{ "items": [ { "id": 2969, "type": "2", "name": "Bílina, ul. 5. května, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.542571", "lng": "13.765162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-bohusovice-nad-ohri-plocha-pro-separaci-odpadu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp001056/s__bilina-5kvetna-rek-vdv.jpg", "desc": "V ulici 5. května vyměníme v celkové délce 529 m poruchový vodovodní řad, na který je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "26.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3168, "type": "1", "name": "Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce vodovodu u č.p.3", "lat": "50.823577", "lng": "14.928150", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bily-kostel-nad-nisou-rekonstrukce-vodovodu-c-p-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li003031/s__bily-kostel-nn-cp3-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující úsek vodovodu v celkové délce 128 metrů.", "from": "12.09.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3084, "type": "1", "name": "Braňany, Bílinská, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.542218", "lng": "13.702498", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/branany-bilinska-petra-bezruce-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo004010/s__branany-bilinska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchových úseků vodovodu v celkové délce 472 metrů, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "14.06.2017", "to": "16.10.2017" } , { "id": 3160, "type": "1", "name": "Brandov - rekonstrukce úpravny vody", "lat": "50.625954", "lng": "13.392862", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/brandov-rekonstrukce-upravny-vody.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo005007/s__brandov-rek-uv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci dožilé úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou cca 230 obyvatel připojených na místní vodovod.", "from": "27.07.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 3041, "type": "1", "name": "Cítoliby, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.334758", "lng": "13.812267", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/citoliby-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095021/s__citoliby-b-nemcove-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.", "from": "31.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3093, "type": "1", "name": "Cítoliby, Fügnerova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.334009", "lng": "13.808630", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-stranka-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095019/s__citoliby-fugnerova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "27.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3068, "type": "1", "name": "Cvikov, Nová, Sad 5. Května, Čechova, B. Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.776985", "lng": "14.630819", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cvikov-nova-sad-5-kvetna-cechova-b-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl006038/s__cvikov-nova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rozsáhlá investiční akce k výměně nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 160 obyvatel.", "from": "06.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3116, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Palackého, Zámecká - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.798291", "lng": "14.422714", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-kamenice-palackeho-zamecka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc006051/s__ceska-kamenice-palackeho-rek-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány dožilé úseky historické kanalizace v celkové délce téměř 400 metrů.", "from": "09.06.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 3012, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Bezručova, Arbesova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.688809", "lng": "14.531778", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-bezrucova-arbesova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007130/s_cl007130_pd.jpg", "desc": "V českolipské Bezručově a Arbesově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "27.03.2017", "to": "27.08.2017" } , { "id": 3067, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.680769", "lng": "14.521539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007146/s__ceska-lipa-bozeny-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "26.04.2017", "to": "26.09.2017" } , { "id": 3117, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Česká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.679637", "lng": "14.549126", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-ceska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007153/s__ceska-lipa-ceska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci velmi často poruchového vodovodu kvůli použití nekvalitního trubního materiálu.", "from": "30.06.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3123, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.684609", "lng": "14.524829", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007128/s__ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V uvedených ulicích se zástavbou rodinných domů budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "10.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3128, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Sokolská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.684267", "lng": "14.536863", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-sokolska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007154/s__ceska-lipa-sokolska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu z roku 1926.", "from": "30.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3056, "type": "2", "name": "Český Dub, Zámecká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.662758", "lng": "14.995270", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cesky-dub-zamecka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li008042/s__cesky-dub-zamecka-rek-vdv.jpg", "desc": "Nevyhovující úsek vodovodu u Domova pro seniory v délce 75 metrů.", "from": "03.05.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2963, "type": "2", "name": "ČOV Bohušovice nad Ohří, plocha pro separaci odpadů", "lat": "50.497966", "lng": "14.153572", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-bohusovice-nad-ohri-plocha-pro-separaci-odpadu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt002024/s_lt002024_pd.jpg", "desc": "V Bohušovicích nad Ohří vybudujeme na ČOV plochu pro separaci odpadů z čištění kanalizace.", "from": "09.