Názorné video k průběhu projektu

Animovaná videa, které se snaží jednoduše vysvětlit a shrnout dosavadní průběh Projektu:

1. etapa: od zahájení Projektu až do doby podpisu smluv o koupi majoritního podílu SčVK od Veolie

 

2. etapa: představení nového modelu fungování vodárenství v severních Čechách