Provoz vodovodů a kanalizací po roce 2020

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020

K 31. prosinci 2020 skončí platnost provozní smlouvy, kterou 26. srpna 1999 uzavřela SVS (vlastník vodohospodářského majetku) se SčVK (provozovatel a poskytovatel služeb odběratelům). Smluvní vztah se SčVK vycházející z provozní smlouvy je jedním ze základních nástrojů k naplňování mise SVS a k realizaci významné části její činnosti, kterou představuje péče o infrastrukturní majetek a zajišťování služeb odběratelům. Ty spočívají především ve výrobě a dodávce pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod.

Posláním projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ (dále jen „projekt“) je organizační zajištění těchto služeb i po roce 2020, a to tak, aby byla zachována jak jejich kvalita a cenová dostupnost, tak péče o vodárenskou infrastrukturu SVS.

Projekt byl zahájen v roce 2013. V průběhu let 2014 až 2018 se musela realizovat celá řada postupných kroků – od projednání projektu s akcionáři SVS a se společností Veolia jako vlastníkem majoritního podílu v SčVK, přes zpracování řady odborných studií a posudků, až po realizaci opatření schválených představenstvem, dozorčí radou a valnou hromadou SVS.

24. září 2018 podepsali zástupci SVS s Veolií kompletní zbylou dokumentaci, včetně souvisejících smluv. Uzavřením příslušných smluv se SVS stává s účinností od 1. ledna 2019 vlastníkem podílu společnosti Veolia v SčVK a od tohoto data bude provoz vodárenské infrastruktury v severních Čechách zajišťován prostřednictvím skupiny společností SVS – SčVK – SčS. Po odkoupení zbylého podílu v SčVK od minoritních akcionářů (předpoklad v průběhu roku 2019) bude možné dokončit zavedení vlastnického provozního modelu se servisním prvkem a dokončit všechny zbývající úkoly k naplnění cíle projektu.

Podrobné informace k průběhu projektu a k aktuálnímu stavu jeho realizace najdete zde: Historie a stav projektu.

"Projekt 2020" zajistí dotovatelnost z OPŽP. Díky probíhající transformaci vodárenského modelu by měla být úspěšná žádost o dotaci projektu KOKONÍN, více zde.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.