{ "items": [ { "id": 3253, "type": "1", "name": "Bílina, Radovesická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.562883", "lng": "13.782897", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-radovesicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp001060/s__bilina-radovesicka-rek-vdv.jpg", "desc": "Naše investiční akce v Radovesické ulici nahradí dožilý vodovod v celkové délce přes 103 metrů.", "from": "07.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2969, "type": "2", "name": "Bílina, ul. 5. května, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.542571", "lng": "13.765162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-bohusovice-nad-ohri-plocha-pro-separaci-odpadu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp001056/s__bilina-5kvetna-rek-vdv.jpg", "desc": "V ulici 5. května vyměníme v celkové délce 529 m poruchový vodovodní řad, na který je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "26.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3168, "type": "2", "name": "Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce vodovodu u č.p.3", "lat": "50.823577", "lng": "14.928150", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bily-kostel-nad-nisou-rekonstrukce-vodovodu-c-p-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li003031/s__bily-kostel-nn-cp3-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující úsek vodovodu v celkové délce 128 metrů.", "from": "12.09.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3084, "type": "2", "name": "Braňany, Bílinská, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.542218", "lng": "13.702498", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/branany-bilinska-petra-bezruce-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo004010/s__branany-bilinska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchových úseků vodovodu v celkové délce 472 metrů, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "14.06.2017", "to": "16.10.2017" } , { "id": 3160, "type": "1", "name": "Brandov - rekonstrukce úpravny vody", "lat": "50.625954", "lng": "13.392862", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/brandov-rekonstrukce-upravny-vody.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo005007/s__brandov-rek-uv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci dožilé úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou cca 230 obyvatel připojených na místní vodovod.", "from": "27.07.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 3257, "type": "1", "name": "Cítoliby - rekonstrukce ČSOV", "lat": "50.332585", "lng": "13.818519", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/citoliby-rekonstrukce-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095015/s__citoliby-rek-csov.jpg", "desc": "Dožilá hlavní čerpací stanice odpadních vod v Cítolibech projde stavebně-technologickou rekonstrukcí.", "from": "21.09.2017", "to": "21.01.2018" } , { "id": 3041, "type": "1", "name": "Cítoliby, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.334758", "lng": "13.812267", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/citoliby-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095021/s__citoliby-b-nemcove-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.", "from": "31.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3093, "type": "2", "name": "Cítoliby, Fügnerova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.334009", "lng": "13.808630", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-stranka-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095019/s__citoliby-fugnerova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "27.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3068, "type": "2", "name": "Cvikov, Nová, Sad 5. Května, Čechova, B. Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.776985", "lng": "14.630819", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cvikov-nova-sad-5-kvetna-cechova-b-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl006038/s__cvikov-nova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rozsáhlá investiční akce k výměně nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 160 obyvatel.", "from": "06.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3116, "type": "2", "name": "Česká Kamenice, Palackého, Zámecká - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.798291", "lng": "14.422714", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-kamenice-palackeho-zamecka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc006051/s__ceska-kamenice-palackeho-rek-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány dožilé úseky historické kanalizace v celkové délce téměř 400 metrů.", "from": "09.06.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 3012, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Bezručova, Arbesova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.688809", "lng": "14.531778", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-bezrucova-arbesova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007130/s_cl007130_pd.jpg", "desc": "V českolipské Bezručově a Arbesově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "27.03.2017", "to": "27.08.2017" } , { "id": 3067, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.680769", "lng": "14.521539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007146/s__ceska-lipa-bozeny-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "26.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3117, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Česká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.679637", "lng": "14.549126", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-ceska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007153/s__ceska-lipa-ceska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci velmi často poruchového vodovodu kvůli použití nekvalitního trubního materiálu.", "from": "30.06.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3123, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.684609", "lng": "14.524829", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007128/s__ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V uvedených ulicích se zástavbou rodinných domů budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "10.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3128, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Sokolská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.684267", "lng": "14.536863", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-sokolska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007154/s__ceska-lipa-sokolska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu z roku 1926.", "from": "30.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3056, "type": "2", "name": "Český Dub, Zámecká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.662758", "lng": "14.995270", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cesky-dub-zamecka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li008042/s__cesky-dub-zamecka-rek-vdv.jpg", "desc": "Nevyhovující úsek vodovodu u Domova pro seniory v délce 75 metrů.", "from": "03.05.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2963, "type": "2", "name": "ČOV Bohušovice nad Ohří, plocha pro separaci odpadů", "lat": "50.497966", "lng": "14.153572", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-bohusovice-nad-ohri-plocha-pro-separaci-odpadu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt002024/s_lt002024_pd.jpg", "desc": "V Bohušovicích nad Ohří vybudujeme na ČOV plochu pro separaci odpadů z čištění kanalizace.", "from": "09.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2937, "type": "2", "name": "ČOV Bystřany, doplnění tepelného výměníku", "lat": "50.624193", "lng": "13.868698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-alejich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp003066/s_tp003066_pd.jpg", "desc": "Na čistírně v Bystřanech, která patří mezi strategické investice, dovybavíme technologii o další tepelný výměník voda/kal. Tím navýšíme přenos tepelného výkonu o 250 kW.", "from": "10.04.2017", "to": "10.09.2017" } , { "id": 2943, "type": "1", "name": "ČOV Kadaň, dmychárna a strojní zahuštění kalu", "lat": "50.370502", "lng": "13.279801", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-ul-skalni-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv013094/s__kadan-cov-dmycharna-strojni-zahusteni.jpg", "desc": "V areálu ČOV Kadaň zrealizujeme opatření, vedoucí ke stabilizaci odtoku a zkapacitnění strojního zahuštění kalu. Zároveň bude stavebně zrekonstruován dožilý objekt strojovny.", "from": "18.05.2017", "to": "18.12.2017" } , { "id": 2983, "type": "2", "name": "ČOV Louny, doplnění instrumentace", "lat": "50.366524", "lng": "13.815341", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038114/s__louny-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.", "from": "22.05.2017", "to": "22.09.2017" } , { "id": 2945, "type": "1", "name": "ČOV Ústí nad Labem, Neštěmice doplnění instrumentace", "lat": "50.668313", "lng": "14.107140", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-usti-nad-labem-nestemice-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038398/s_ul038398_pd.jpg", "desc": "Na ČOV Neštěmice dovybavíme technologii aktivačních nádrží a upravíme i řídící systém.", "from": "21.02.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3097, "type": "2", "name": "Děčín, ČOV - doplnění instrumentace", "lat": "50.743410", "lng": "14.186116", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cov-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007253/s__decin-boletice-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čímž bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů ČOV.", "from": "26.06.2017", "to": "26.10.2017" } , { "id": 2941, "type": "2", "name": "Děčín, Čs. Legií, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.773707", "lng": "14.197576000000026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cs-legii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007207/s_dc-007207_situacka.jpg", "desc": "V ulici Čs. Legií budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, kam je připojeno cca 280 obyvatel.", "from": "01.02.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3035, "type": "1", "name": "Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.774890", "lng": "14.195222", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-divisova-raisova-machovo-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007251/s_dc007251_pd.jpg", "desc": "V Děčíně budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 655 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3251, "type": "1", "name": "Děčín, Erbenova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.783258", "lng": "14.189525", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-erbenova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007274/s__decin-erbenova-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou metodou bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 134 metrů.", "from": "18.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3121, "type": "2", "name": "Děčín, Nebočady - odstranění kanalizační výusti DC07", "lat": "50.733081", "lng": "14.190285", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-nebocady-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc07.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007188/s__decin-nebocady-odstran-vyusti-dc07.jpg", "desc": "Odstraníme kanalizační výusť pro splašky z ulic Na Výsluní, Topolová, Vítězství a K Nádraží.", "from": "10.07.2017", "to": "10.11.2017" } , { "id": 3118, "type": "1", "name": "Děčín, Osadní, Krásnostudenecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.760867", "lng": "14.179629", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-osadni-krasnostudenecka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007244/s__decin-osadni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 880 obyvatel.", "from": "09.06.2017", "to": "09.12.2017" } , { "id": 3231, "type": "1", "name": "Děčín, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.769988", "lng": "14.218917", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-premyslova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007227/s__decin-premyslova-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován dožilý úsek kanalizace v délce 102 metrů, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "08.