V Ústí nad Labem, ul. Podhoří, vyměníme 477 metrů silně zkorodovaného vodovodu

09.09.2015

Teplice, 9. září 2015


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci zkorodovaného vodovodu v ulici Podhoří.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce vyměníme nevyhovující úsek vodovodu v ulici Podhoří v městské části Všebořice, na který je připojeno cca 115 obyvatel a nedaleké vnitrostátní neveřejné letiště.“

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod průměru 200 mm v ulici Podhoří je ve špatném technickém stavu – silně zkorodovaný a inkrustovaný - proto bude vyměněn. Řad pochází z roku 1987 a je v dané lokalitě nezastupitelný pro zásobování.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 225 mm v celkové délce 477 metrů. Rekonstrukce bude provedena převážně v otevřeném paženém výkopu. V úseku podchodu pod komunikací ŘSD (Havířská ulice) bude použita bezvýkopová metoda a vodovod zde bude uložen do chráničky. Vzhledem k nezastupitelnosti řadu v lokalitě poblíž letiště bude nutné po dobu rekonstrukce zajistit náhradní zásobování vodou nejen pro připojené obyvatele, ale i pro požární zabezpečení provozu letiště. Součástí stavby je přepojení všech šesti stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. srpna 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2015 naplánováno celkem 14 staveb za 72,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 77,4 milionů korun. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma:


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies