. Je však nutné počítat s dalším legislativním tlakem na růst ceny vody, vyvolaným jak zpřísněním limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do technologií), tak výrazným zvýšením poplatků pro stát za podzemní i povrchovou vodu, kterou vodárenská společnost od státu musí nakupovat jako surovinu pro výrobu pitné vody. 

Investice SVS v roce 2016 do vodárenské infrastruktury v regionu SVS

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech: 

                     investice pro okres celkem (obnova a strategické) 
Chomutov       15 staveb ......... 77,5 mil. Kč
Děčín              18 staveb .........168,6 mil. Kč
Louny             16 staveb .........  78,6 mil. Kč
Litoměřice      24 staveb .........116,7 mil. Kč
Most                16 staveb .........  72,9 mil. Kč
Teplice            25 staveb .........152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem  15 staveb .........106,3 mil. Kč
Česká Lípa       21 staveb .........123,0 mil. Kč
Jablonec n. N.  12 staveb .........  98,8 mil. Kč
Liberec            12 staveb .........  74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení: 

Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rekonstrukce úpravny vody (I/2017)

Okres Chomutov: Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016) 

Okres Litoměřice: Třebenice – rek. ČOV (XII/2016) 

Okres Teplice: Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016) 

Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017) 

Okres Jablonec nad Nisou: Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016). 

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Ústeckého a Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení: 

Okres Děčín: Varnsdorf ul. Chmelařská – odstranění výústi (IX/2016), Šluknov vodojem Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistická, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodovodu (IX/2016), Děčín Slovanská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Děčín ul. Pod Vrchem – rek. vodovodu (XI/2016), Varnsdorf ul. Rybářská – rek. vodovodu (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústí DC111 a DC112 (XI/2016), Šluknov – odstranění kan. výústi DC116 (XII/2016) 

Okres Chomutov: Výsluní č. p. 79-92 – rek. vodovodu (IX/2016), Jirkov Hornická a Studentská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Jirkov Nový Březenec – rek. vodovodu (IX/2016), Klášterec nad Ohří – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016), Okounov vodojem Kotvina – rek. a odstranění zákalu (IX/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (IX/2016), Kadaň ul. J. Švermy – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Jirkov ČOV – rek. kalových polí (X/2016), Chomutov nám. T. G. M., Křižíkova, ul. Purkyňova, Čechova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Chomutov Táboritská ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Chomutov Kosmova ul. u školky – rek. vodovodu (XI/2016), Údlice ČOV – posílení denitrifikace a nitrifikace (XI/2016), Křímov úpravna vody III. Mlýn – dovystrojení filtru (XII/2016) 

Okres Louny: Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Chraberce – rek. přívodního a rozvodného řadu (IX/2016), Ročov – rek. vodovodu mezi č. p. 26 až 30 (IX/2016), Lenešice ul. Nádražní – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Žatec ČOV – plocha pro separaci odpadů (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Postoloprty – rek. zásob. řadu z vodojemu a armat. komory (X/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Žatec ČOV – rek. hrubých česlí na obtoku (XI/2016), Louny ČOV – plocha pro separaci odpadů (XI/2016)

Okres Litoměřice: Litoměřice Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Štětí ul. Lukešova, Dlouhá, Komenského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016),Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žitenice Skalice – rek. vodovodu (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016), Litoměřice ul. Pokratická – rek. kanalizace (XI/2016), Libochovice Poděbradova ul. – rek. kanalizace (XI/2016), Malé Žernoseky Ústecká ul.- rek. vodovodu II (XI/2016), Velké Žernoseky úpravna vody – náhrada dvou vrtaných studní (XII/2016), Lovosice Barákova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2016), Roudnice n. L. Nerudova ul. – rek. kanalizace (V/2017), Chotěšov Nádražní ulice, Na Návsi – rek. vodovodu (XI/2016) 

Okres Most: Hora Svaté Kateřiny – rek. přívod. řadu z vodního zdroje do VDJ Hora Svaté Kateřiny (IX/2016),Litvínov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení odpad. vod (IX/2016), Želenice – rek. přivaděče (X/2016), Havraň Saběnice náves – rek. vodovodu (X/2016), Litvínov, Horní Litvínov – rek. vodovodu DN 400 (X/2016), Most Dělnická ul. u Euromontu – rek. vodovodu (X/2016), Lišnice u viaduktu – rek. vodovodu (XI/2016), Lom ČOV – rek. provozního objektu a hrub. předčištění (XI/2016), Most ul. Višňová a Rozmarýnová – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2016), Most ul. J. Ježka – rek. vodovodu (XI/2016), Most – rek. ČSOV Čepirohy (XII/2016), Most Dělnická, Tiskařská, Obchodní – rek. vodovodu (XI/2016), Most, nám. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (V/2017) 

Okres Teplice: Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstran. výusti (IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masarykova, nám. Republiky - rekonstrukce vodovodu (IX/2016),Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Duchcov Osecká ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice ul. Klicperova a Sovova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice Alejní u Telecomu – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Bžany, Lhenice - náhrada zdroje Lhenice (XI/2016), Ledvice ul. Jiráskova a Tyršova – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Bílina – rek. vodojemu Pražské předměstí 1 (XI/2016) 

Okres Ústí n. Labem: Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016), Homole u Panny – rek. ČOV (IX/2016),Řehlovice Radejčín – rek. ČS a navazujících řadů (X/2016), Ústí n. L. ul. Hrbovická a Majakovského – rek. vodovodua kanalizace (X/2016), Ryjice – rek. čerpací stanice Neštěmice-Srub (X/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016), Chabařovice ul. Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčova a Přestanovská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2016), Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (XI/2016), Tisá – intenzifikace ČOV (IV/2017) 

Okres Česká Lípa: Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016), Cvikov ul. Tyršova, Malá a Pětidomky (IX/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Nový Bor Liberecká – rek. kanalizace (IX/2016), Sosnová – rek. vodovodu (IX/2016), Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (X/2016), Svor – rek. svodného řadu (X/2016), Česká Lípa Litoměřická ul. – rek. vodovodu (X/2016), Doksy – Staré Splavy ul. Lázeňský vrch – rek. vodovodu (XI/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017), Svor – úpravna vody (V/2017), Česká Lípa, Děčínská, Na Blatech – rek. kanalizace (XI/2016) 

Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec n. N. Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. Rybářská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Rychnov u Jablonce n. N. ul. Zálesí – Košovy – rek. vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek.kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Albrechtice v Jizerských horách Novina – rek. přívodního řadu (XI/2016), Držkov u koupaliště – rek. kanalizace (XII/2016) 

Okres Liberec: Rynoltice – rek. přívod. řadu z ČS do vodojemu (IX/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Osečná ul. Dolní Selská – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Liberec Horní Hanychov – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Jizerská ul. – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Český Dub – rek. ČS Libíč (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III.etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Liberec ul. Zámecký vrch – rek. vodovodu (X/2016), Chotyně – rek. vodojemu (XI/2016), Liberec Vesec- přebudování ČOV na ČSOV (XI/2016) 

Okres Semily: Harrachov Rýžoviště – rek. vodojemu (IX/2016). 

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

__________________________________________________________________________________________

...článek k dispozici v grafické podobě ZDE (mutace pro Ústecký kraj)ZDE (mutace pro Liberecký kraj)Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies