Projekt Lužická Nisa - Slavnostní zahájení realizace subprojektu 4. 10. 2006