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3166, "type": "2", "name": "Desná, Údolní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.754537", "lng": "15.312019", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/desna-udolni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn004035/s__desna-udolni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, které se týkají cca 300 připojených obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí Krajské správy silnic k obnově povrchu komunikace.", "from": "04.09.2017", "to": "04.11.2017" } , { "id": 3110, "type": "2", "name": "Doksy, Boženy Němcové - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.563519", "lng": "14.665831", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-bozeny-nemcove-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009040/s__doksy-b-nemcove-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3080, "type": "2", "name": "Doksy, S. K. Neumanna - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.570551", "lng": "14.648927", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-k-neumanna-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009042/s__doksy-s-k-neumanna-rek-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "02.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 2965, "type": "1", "name": "Doksy, Staré Splavy, Lázeňský Vrch, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.587616", "lng": "14.637263", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-stare-splavy-lazensky-vrch-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009051/s_cl009051_pd.jpg", "desc": "Ve Starých Splavech budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby rodinných domů a ubytovacích zařízení v počtu cca 400.", "from": "13.03.2017", "to": "13.12.2017" } , { "id": 3124, "type": "1", "name": "Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.745204", "lng": "14.330455", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dolni-habartice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc010007/s__dolni-habartice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci úseku velmi často poruchového vodovodu v délce 151 metrů.", "from": "01.08.2017", "to": "15.12.2017" } , { "id": 2939, "type": "2", "name": "Dubí, Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.678623", "lng": "13.798254000000042", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubi-dubska-lesni-k-h-machy-neruduv-sad-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp006049/s_tp006049_pd.jpg", "desc": "V Dubí vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 1010 metrů, na vodovod je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "26.01.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3247, "type": "1", "name": "Dubí, Mstišov, Dvojhradí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.667960", "lng": "13.767893", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubi-mstisov-dvojhradi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp006088/s__dubi-mstisov-dvojhradi-rek-vdv.jpg", "desc": "Naše investiční akce ve Mstišově nahradí v délce 561 metrů inkrustovaný dožilý vodovod, na který je připojeno cca 60 obyvatel.", "from": "20.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3112, "type": "2", "name": "Duchcov, Bednářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.602904", "lng": "13.747830", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-bednarska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007031/s__duchcov-bednarska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Dojde k rekonstrukci popraskané kanalizace a inkrustovaného vodovodu pro cca. 30 připojených obyvatel.", "from": "27.06.2017", "to": "26.09.2017" } , { "id": 2962, "type": "2", "name": "Duchcov, Husova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.602449", "lng": "13.747323000000051", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-husova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007029/s_tp007029_pd.jpg", "desc": "Rekonstrukce poruchových vodovodních řadů z roku 1965, sloužících k zásobování cca 200 obyvatel.", "from": "01.09.2016", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2951, "type": "2", "name": "Duchcov, Malinovského, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.607458", "lng": "13.743070", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-malinovskeho-rekonstrukce-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007039/s_tp007039_pd.jpg", "desc": "V Malinovského ulici, v Duchcově, bude v délce 233 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "22.02.2017", "to": "22.05.2017" } , { "id": 3081, "type": "2", "name": "Duchcov, Osecká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.612118", "lng": "13.739915", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-osecka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007041/s__duchcov-osecka-rek-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce téměř 350 metrů.", "from": "16.05.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3082, "type": "2", "name": "Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.606373", "lng": "13.749537", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-tyrsova-zelenkova-slepa-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007040/s__duchcov-tyrsova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca. 150 připojených obyvatel.", "from": "07.06.2017", "to": "02.11.2017" } , { "id": 2986, "type": "2", "name": "Duchcov, Želénská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.601715", "lng": "13.765653", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-4.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007036/s__duchcov-zelenska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchového vodovodního řadu v délce téměř 863 metrů a jeho vymístění z nevhodné trasy.", "from": "17.05.2017", "to": "17.09.2017" } , { "id": 3096, "type": "2", "name": "Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.780148", "lng": "15.424642", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/harrachov-borovicich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/sm010023/s__harrachov-v-borovicich-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "26.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3033, "type": "2", "name": "Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.687470", "lng": "15.089167", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hodkovice-nad-mohelkou-zaskali-nahrada-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li017041/s__hodkovice-nm-zaskali-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Nový přívodní vodovod pro zajištění dodávky vody z Jeřmanic, úprava akumulační jímky Záskalí, jež plní funkci vodojemu, a vystrojení čerpací stanice pitné vody Jeřmanice.", "from": "01.06.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3167, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Donínská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.846801", "lng": "14.852285", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-doninska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020120/s__hradek-nn-doninska-rek-kan.jpg", "desc": "Jde o nevyhovující úsek historické kanalizace, uvedené do provozu roku 1909.", "from": "15.06.2017", "to": "30.08.2017" } , { "id": 3105, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Husova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.856178", "lng": "14.844690", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-husova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020044/s__hradek-nn-husova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 116 let staré kanalizace v centrální části Hrádku nad Nisou.", "from": "10.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3002, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, K Bytovkám - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.846275", "lng": "14.836806", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-6.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020113/s__hradek-nn-k-bytovkam-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v délce 294 metrů pro cca. 50 napojených obyvatel.", "from": "17.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3063, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.860526", "lng": "14.848013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-oldrichovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020106/s__hradek-nn-oldrichovska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 290 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "10.11.2017" } , { "id": 2953, "type": "1", "name": "Hrádek nad Nisou, Zahradní, Zlatá výšina, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.854014", "lng": "14.853066", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-vrchoslav-odstraneni-kanalizacni-vyusti-nadrazni-ul-stavba-splaskove-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020104/s_li020104_pd.jpg", "desc": "V Hrádku nad Nisou, v ulici Zahradní a Zlatá výšina budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 120 obyvatel.", "from": "22.02.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2936, "type": "1", "name": "Chabařovice, V Aleji, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.671282477498636", "lng": "13.946578467075596", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chabarovice-aleji-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/UL010026/s__chabarovice-aleji-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V Chabařovicích provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 90 obyvatel.", "from": "22.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3255, "type": "1", "name": "Chbany - Poláky, stavebně-technické úpravy ČOV", "lat": "50.338828", "lng": "13.356841", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chbany-polaky-stavebne-technicke-upravy-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv010006/s__chbany-cov-polaky-cesle.jpg", "desc": "Provedeme stavebně-technické úpravy na ČOV Poláky, která má kapacitu 230 ekvivalentních obyvatel.", "from": "02.10.2017", "to": "31.01.2018" } , { "id": 3039, "type": "2", "name": "Chlumec, Muchova, Strádovská, Klidná, Skřivánčí, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.698612", "lng": "13.937208", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chlumec-muchova-stradovska-klidna-skrivanci-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul011041/s_ul011041_pd.jpg", "desc": "V Chlumci vyměníme, v celkové délce 373 metrů, poruchový vodovod, na který je připojeno téměř 70 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "07.09.2017" } , { "id": 3071, "type": "2", "name": "Chlumec, Nad školou - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.698186", "lng": "13.934965", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chlumec-nad-skolou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul011045/s__chlumec-nad-skolou-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme často poruchový vodovod v celkové délce 203 metrů.", "from": "26.04.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3001, "type": "1", "name": "Chomutov, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.467733", "lng": "13.397191", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-5.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011145/s__chomutov-bezrucova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce stoky v havarijním stavu s chybějícím dnem a historického vodovodu z let 1903 a 1920.", "from": "25.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3240, "type": "1", "name": "Chomutov, Borová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.484451", "lng": "13.434144", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-borova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011105/s__chomutov-borova-za-trafostanici-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v délce téměř 230 metrů, vedený v kolektoru.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3157, "type": "1", "name": "Chomutov, Karla Buriana, Selská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.462896", "lng": "13.420295", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-karla-buriana-selska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011144/s__chomutov-k-buriana-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "22.06.2017", "to": "22.11.2017" } , { "id": 2982, "type": "1", "name": "Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova - rek. kanalizace a vodovodu", "lat": "50.456667", "lng": "13.409630", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011149/s__chomutov-kochova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V lokalitě u nemocnice budou v uvedených ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "16.05.2017", "to": "16.12.2017" } , { "id": 3087, "type": "1", "name": "Chomutov, Meisnerova, Vršovců - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.458627", "lng": "13.414447", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-meisnerova-vrsovcu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011134/s__chomutov-meisnerova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "13.01.2018" } , { "id": 3235, "type": "1", "name": "Chomutov, Růžová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.490469", "lng": "13.439868", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-ruzova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011161/s__chomutov-ruzova-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v kolektoru v délce téměř 246 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2948, "type": "1", "name": "Chomutov, Škroupova za FÚ, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.466022", "lng": "13.410344", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-skroupova-za-fu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011138/s_cv011138_pd.jpg", "desc": "V Chomutově, ve Škroupově ulici za FÚ, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na ty je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "17.02.