Názorné video k průběhu projektu

Animované video, které se snaží jednoduše vysvětlit a shrnout dosavadní průběh Projektu, od zahájení projektu až do doby podpisu smluv o koupi majoritního podílu SčVK od Veolie.