Projekt Lužická Nisa - slavnostní zahájení realizace subprojektu 30. 5. 2006