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2979, "type": "2", "name": "Chomutov, V Alejích, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.459083", "lng": "13.401086999999961", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-alejich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011136/s__chomutov-v-alejich-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu v Chomutově, v ulici V Alejích.", "from": "30.03.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 2966, "type": "2", "name": "Chotěšov, Nádražní, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.440093", "lng": "14.081306", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-detska-mysliveckova-strani-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt040006/s_lt040006.jpg", "desc": "V Chotěšově bude zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu v délce přes 310 metrů, na který je připojeno téměř 80 obyvatel.", "from": "16.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3163, "type": "2", "name": "Chožov - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.403174", "lng": "13.858488", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chozov-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln020007/s__chozov-rek-vdj.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci havarijní stavu stavební části objektu.", "from": "03.07.2017", "to": "03.10.2017" } , { "id": 3059, "type": "1", "name": "Chřibská - odstranění kanalizačních výustí, nová ČOV, rekonstrukceu vodovodu", "lat": "50.866103", "lng": "14.472059", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chribska-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-nova-cov-rekonstrukceu-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc020017/s__chribska-odstran-vyusti-dc92-dc93-dc94-rek-vdv.jpg", "desc": "Odstranění kanalizačních výústí pro cca 450 připojených obyvatel a vyměna dožilého vodovodu.", "from": "15.05.2017", "to": "15.09.2018" } , { "id": 3005, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Maxe Švabinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.736828", "lng": "15.154719", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-9.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008316/s__jablonec-nn-svabinskeho-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "K rekonstrukci jsou určeny nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "03.05.2017", "to": "02.09.2017" } , { "id": 3119, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Nová osada - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.734172", "lng": "15.156676", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-n-n-nova-osada-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008315/s__jablonec-nn-nova-osada-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "01.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3021, "type": "1", "name": "Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice, Blanická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.711076", "lng": "15.171350", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-vrkoslavice-blanicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008287/s_jn008287_pd.jpg", "desc": "V Blanické ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "04.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3045, "type": "1", "name": "Jablonec nad Nisou, Na Hutích, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.720289", "lng": "15.183509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-hutich-slovenskeho-narodniho-povstani-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008286/s_jn008286_pd.jpg", "desc": "V Jablonci nad Nisou budou zrekonstruovány, v celkové délce 965 metrů, nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "11.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3138, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, Na Úbočí, Na Samotě - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.745135", "lng": "15.152640", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-uboci-samote-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008282/s__jablonec-nn-na-uboci-rek-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány v celkové délce téměř 900 metrů nevyhovující úseky vodovodu, na které je připojeno cca 400 obyvatel.", "from": "07.08.2017", "to": "07.11.2017" } , { "id": 3237, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, SNP - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.723918", "lng": "15.180843", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-snp-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008334/s__jablonec-nad-nisou-snp-rek-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úsek kanalizace a stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu.", "from": "07.09.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 3075, "type": "1", "name": "Jablonné v Podještědí, Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767476", "lng": "14.763480", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-lidicka-liberecka-zdislavy-z-lemberka-tyrsova-cvikovska-nam-miru-rekonstrukce-vodovodu-kanaliz.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl022039/s__jablonne-vp-silnice-ii-270-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3019, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, Švermova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767269", "lng": "14.761117", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-svermova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl022033/s_cl022033_pd.jpg", "desc": "V Jablonném, v ul. Švermova, rekonstruujeme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 35 obyvatel.", "from": "30.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3053, "type": "2", "name": "Jeřmanice - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.707063", "lng": "15.093090", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jermanice-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li024029/s__jermanice-rek-vdj.jpg", "desc": "Stavební a technologická rekonstrukce vodojemu, který pitnou vodou zásobuje města Liberec a Jablonec nad Nisou.", "from": "25.04.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3036, "type": "2", "name": "Jirkov, Boženy Němcové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.493280", "lng": "13.442749", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012067/s_cv012067_pd.jpg", "desc": "V Jirkově budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.", "from": "10.04.2017", "to": "18.08.2017" } , { "id": 3090, "type": "1", "name": "Jirkov, Červený Hrádek - rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.510877", "lng": "13.450801", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-cerveny-hradek-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012068/s__jirkov_cerveny-hradek-rek-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány v celkové délce cca 930 metrů poruchové vodovodní řady, na něž je připojeno kolem 150 obyvatel.", "from": "30.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3049, "type": "1", "name": "Jirkov, ČOV - doplnění technologie ke stabilizaci nitrifikace", "lat": "50.503831", "lng": "13.459600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-cov-doplneni-technologie-ke-stabilizaci-nitrifikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012064/s__jirkov-cov-stabilizace-nitrifikace.jpg", "desc": "Opatření, spočívající v úpravě nádrží denitrifikace a doplnění technologie tak, aby byl stabilizován proces nitrifikace.", "from": "23.05.2017", "to": "23.11.2017" } , { "id": 3223, "type": "2", "name": "Jiřetín pod Bukovou, aquadukt - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.761340", "lng": "15.270486", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jiretin-pod-bukovou-aquadukt-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn038003/s__jiretin-pod-bukovou-aquadukt-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován inkrustovaný a poruchový úsek vodovodu, vedený na mostě přes Kamenici.", "from": "25.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3125, "type": "2", "name": "Kadaň, Chomutovská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.395728", "lng": "13.276174", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kadan-chomutovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv013102/s__kadan-chomutovska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "26.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3107, "type": "2", "name": "Kamýk - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.559437", "lng": "14.084787", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kamyk-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt042009/s__kamyk-rek-vdj.jpg", "desc": "Vodojem projde stavební i technologickou rekonstrukci.", "from": "15.06.2017", "to": "15.10.2017" } , { "id": 3234, "type": "1", "name": "Klášterec n. O., Lestkov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.364186", "lng": "13.190079", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-n-lestkov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015114/s__klasterec-no-lestkov-ke-kravinu-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou technologií, řízeným podvrtem, bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v délce téměř 214 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3061, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, ČOV - doplnění technologie", "lat": "50.377064", "lng": "13.198805", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-cov-doplneni-technologie.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015104/s__klasterec-no-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Doplníme technologii na ČOV v Klášterci nad Ohří, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond k vyšší stabilitě řízení procesů na ČOV.", "from": "23.05.2017", "to": "23.09.2017" } , { "id": 2947, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov", "lat": "50.374546", "lng": "13.188509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-nahrada-vodniho-zdroje-lestkov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015097/s_cv015097_pd.jpg", "desc": "V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.", "from": "09.02.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3101, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Žižkova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.383026", "lng": "13.187655", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-zizkova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015106/s__klasterec-no-zizkova-rek-kan.jpg", "desc": "V rámci investiční akce v Klášterci nad Ohří bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 25 obyvatel.", "from": "23.06.2017", "to": "23.10.2017" } , { "id": 3094, "type": "2", "name": "Košťany, Kamenný pahorek - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.645682", "lng": "13.767698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kostany-kamenny-pahorek-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp016029/s__kostany-kamenny-pahorek-rek-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce přes 180 metrů.", "from": "12.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3020, "type": "2", "name": "Krupka, K Plovárně, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.682137", "lng": "13.869035", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-k-plovarne-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017063/s_tp017063_pd.jpg", "desc": "V Krupce vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 60 obyvatel.", "from": "30.03.2017", "to": "30.07.2017" } , { "id": 3108, "type": "1", "name": "Krupka, Nové Modlany - odstranění kanalizační výusti TP48 a TP49", "lat": "50.672481", "lng": "13.874503", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-odstraneni-kanalizacni-vyusti-tp48-tp49.