SVS zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Pitná voda

22.09.2004
Tisková zpráva, 22. 9. 2004

22. září 2004 bude v Hradišti slavnostně zahájena realizace rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií - Projektu ISPA "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 1 – Pitná voda“, tedy zkráceně Projektu ISPA Podkrušnohoří – Pitná voda.

Mezi největší investiční akce SVS, které se začnou letos realizovat v Ústeckém kraji v rámci Projektu ISPA Podkrušnohoří, patří

- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“, tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice – Bílina,

- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce ČOV“, tj. rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Chomutov, Žatec, Kadaň, Jirkov a Klášterec nad Ohří,

- Skupina opatření č. 3 „Kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem.

Celý projekt ISPA Podkrušnohoří byl přijat Evropskou komisí v červenci 2001 a v prosinci téhož roku bylo podepsáno Finanční memorandum o poskytnutí pomoci. Po přípravě jednotlivých skupin opatření, vypracování tendrových dokumentací a vypsání mezinárodních soutěží byla v dubnu 2004 podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 1 - Pitná voda, konsorciem ISPA Hradiště - Consorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM. Předmětem díla je v případě Skupiny opatření č. 1 – Pitná voda rekonstrukce úpravny vody Hradiště a rekonstrukce vodovodního řadu Želenice – Bílina. Úpravna vody Hradiště z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Rekonstrukce části stávajícího přívodního řadu je nutná zejména s ohledem na agresivitu prostředí.

V souhrnu se jedná u celého Projektu ISPA Podkrušnohoří o investici za 750 miliónů Kč, přičemž 65 % z uznatelných finančních nákladů projektu má přijít z Evropské unie a 7,2 % ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Ještě v letošním roce se počítá s proinvestováním přibližně 80 miliónů Kč.

Subprojekt ISPA Podkrušnohoří – Pitná voda se bude realizovat do 31. 5. 2006. Cena díla je 8,697 milionu EUR. Severočeská vodárenská společnost a. s. je investorem celého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií formou 65% dotace z uznatelných nákladů a Státním fondem životního prostředí ČR, který poskytne podporu ve výši 7,2% (3,6% dotace a 3,6% nízko-úročená půjčka).

Slavnostní akt zahájení realizace projektu se uskuteční 22. září 2004 od 10 hodin dopoledne za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy přímo v areálu úpravny vody Hradiště, jež je rovněž zařazena do uvedeného integrovaného projektu.

„Projekt Podkrušnohoří je prvním z velkých regionálních projektů financovaných Evropskou unií z Fondu soudržnosti, který byl původně připravován v rámci před-vstupního programu ISPA. Realizací opatření „Pitná voda“ dojde ke zlepšení jakosti pitné vody v daném regionu a tím i k naplnění směrnice EU - O jakosti vody určené k lidské spotřebě“, komentuje situaci Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Je výhodou silné vodárenské společnosti, že se může pouštět do podobných rozsáhlých projektů se zásadním ekologickým dosahem, jež by byly nad síly jednotlivých měst a obcí.“

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.