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017020/s__krupka-nove-modlany-odstran-vyusti-tp48-tp49.jpg", "desc": "Odstranění výustí bude zajištěno vybudováním několika úseků nové kanalizace a dvou odlehčovacích komor.", "from": "03.07.2017", "to": "03.12.2017" } , { "id": 3114, "type": "2", "name": "Krupka, Nové Modlany - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod", "lat": "50.665521", "lng": "13.879450", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-rekonstrukce-cerpaci-stanice-odpadnich-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017041/s__krupka-rek-csov-krupka-pz1.jpg", "desc": "Jedná se o stavební i technologickou rekonstrukci narušené ČSOV.", "from": "19.07.2017", "to": "19.11.2017" } , { "id": 2954, "type": "2", "name": "Krupka, Vrchoslav, odstranění kanalizační výusti v Nádražní ul. a stavba splaškové kanalizace", "lat": "50.678912", "lng": "13.849761", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-vrchoslav-odstraneni-kanalizacni-vyusti-nadrazni-ul-stavba-splaskove-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017046/s_tp017046.jpg", "desc": "Odstraněním kanalizační výusti dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody od dalších cca 40 připojených obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu odpadních vod k přečištění.", "from": "14.02.2017", "to": "14.06.2017" } , { "id": 3155, "type": "1", "name": "Kryry, Hlavní ul., u hřbitova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.178467", "lng": "13.433440", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kryry-hlavni-ul-hrbitova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln027026/s__kryry-hlavni-hrbitova-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úsek dožilého vodovodu v celkové délce téměř 444 metrů.", "from": "19.07.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3098, "type": "2", "name": "Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.171754", "lng": "13.418399", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kryry-tovarni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln027025/s__kryry-tovarni-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme dožilý a poruchový vodovod v celkové délce 368 metrů.", "from": "22.06.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3222, "type": "1", "name": "Lhota u Úštěku - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.573855", "lng": "14.329002", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lhota-usteku-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114031/s__lhota-rek-vdj.jpg", "desc": "Vodojem projde stavebně - technologickou rekonstrukcí.", "from": "28.08.2017", "to": "28.12.2017" } , { "id": 2971, "type": "2", "name": "Libčeves, U Okálů, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.450733", "lng": "13.838988", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libceves-okalu-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln030014/s_ln030014_pd.jpg", "desc": "V Libčevsi bude zrekonstruována nevyhovující kanalizace v celkové délce 105 metrů, na tuto kanalizaci je připojeno cca 35 obyvatel.", "from": "10.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3031, "type": "2", "name": "Liberec, Broumovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.759671", "lng": "15.068945", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-broumovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032442/s__liberec-broumovska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé, staticky narušené kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "01.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3145, "type": "2", "name": "Liberec, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.780653", "lng": "15.031669", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032570/s__liberec-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "10.07.2017", "to": "10.10.2017" } , { "id": 3065, "type": "2", "name": "Liberec, Dr. M. Horákové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.755617", "lng": "15.055372", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-dr-m-horakove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032420/s__liberec-dr-m-horakove-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o dokončení 1. etapy rekonstrukce, týká se úseku mezi ulicemi Hradební a U Potůčku a v Čechově ulici před most přes Lužickou Nisu.", "from": "24.04.2017", "to": "24.07.2017" } , { "id": 3142, "type": "2", "name": "Liberec, Horova, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.779890", "lng": "15.076366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-horova-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032543/s__liberec-horova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu.", "from": "01.08.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3070, "type": "2", "name": "Liberec, Janův Důl, Volgogradská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.757398", "lng": "15.039867", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-januv-dul-volgogradska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032358/s__liberec-volgogradska-rek-vdv.jpg", "desc": "Ve Volgogradské ulici vyměníme v celkové délce 975 metrů poruchové úseky dvou vodovodních řadů, na něž je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "25.10.2017" } , { "id": 3052, "type": "2", "name": "Liberec, Metelkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767069", "lng": "15.047271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-metelkova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032528/s__liberec-metelkova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce inkrustovaného vodovodu a dožilé kanalizace, na které je připojeno cca 400 obyvatel.", "from": "02.05.2017", "to": "02.09.2017" } , { "id": 3054, "type": "2", "name": "Liberec, Pod Sadem Míru - odstranění výustí, stavba kanalizace", "lat": "50.758425", "lng": "15.069799", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-pod-sadem-miru-odstraneni-vyusti-stavba-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032213/s__liberec-pod-sadem-miru-odstran-vyusti-lb38-lb39.jpg", "desc": "Odstranění kanalizačních výústí LB38 a LB39, a vybudování dvou stok gravitační splaškové kanalizace.", "from": "28.04.2017", "to": "28.10.2017" } , { "id": 3004, "type": "2", "name": "Liberec, Rumunská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.767314", "lng": "15.059449", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-8.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032529/s__liberec-rumunska-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme v celkové délce 201 metrů nevyhovující úsek vodovodu, na který je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "02.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3244, "type": "2", "name": "Liberec, Sokolská, u mostu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.773656", "lng": "15.045408", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-sokolska-mostu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032594/s__liberec-sokolska-mostu-rek-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci dožilého úseku vodovodu v celkové délce 132 metrů.", "from": "20.09.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3058, "type": "2", "name": "Liberec, Vítězná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.772695", "lng": "15.069234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-vitezna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032482/s__liberec-vitezna-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "13.04.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3091, "type": "2", "name": "Libouchec - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.748986", "lng": "14.020687", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libouchec-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul015030/s__libouchec-rek-vdj.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu.", "from": "30.05.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3027, "type": "1", "name": "Litoměřice, Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.542054", "lng": "14.135172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-dalimilova-kozinova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060092/s_lt060092_pd.jpg", "desc": "V Dalimilově a Kozinově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "06.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3132, "type": "2", "name": "Litoměřice, Družstevní - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.535179", "lng": "14.122247", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-druzstevni-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060095/s__litomerice-druzstevni-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o výměnu zkorodované, popraskané, zdeformované kanalizace s posunutými spoji.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 2973, "type": "2", "name": "Litoměřice, Palachova, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.539363", "lng": "14.129578", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-palachova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060077/s_lt060077_pd.jpg", "desc": "V Palachově ulici bude zrekonstruován nevyhovující úsek historické kanalizace v délce 633 metrů, je na něj připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "14.02.2017", "to": "14.08.2017" } , { "id": 3014, "type": "2", "name": "Litoměřice, Pokratická, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.550696", "lng": "14.126601", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-pokraticka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060074/s_lt060074_pd.jpg", "desc": "V Litoměřicích, v Pokratické ulici, bude zrekonstruován poruchový úsek kanalizace, na který je připojeno přes 40 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "25.06.2017" } , { "id": 3030, "type": "1", "name": "Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.536954", "lng": "14.134206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-20.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060090/s__litomerice-rooseveltova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovující kanalizace a vodovodu v centrální části města - v ulicích Rooseveltově, Osvobození, Žižkově, Sládkově, Pražské a Fügnerově, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "11.05.2017", "to": "11.05.2018" } , { "id": 3008, "type": "2", "name": "Litoměřice, Sovova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.536807", "lng": "14.131569", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-sovova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060094/s_lt060094_pd.jpg", "desc": "V Sovově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky historické kanalizace a souběžného vodovodu, na které je připojeno cca 90 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 2977, "type": "1", "name": "Litvínov, Janov, rekonstrukce kanalizačního výtlaku", "lat": "50.588665", "lng": "13.563600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-janov-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020137/s_mo020137_pd.jpg", "desc": "V Litvínově - Janově je rekonstruován nevyhovující kanalizační výtlak do gravitační kanalizace, a to v celkové délce 593 metrů.", "from": "09.03.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3013, "type": "2", "name": "Litvínov, Ke Střelnici - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.603411", "lng": "13.614867", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-14.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020141/s__litvinov-ke-strelnici-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Výměna nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v části ulice Ke Střelnici se zástavbou bytových domů.", "from": "04.05.2017", "to": "04.10.2017" } , { "id": 3015, "type": "2", "name": "Litvínov, Ke Střelnici, Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.605029", "lng": "13.614031", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-15.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020138/s__litvinov-ke-strelnici-gorkeho-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu v Litvínově, v ulicích Ke Střelnici a Gorkého.", "from": "04.05.2017", "to": "04.09.2017" } , { "id": 3227, "type": "1", "name": "Litvínov, Na Kopci - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.594600", "lng": "13.573220", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-kopci-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020154/s__litvinov-na-kopci-cp-180-190-rek-vdv.jpg", "desc": "V litvínovské městské části Hamr bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce téměř 147 metrů.", "from": "14.08.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2970, "type": "2", "name": "Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.593987", "lng": "13.576600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-kopci-hamerska-chemiku-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020145/s_mo020145_pd.jpg", "desc": "V uvedených ulicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, v celkové délce 311 metrů. Je na ně připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3143, "type": "2", "name": "Litvínov, Podkrušnohorská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.596134", "lng": "13.590761", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-podkrusnohorska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020152/s__litvinov-pkh-nanovia-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nedostatečně kapacitního úseku kanalizace.", "from": "21.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 2842, "type": "2", "name": "Litvínov, Skalní, Janáčkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.5976197", "lng": "13.592673300000001", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-ul-skalni-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/s__litvinov-skalni-rek-vdv-kan-situace.jpg", "desc": "SVS provádí na Mostecku další plánovanou investiční akci roku 2017 - rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Litvínově, ve Skalní a Janáčkově ulici", "from": "09.03.2017", "to": "15.07.2017" } , { "id": 3010, "type": "2", "name": "Litvínov, Tylova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.605012", "lng": "13.606931", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020142/s_mo020142_pd.jpg", "desc": "V Litvínově, v Tylově ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 1200 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "15.07.2017" } , { "id": 3085, "type": "2", "name": "Lom, Loučná - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.616599", "lng": "13.658265", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lom-loucna-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo021045/s__loucna-lomu-rek-vdj.jpg", "desc": "Bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.", "from": "16.05.2017", "to": "16.11.2017" } , { "id": 3077, "type": "1", "name": "Louka u Litvínova - odstranění výustí, nová ČOV, rekonstrukce sítí", "lat": "50.583299", "lng": "13.638822", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louka-litvinova-odstraneni-vyusti-nova-cov-rekonstrukce-siti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo022004/s__louka-litvinova-cov-kan.jpg", "desc": "Vybudování nové centrální ČOV, výstavba nových úseků splaškové kanalizace, a rekonstrukce stávajících úseků kanalizace a vodovodu.", "from": "02.06.2017", "to": "02.06.2018" } , { "id": 3078, "type": "1", "name": "Louny - rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek", "lat": "50.344529", "lng": "13.797276", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-rekonstrukce-vodojemu-ctyrlistek.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038100/s__louny-rek-vdj-ctyrlistek.jpg", "desc": "Rekonstrukce významného vodojemu, který pitnou vodou zásobuje dolní tlakové pásmo města Louny a řadu obcí ve směru na Libochovice.", "from": "26.05.2017", "to": "31.03.2018" } , { "id": 3144, "type": "2", "name": "Louny, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.366777", "lng": "13.816310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038124/s__louny-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3139, "type": "1", "name": "Louny, Čs. armády, Františka Chlouby - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.356977", "lng": "13.818987", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-cs-armady-frantiska-chlouby-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038116/s__louny-cs-armady-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 180 obyvatel.", "from": "29.06.2017", "to": "29.11.2017" } , { "id": 3150, "type": "1", "name": "Louny, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.357334", "lng": "13.806179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-husova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038115/s__louny-husova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí města k obnově povrchu komunikace.", "from": "27.06.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 2950, "type": "2", "name": "Louny, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357080", "lng": "13.783483", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-malinovskeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038110/s_ln038110_pd.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "07.02.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3141, "type": "2", "name": "Lužice, Svinčice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.501638", "lng": "13.742627", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/luzice-svincice-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo023013/s__luzice-svincice-naves-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.", "from": "20.07.2017", "to": "20.10.2017" } , { "id": 3152, "type": "2", "name": "Mařenice - rekonstrukce vodovodu u č. p. 261", "lat": "50.802335", "lng": "14.680756", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/marenice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl038004/s__marenice-cp-261-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce bude v Mařenicích zrekonstruován úsek vodovodu z roku 1909. Stavbu provedeme v koordinaci s akcí Povodí Ohře.", "from": "07.08.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 2980, "type": "2", "name": "Mimoň, Komenského, Růžová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.658592", "lng": "14.717760", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-sovova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl039056/s_cl039056_pd.jpg", "desc": "V Komenského a Růžové ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby převážně rodinných domů.", "from": "28.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3050, "type": "2", "name": "Modlany - Drahkov: přestavba ČOV na ČSOV", "lat": "50.642974", "lng": "13.871175", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/modlany-drahkov-prestavba-cov-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp024024/s__modlany-drahkov-prebudovani-cov-csov.jpg", "desc": "Přestavba dožilé místní ČOV na čerpací stanici odpadních vod, s převedením odpadních vod od připojených obyvatel do kanalizačního systému města Teplice.", "from": "11.05.2017", "to": "11.11.2017" } , { "id": 3009, "type": "1", "name": "Modlany, Srbice - vodojem a navazující řady", "lat": "50.641892", "lng": "13.871540", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-12.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp024035/s__srbice-vdj-zasobni-rad.jpg", "desc": "Výstavba nového většího vodojemu a přívodního i zásobního řadu umožní rozvoj lokality Modlany a Staré Srbice při plánovaném zvýšení počtu připojených obyvatel.", "from": "12.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3122, "type": "1", "name": "Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.522603", "lng": "13.713162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-chanov-zelenice-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027057/s__most-chanov-zelenice-rek-privadece.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci strategického vodovodního přivaděče v délce přes 5,8 km.", "from": "30.05.2017", "to": "30.05.2019" } , { "id": 3137, "type": "1", "name": "Most, Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.512466", "lng": "13.627347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-alej-bozeny-nemcove-spojovaci-skoly-jana-kollara-vyhlidce-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027188/s__most-alej-b-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "V rámci této stavby budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města.", "from": "10.08.2017", "to": "10.08.2018" } , { "id": 3043, "type": "2", "name": "Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543407", "lng": "13.619967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-kopisty-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027093/s_mo027093_pd.jpg", "desc": "V mostecké části Kopisty bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v celkové délce téměř 784 metrů.", "from": "21.04.2017", "to": "21.10.2017" } , { "id": 3099, "type": "2", "name": "Most, Moskevská, Brněnská - rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet", "lat": "50.506692", "lng": "13.653416", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-moskevska-brnenska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizacnich-sachet.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027209/s__most-moskevska-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce budou v Mostě v Moskevské a Brněnské ulici zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizační šachty.", "from": "07.06.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3225, "type": "1", "name": "Most, Pod Šibeníkem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.499503", "lng": "13.644251", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-pod-sibenikem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027227/s__most-pod-sibenikem-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 120 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu.", "from": "28.08.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3103, "type": "1", "name": "Most, S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.511391", "lng": "13.621166", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-k-neumanna-slovanska-pod-resslem-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027199/s__most-sk-neumanna-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "14.06.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2949, "type": "1", "name": "Most, W.A. Mozarta, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.513671", "lng": "13.644072000000051", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-w-a-mozarta-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027198/s_mo027198_pd.jpg", "desc": "V mostecké ulici W. A. Mozarta bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace,v celkové délce 228 metrů, na který je připojeno cca 320 obyvatel.", "from": "23.02.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3026, "type": "2", "name": "Nová Ves v Horách, Mikulovice, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.591000", "lng": "13.487266", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-ves-horach-mikulovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo028012/s_mo028012_pd.jpg", "desc": "V části obce Nová Ves v Horách – Mikulovice budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodu v celkové délce téměř 603 metrů.", "from": "12.04.2017", "to": "12.07.2017" } , { "id": 3088, "type": "2", "name": "Nový Bor, Boženy Němcové, Česká, Sloupská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.755632", "lng": "14.559686", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-bozeny-nemcove-ceska-sloupska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041099/s__novy-bor-bozeny-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány tři dožilé úseky kanalizace a dva úseky vodovodu, čím přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.", "from": "15.06.2017", "to": "14.11.2017" } , { "id": 3151, "type": "2", "name": "Nový Bor, Husova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.755491", "lng": "14.551220", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-husova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041089/s__novy-bor-husova-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 30 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3126, "type": "1", "name": "Nový Bor, Sklářská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.761122", "lng": "14.552413", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-sklarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041067/s__novy-bor-sklarska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o nevyhovující úsek vodovodu z roku 1930.", "from": "09.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2940, "type": "2", "name": "Obrnice, Mírová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.504967", "lng": "13.695251999999982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/obrnice-mirova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo029013/s_mo029013_pd.jpg", "desc": "V Obrnicích, v Mírové ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a souběžně vedeného vodovodu.", "from": "01.02.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3044, "type": "2", "name": "Okna, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.529754", "lng": "14.671672", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/okna-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl043003/s_cl043003.jpg", "desc": "V obci Okna vyměníme v celkové délce 2,33 km poruchové páteřní úseky vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "02.03.2017", "to": "02.08.2017" } , { "id": 3018, "type": "2", "name": "Osek, Rooseveltova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.618247", "lng": "13.690489", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-svermova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp030019/s_tp030019_pd.jpg", "desc": "V Oseku vyměníme poruchový vodovodní řad, v celkové délce 194 metrů, na který je připojeno 30 obyvatel, a 19 metrů nevhodně křižující kanalizace.", "from": "18.04.2017", "to": "28.08.2017" } , { "id": 2944, "type": "2", "name": "Osek, vodojem Na Výsluní, rekonstrukce", "lat": "50.626183", "lng": "13.679300000000012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/osek-vodojem-vysluni-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp030008/s_tp030008_pd.jpg", "desc": "Provedeme stavební i technologickou rekonstrukci vodojemu Na Výsluní v Oseku.", "from": "03.02.2017", "to": "04.09.2017" } , { "id": 3051, "type": "2", "name": "Paceřice, Studnice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.622096", "lng": "15.117994", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/pacerice-studnice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li066009/s__pacerice-studnice-rek-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce inkrustovaného a poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "15.04.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3006, "type": "2", "name": "Panenská Hůrka - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.807068", "lng": "14.933131", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-10.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li003027/s__bily-kostel-panenska-hurka-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Náhrada nevyhovujícího místního vodního zdroje pro Panenskou Hůrku, jež je částí obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč z Bílého Kostela, nová čerpací stanice a výtlak.", "from": "03.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 2958, "type": "2", "name": "Petrovice, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.799885", "lng": "13.975513", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/petrovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul022012/s_ul022012_pd.jpg", "desc": "V obci Petrovice vyměníme poruchový vodovod v celkové délce 1782,1 metrů , na který je připojeno cca 635 obyvatel obce.", "from": "06.03.2017", "to": "06.10.2017" } , { "id": 2978, "type": "2", "name": "Podbořany, Nádražní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.224679", "lng": "13.406072", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/podborany-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln055066/s_ln055066_pd.jpg", "desc": "V Nádražní ulici budou souběžně zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "22.03.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3022, "type": "2", "name": "Postoloprty, Alšova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.360542", "lng": "13.702872", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-17.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln056033/s__postoloprty-alsova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu.", "from": "10.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 2942, "type": "2", "name": "Postoloprty, Husova, Mírové náměstí, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.359674", "lng": "13.699844999999982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/postoloprty-husova-mirove-namesti-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln056034/s_ln056034_pd.jpg", "desc": "V Postoloprtech, v Husově ulici a Mírovém náměstí, bude zrekonstruována kanalizace v celkové délce 214 metrů, na tu je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "01.02.2017", "to": "01.06.2017" } , { "id": 3028, "type": "2", "name": "Raná, U kostela, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.411188", "lng": "13.779512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rana-kostela-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln059008/s_ln059008_pd.jpg", "desc": "V Rané vyměníme v celkové délce 612 metrů dožilý a poruchový vodovod, na který je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "29.03.2017", "to": "29.08.2017" } , { "id": 3115, "type": "1", "name": "Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.419852", "lng": "14.251589", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/roudnice-n-l-zizkova-spindlerova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt093070/s__roudnice-nl-zizkova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci několika úseků až 87 let staré kanalizace.", "from": "29.06.2017", "to": "29.06.2018" } , { "id": 3245, "type": "1", "name": "Rumburk, Kalná - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu", "lat": "50.947714", "lng": "14.562725", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rumburk-kalna-odstraneni-kanalizacni-vyusti-rekonstrukce-soubezneho-useku-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc042028/s__rumburk-kalna-odstran-vyusti-dc87.jpg", "desc": "Vybudujeme novou ČSOV, kanalizační výtlak a zrekonstruujeme stávající kanalizaci, zároveň dojde k rekonstrukci souběžného úseku vodovodu.", "from": "08.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3249, "type": "1", "name": "Rumburk, Nerudova - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu", "lat": "50.955398", "lng": "14.558485", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rumburk-nerudova-odstraneni-kanalizacni-vyusti-rekonstrukce-soubezneho-useku-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc042024/s__rumburk-nerudova-odstran-vyusti-dc150.jpg", "desc": "Odstraněním kanalizační výústi DC 150 dojde ke zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody budou místo vypouštění bez přečištění do Lučního potoka odváděny do kanalizačního systému, zakončeného na čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu.", "from": "08.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3055, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce n. N., Lužická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.687742", "lng": "15.144973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-luzicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn029045/s__rychnov-jn-luzicka-rek-vdv.jpg", "desc": "545 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 105 obyvatel.", "from": "15.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3220, "type": "2", "name": "Smržovka, Jindřišská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.734322", "lng": "15.250491", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/smrzovka-jindrisska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn031040/s__smrzovka-jindrisska-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován často poruchový úsek vodovodu v délce přes 170 metrů.", "from": "17.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3161, "type": "2", "name": "Smržovka, Sklářská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736834", "lng": "15.245462", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/smrzovka-sklarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn031041/s__smrzovka-sklarska-rek-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, uvedeného do provozu roku 1935.", "from": "13.07.2017", "to": "15.10.2017" } , { "id": 2938, "type": "2", "name": "Sosnová, rekonstrukce kanalizačních stok", "lat": "50.659760", "lng": "14.520347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cs-legii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl057009/s__sosnova-rek-kan.jpg", "desc": "V Sosnové budou v celkové délce 312 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "29.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3149, "type": "2", "name": "Stráž pod Ralskem, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.696627", "lng": "14.790740", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/straz-pod-ralskem-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl058032/s__straz-pod-ralskem-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostovou váhu pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "10.07.2017", "to": "10.10.2017" } , { "id": 2935, "type": "1", "name": "Světec, Štrbice, odstranění kanalizačních vyústí TP64 a TP65", "lat": "50.562695", "lng": "13.839790", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp036009/s_tp036009_pd.jpg", "desc": "Odpadní vody od cca 140 připojených obyvatel ve Štrbicích budou místo vypouštění do místního potoka odváděny novou kanalizací přes odlehčovací komory k přečištění na novou čistírnu odpadních vod.", "from": "05.04.2017", "to": "05.12.2017" } , { "id": 3127, "type": "2", "name": "Sychrov, Sedlejovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.637666", "lng": "15.095829", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sychrov-sedlejovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li053008/s__sychrov-sedlejovice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci dožilého a nekapacitního úseku vodovodu v Sedlejovicích, na který je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "11.07.2017", "to": "11.11.2017" } , { "id": 3243, "type": "1", "name": "Šluknov, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "51.002859", "lng": "14.446446", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sluknov-husova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc049031/s__sluknov-husova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a 123 let starého vodovodu ve Šluknově, v Husově ulici, pro cca 35 připojených obyvatel.", "from": "08.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3066, "type": "2", "name": "Šluknov, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "51.000978", "lng": "14.451286", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sluknov-premyslova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc049040/s__sluknov-premyslova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci kanalizace v havarijním stavu a 125 let starého inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "07.09.2017" } , { "id": 3154, "type": "1", "name": "Štětí, ul. 1. máje, Litoměřická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.455538", "lng": "14.373495", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/steti-ul-1-maje-litomericka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt105033/s__steti-1maje-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce budou zrekonstruovány tři nevyhovující úseky kanalizace a rozváděcí vodovod.", "from": "28.07.2017", "to": "06.12.2017" } , { "id": 3136, "type": "1", "name": "Šumburk nad Desnou, Husova - odstranění kanalizační výusti", "lat": "50.740217", "lng": "15.309581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sumburk-nad-desnou-husova-odstraneni-kanalizacni-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn032043/s__tanvald-sumburk-nd-husova-odstraneni-vyusti-cp-336.jpg", "desc": "Dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v Husově ulici, která bude v Krkonošské ulici napojena do stávající splaškové kanalizace, zakončené na ČOV Tanvald.", "from": "28.07.2017", "to": "28.02.2018" } , { "id": 3072, "type": "2", "name": "Teplice, Dlouhá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.639528", "lng": "13.824692", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-dlouha-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037164/s__teplice-dlouha-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca 100 připojených obyvatel.", "from": "13.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 2843, "type": "1", "name": "Teplice, Emilie Dvořákové, Trnovanská, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.656805", "lng": "13.826973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037167/s_tp037167_pd.jpg", "desc": "V Teplicích vyměníme poruchové vodovodní řady v celkové délce téměř 310 metrů, na ně je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "08.03.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2946, "type": "2", "name": "Teplice, Josefa Suka, Křičkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.640063", "lng": "13.843102999999928", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-josefa-suka-krickova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037166/s_tp037166_pd.jpg", "desc": "V uvedené lokalitě zrušíme a nahradíme oddílný kanalizační systém a vyměníme poruchový vodovod.", "from": "16.02.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3060, "type": "2", "name": "Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.633886", "lng": "13.818777", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037169/s__teplice-lounska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca 50 připojených obyvatel.", "from": "19.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3076, "type": "2", "name": "Teplice, Nákladní - rekonstrukce vodovodu, zrušení kanalizace", "lat": "50.646593", "lng": "13.822015", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-nakladni-rekonstrukce-vodovodu-zruseni-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037150/s__teplice-nakladni-sparu-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Výměna poruchového vodovodu a zrušení nevyhovujícího úseku kanalizace.", "from": "06.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3007, "type": "2", "name": "Teplice, Opavská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.628297", "lng": "13.824400", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-11.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037162/s__teplice-opavska-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna poruchového vodovodního řadu v celkové délce 400 metrů, na který je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "28.03.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 3079, "type": "2", "name": "Teplice, Svatoplukova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.634720", "lng": "13.832268", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-svatoplukova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037175/s__teplice-svatoplukova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace ve Svatoplukově ulici, pro cca. 70 připojených obyvatel.", "from": "17.05.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 2960, "type": "2", "name": "Teplice, Tyršova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.642869", "lng": "13.821300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-tyrsova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037159/s_tp037159_pd.jpg", "desc": "V rámci této stavby, v lokalitě u nájezdu na komunikaci I/13, pro 70 připojených obyvatel, vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a vybudujeme kanalizaci novou, zároveň provedeme rekonstrukci vodovodu.", "from": "15.02.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 2956, "type": "2", "name": "Teplice, Zámecké náměstí, Ulice U zámku, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.637731", "lng": "13.82512900000006", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-zamecke-namesti-ulice-zamku-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037168/s_tp037168_pd.jpg", "desc": "V rámci této stavby vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a nahradíme jej kanalizací novou, provedeme sanaci dalších úseků kanalizace. Akce se týká cca 200 připojených obyvatel.", "from": "02.03.2017", "to": "02.08.2017" } , { "id": 3064, "type": "1", "name": "Tisá - kanalizační výtlak a nová ČSOV", "lat": "50.786165", "lng": "14.015909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tisa-kanalizacni-vytlak-nova-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul037028/s__tisa-rek-vdv-csov-vytlak.jpg", "desc": "Vybudováním výtlaku a čerpací stanice odpadních vod vyřešíme likvidaci odpadních vod v obci s 650 obyvateli.", "from": "27.04.2017", "to": "27.01.2018" } , { "id": 3224, "type": "2", "name": "Trmice, V Jílovišti - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.645547", "lng": "13.993466", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/trmice-jilovisti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul046024/s__trmice-v-jilovisti-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "16.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3104, "type": "2", "name": "Třebušín - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.600142", "lng": "14.207557", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/trebusin-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt112013/s__trebusin-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou metodou vyměníme 92 metrů inkrustovaného vodovodu.", "from": "13.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3038, "type": "2", "name": "Tuchořice - přepojení vodovodu na ÚV Holedeč", "lat": "50.287060", "lng": "13.654329", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tuchorice-prepojeni-vodovodu-uv-holedec.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln074012/s__tuchorice-prepojeni-vdv-uv-holedec.jpg", "desc": "Stavba zesilovací stanice v Tuchořicích umožní zprovozněním odstaveného přivaděče nahradit nevyhovující místní vodní zdroje a dodávat do obce kvalitní vodu z ÚV Holedeč.", "from": "28.04.2017", "to": "28.08.2017" } , { "id": 3226, "type": "2", "name": "Tuchořice, Třeskonice - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.267255", "lng": "13.650062", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tuchorice-treskonice-nahrada-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln074003/s__tuchorice-treskonice-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Bude vybudován nový výtlačný vodovodní řad pro zajištění dodávky vody z vodojemu Liběšice-Skalka do vodojemu Třeskonice.", "from": "18.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3146, "type": "2", "name": "Údlice, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.444447", "lng": "13.451007", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035043/s__udlice-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 2957, "type": "2", "name": "Údlice, Jiráskova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.440739", "lng": "13.459071999999992", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-jiraskova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035037/s_cv035037_pd.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce v Údlicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 40 obyvatel.", "from": "24.02.2017", "to": "24.07.2017" } , { "id": 2972, "type": "2", "name": "Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.435209", "lng": "13.468990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-precaply-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035031/s_cv035031_pd.jpg", "desc": "SVS bude rekonstruovat poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply v celkové délce cca 1254 metrů.", "from": "24.02.2017", "to": "24.09.2017" } , { "id": 2967, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Dětská, Myslivečkova, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.625953", "lng": "14.051912", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-detska-mysliveckova-strani-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038358/s_ul038358_pd.jpg", "desc": "V Ústí nad Labem - Vaňově vyměníme poruchové úseky tří vodovodních řadů a čtyř odbočných řadů v celkové délce 765 m, dosah je přes 160 obyvatel.", "from": "06.03.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3017, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Hrbovická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.656673", "lng": "13.999981", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-hrbovicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038158/s_ul038158_pd.jpg", "desc": "SVS realizuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární.", "from": "30.03.2017", "to": "30.08.2017" } , { "id": 3011, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Karafiátová, Zelené údolí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.630061", "lng": "14.072362", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-13.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038379/s__usti-nl-karafiatova-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna poruchových vodovodních řadů v celkové délce 227 metrů, na které je připojeno 40 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 3221, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Kekulova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.664149", "lng": "14.012995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-kukulova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038394/s__usti-nl-kekulova-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce téměř 643 metrů, na který je připojeno 116 obyvatel.", "from": "30.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3248, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Klíšská, lokalita U Hnáty - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.666663", "lng": "14.013955", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-klisska-lokalita-hnaty-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038443/s__usti-nl-klisska-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou metodou vyměníme úsek poruchového vodovodu v celkové délce téměř 96 metrů.", "from": "20.09.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3262, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Mendělejova ul. - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.664598", "lng": "14.023459", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-mendelejevova-ul-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038444/s__usti-nl-mendelejevova-rek-kan.jpg", "desc": "Vyměníme úsek poruchové kanalizace v délce 58 metrů.", "from": "30.10.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2968, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Moskevská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.662368", "lng": "14.032804", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libcevec-ul-okalu-rekonstrukce-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038317/s__usti-nl-moskevska-spitalske-nam-ii-etapa-rek-kan-vdv_aktualizovano.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci 91 let staré kanalizace a až 107 let starého vodovodu v Moskevské ulici.", "from": "09.05.2017", "to": "31.07.2019" } , { "id": 2959, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Na Kohoutě, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.686553", "lng": "13.998783000000003", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-kohoute-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038392/s_ul038392_pd.jpg", "desc": "V ulici Na Kohoutě vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 320 metrů, je na něj připojeno téměř 150 obyvatel.", "from": "06.03.2017", "to": "06.10.2017" } , { "id": 3218, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Na Popluží - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.668232", "lng": "14.016946", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-popluzi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038391/s__usti-nl-na-popluzi-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 365 metrů.", "from": "18.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3241, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Nedbalova, Kosmova, Kosmonautů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.682161", "lng": "14.002271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nedbalova-kosmova-kosmonautu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038387/s__usti-nl-nedbalova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce budou v Ústí nad Labem - Bukově zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 170 obyvatel.", "from": "15.09.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 3069, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, centrální ČOV - rekonstrukce česlovny", "lat": "50.667770", "lng": "14.104539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-centralni-cov-rekonstrukce-ceslovny.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038368/s__usti-nl-cov-nestemice-ceslovna.jpg", "desc": "Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a technologie česlovny.", "from": "16.05.2017", "to": "15.03.2018" } , { "id": 3147, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.667526", "lng": "14.104365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038466/s__usti-nl-nestemice-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 3111, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Štefánikova, Na Spálence - rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu", "lat": "50.670257", "lng": "14.016452", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-stefanikova-spalence-rekonstrukce-vodovodniho-privadece-rozvadeciho-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038350/s__usti-nl-na-spalence-rek-privadece.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový přivaděč v délce 860 metrů a v délce 200 metrů souběžně s ním vedený rozváděcí vodovod.", "from": "21.06.2017", "to": "21.07.2018" } , { "id": 3239, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Velká Hradební a okolí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.661540", "lng": "14.037754", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-velka-hradebni-okoli-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038360/s__usti-nl-velka-hradebni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci 91 let staré kanalizace a 107 let starého vodovodu v centru města, v ulicích Velká Hradební, Bratislavská a Stroupežnického.", "from": "15.09.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3162, "type": "2", "name": "Úštěk, Hřbitovní, mezi č. p. 122 a 148 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.585105", "lng": "14.349614", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-hrbitovni-mezi-c-p-122-148-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114041/s__ustek-hrbitovni-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v délce 144 metrů.", "from": "15.08.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3242, "type": "1", "name": "Úštěk, Konojedská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.588212", "lng": "14.345506", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-konojedska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114043/s__ustek-konojedska-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 211 metrů, uvedený do provozu roku 1925.", "from": "19.09.2017", "to": "15.12.2017" } , { "id": 3109, "type": "2", "name": "Úštěk, Lukov - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.607998", "lng": "14.372101", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-lukov-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114039/s__ustek-rek-vdj-lukov.jpg", "desc": "Dojde ke stavební i technické rekonstrukci poruchového vodojemu.", "from": "23.06.2017", "to": "23.10.2017" } , { "id": 3037, "type": "2", "name": "Úštěk, Polské lidové armády, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.584785", "lng": "14.345590", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-polske-lidove-armady-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114036/s_lt114036_pd.jpg", "desc": "V centru města Úštěk je rekonstruován poruchový úsek vodovodu z roku 1925.", "from": "06.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3113, "type": "2", "name": "Úštěk, Rybniční - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.586945", "lng": "14.344633", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-rybnicni-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114038/s__ustek-rybnicni-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci úseku 104 let staré kanalizace, na kterou je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "20.06.2017", "to": "20.10.2017" } , { "id": 3148, "type": "2", "name": "Varnsdorf, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.906445", "lng": "14.649176", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052090/s__varnsdorf-cov-instalace-mostove-vahy_.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 3057, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Kovářská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.907432", "lng": "14.642310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-kovarska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052081/s__varnsdorf-kovarska-rek-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace k bezproblémovému odvádění odpadních vod od cca 65 připojených obyvatel.", "from": "28.03.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3062, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Krymská, Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.910182", "lng": "14.638953", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-krymska-bratislavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052064/o__varnsdorf-krymska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce nevyhovujících úseků 118 let staré kanalizace a 119 let starého vodovodu pro cca. 40 připojených obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3029, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Moravská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.914820", "lng": "14.620445", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-19.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052076/s__varnsdorf-moravska-rek-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce dožilých úseků vodovodu v celkové délce 383 metrů, na který je napojeno cca. 30 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3106, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.905869", "lng": "14.646034", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-nezvalova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052073/s__varnsdorf-nezvalova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 118 let staré kanalizace.", "from": "13.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 2964, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Seifertova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.911931", "lng": "14.615301", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-seifertova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052068/s_dc052068_pd.jpg", "desc": "Ve Varnsdorfu, Seifertově ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, čímž přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro 90 připojených obyvatel.", "from": "15.02.2017", "to": "15.09.2017" } , { "id": 3083, "type": "2", "name": "Velké Hamry, hlavní - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.716136", "lng": "15.314908", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-stranka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn033017/s__velke-hamry-hlavni-rek-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úsek kanalizace v délce 570 metrů, na který je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "07.06.2017", "to": "07.11.2017" } , { "id": 3086, "type": "2", "name": "Výškov - rekonstrukce ČOV", "lat": "50.394727", "lng": "13.678303", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vyskov-rekonstrukce-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln082009/s__vyskov-rek-cov.jpg", "desc": "Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, jejíž kapacita poté bude 380 ekvivalentních obyvatel.", "from": "03.05.2016", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3025, "type": "2", "name": "Zabrušany, Želénky, U hřbitova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.600986", "lng": "13.783377", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zabrusany-zelenky-hrbitova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp039019/s_tp039019_pd.jpg", "desc": "V Zabrušanech - Želénkách vyměníme bezvýkopovou metodou poruchový vodovodní řad v délce téměř 800 metrů.", "from": "27.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3153, "type": "2", "name": "Zdislava - rekonstrukce vodovodu mezi č. p. 2 až 12", "lat": "50.760642", "lng": "14.874200", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zdislava-rekonstrukce-vodovodu-mezi-c-p-2-az-12.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li061005/s__zdislava-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující vodovod v celkové délce 342 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou akcí KSS Libereckého kraje.", "from": "10.08.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3003, "type": "2", "name": "Žalhostice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.524865", "lng": "14.083521", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-7.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt126008/s__zalhostice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci téměř 980 metrů poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 80 obyvatel obce.", "from": "26.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3024, "type": "2", "name": "Žatec-Bezděkov, Ke hřišti, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.324906", "lng": "13.583347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-bezdekov-ke-hristi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085157/s_ln085157_pd.jpg", "desc": "V Bezděkově vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 157 metrů, na ten je připojeno cca 60 obyvatel.", "from": "31.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3032, "type": "2", "name": "Žatec, ČOV - doplnění instrumentace", "lat": "50.331010", "lng": "13.554300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-cov-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085151/s__zatec-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Opatření, spočívající v doplnění instrumentace do oběhových aktivačních nádrží, např. regulačních klapek na přívodní potrubí vzduchu, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.", "from": "22.05.2017", "to": "22.09.2017" } , { "id": 3095, "type": "2", "name": "Žatec, Erbenova, Havlíčkovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.329147", "lng": "13.538703", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-erbenova-havlickovo-nam-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085154/s__zatec-erbenova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilého vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3230, "type": "2", "name": "Žatec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.325947", "lng": "13.549033", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-klasterni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085162/s__zatec-klasterni-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úsek dožilého vodovodu v délce téměř 96 metrů.", "from": "30.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3252, "type": "1", "name": "Žatec, nám. Svobody - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.329879", "lng": "13.544617", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-nam-svobody-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085159/s__zatec-nam-svobody-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce vyměníme v centru města úseky dožilé kanalizace a vodovodu z 50. let.", "from": "21.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3042, "type": "2", "name": "Žatec, Nezvalova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.319942", "lng": "13.556688", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-nezvalova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085041/s_ln085041_pd.jpg", "desc": "V Nezvalově ulici vyměníme, v délce 228 metrů, dožilý a poruchový vodovodní řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "14.04.2017", "to": "14.09.2017" } , { "id": 2955, "type": "1", "name": "Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322101", "lng": "13.545373", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/okna-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085126/s_ln085126_pd.jpg", "desc": "V Žatci budou v obou ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno celkem cca 320 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3040, "type": "2", "name": "Žatec, ul. Nákladní a Karla IV., rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.3262175", "lng": "13.5441636", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/s__zatec-nakladni-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "SVS provádí souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v centru Žatce, v ulicích Nákladní a Karla IV.", "from": "10.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3073, "type": "2", "name": "Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce", "lat": "50.307482", "lng": "13.528488", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-vdj-zatec-stp-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085117/s__zatec-rek-vdj-stp-vychodni.jpg", "desc": "Jde o rekonstrukci nevyhovující východní části vodojemu STP v Žatci, který slouží k zásobování pitnou vodou pro cca 30 % obyvatel města.", "from": "03.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3034, "type": "2", "name": "Žatec, Velichov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.351102", "lng": "13.545493", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-velichov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085156/s__zatec-velichov-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna 155 metrů poruchového úseku vodovodního řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "28.07.2017" } , { "id": 3023, "type": "2", "name": "Želenice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.525053", "lng": "13.727977", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-18.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo036009/s__zelenice-k-libesicim-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Želenici, v komunikaci ve směru na Liběšice.", "from": "23.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3074, "type": "2", "name": "Železný Brod, Smetanovo zátiší - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.642390", "lng": "15.252431", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-smetanovo-zatisi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn037043/s__zelezny-brod-smetanovo-zatisi-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme 240 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, který byl uveden do provozu roku 1935.", "from": "09.06.2017", "to": "09.09.2017" } , { "id": 3100, "type": "2", "name": "Železný Brod, Těpeřská, Chvalíkovická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.646007", "lng": "15.253218", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-teperska-chvalikovicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn037042/s__zelezny-brod-teperska-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce v Železném Brodu bude v délce téměř 355 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek starého vodovodu.", "from": "30.03.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3236, "type": "1", "name": "Žitenice, Pohořany - rekonstrukce vodovodu do vodojemu Maškovice", "lat": "50.560243", "lng": "14.175012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zitenice-pohorany-rekonstrukce-vodovodu-do-vodojemu-maskovice.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt128026/s__zitenice-pohorany-rek-vdv-do-vdj-maskovice.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován zkorodovaný a inkrustovaný úsek vodovodu v celkové délce 717 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "06.12.2017" } ]}