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2937, "type": "2", "name": "ČOV Bystřany, doplnění tepelného výměníku", "lat": "50.624193", "lng": "13.868698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-alejich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp003066/s_tp003066_pd.jpg", "desc": "Na čistírně v Bystřanech, která patří mezi strategické investice, dovybavíme technologii o další tepelný výměník voda/kal. Tím navýšíme přenos tepelného výkonu o 250 kW.", "from": "10.04.2017", "to": "10.09.2017" } , { "id": 2943, "type": "1", "name": "ČOV Kadaň, dmychárna a strojní zahuštění kalu", "lat": "50.370502", "lng": "13.279801", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-ul-skalni-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv013094/s__kadan-cov-dmycharna-strojni-zahusteni.jpg", "desc": "V areálu ČOV Kadaň zrealizujeme opatření, vedoucí ke stabilizaci odtoku a zkapacitnění strojního zahuštění kalu. Zároveň bude stavebně zrekonstruován dožilý objekt strojovny.", "from": "18.05.2017", "to": "18.12.2017" } , { "id": 2983, "type": "1", "name": "ČOV Louny, doplnění instrumentace", "lat": "50.366524", "lng": "13.815341", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038114/s__louny-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.", "from": "22.05.2017", "to": "22.09.2017" } , { "id": 2945, "type": "2", "name": "ČOV Ústí nad Labem, Neštěmice doplnění instrumentace", "lat": "50.668313", "lng": "14.107140", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-usti-nad-labem-nestemice-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038398/s_ul038398_pd.jpg", "desc": "Na ČOV Neštěmice dovybavíme technologii aktivačních nádrží a upravíme i řídící systém.", "from": "21.02.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3097, "type": "1", "name": "Děčín, ČOV - doplnění instrumentace", "lat": "50.743410", "lng": "14.186116", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cov-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007253/s__decin-boletice-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čímž bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů ČOV.", "from": "26.06.2017", "to": "26.10.2017" } , { "id": 2941, "type": "2", "name": "Děčín, Čs. Legií, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.773707", "lng": "14.197576000000026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cs-legii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007207/s_dc-007207_situacka.jpg", "desc": "V ulici Čs. Legií budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, kam je připojeno cca 280 obyvatel.", "from": "01.02.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3035, "type": "1", "name": "Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.774890", "lng": "14.195222", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-divisova-raisova-machovo-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007251/s_dc007251_pd.jpg", "desc": "V Děčíně budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 655 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3121, "type": "1", "name": "Děčín, Nebočady - odstranění kanalizační výusti DC07", "lat": "50.733081", "lng": "14.190285", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-nebocady-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc07.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007188/s__decin-nebocady-odstran-vyusti-dc07.jpg", "desc": "Odstraníme kanalizační výusť pro splašky z ulic Na Výsluní, Topolová, Vítězství a K Nádraží.", "from": "10.07.2017", "to": "10.11.2017" } , { "id": 3118, "type": "1", "name": "Děčín, Osadní, Krásnostudenecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.760867", "lng": "14.179629", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-osadni-krasnostudenecka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007244/s__decin-osadni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 880 obyvatel.", "from": "09.06.2017", "to": "09.12.2017" } , { "id": 3231, "type": "1", "name": "Děčín, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.769988", "lng": "14.218917", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-premyslova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007227/s__decin-premyslova-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován dožilý úsek kanalizace v délce 102 metrů, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "08.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3166, "type": "1", "name": "Desná, Údolní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.754537", "lng": "15.312019", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/desna-udolni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn004035/s__desna-udolni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, které se týkají cca 300 připojených obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí Krajské správy silnic k obnově povrchu komunikace.", "from": "04.09.2017", "to": "04.11.2017" } , { "id": 3110, "type": "1", "name": "Doksy, Boženy Němcové - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.563519", "lng": "14.665831", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-bozeny-nemcove-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009040/s__doksy-b-nemcove-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3080, "type": "1", "name": "Doksy, S. K. Neumanna - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.570551", "lng": "14.648927", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-k-neumanna-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009042/s__doksy-s-k-neumanna-rek-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "02.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 2965, "type": "1", "name": "Doksy, Staré Splavy, Lázeňský Vrch, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.587616", "lng": "14.637263", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-stare-splavy-lazensky-vrch-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl009051/s_cl009051_pd.jpg", "desc": "Ve Starých Splavech budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby rodinných domů a ubytovacích zařízení v počtu cca 400.", "from": "13.03.2017", "to": "13.12.2017" } , { "id": 3124, "type": "1", "name": "Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.745204", "lng": "14.330455", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dolni-habartice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc010007/s__dolni-habartice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci úseku velmi často poruchového vodovodu v délce 151 metrů.", "from": "01.08.2017", "to": "15.12.2017" } , { "id": 2939, "type": "2", "name": "Dubí, Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.678623", "lng": "13.798254000000042", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubi-dubska-lesni-k-h-machy-neruduv-sad-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp006049/s_tp006049_pd.jpg", "desc": "V Dubí vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 1010 metrů, na vodovod je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "26.01.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3112, "type": "1", "name": "Duchcov, Bednářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.602904", "lng": "13.747830", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-bednarska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007031/s__duchcov-bednarska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Dojde k rekonstrukci popraskané kanalizace a inkrustovaného vodovodu pro cca. 30 připojených obyvatel.", "from": "27.06.2017", "to": "26.09.2017" } , { "id": 2962, "type": "2", "name": "Duchcov, Husova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.602449", "lng": "13.747323000000051", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-husova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007029/s_tp007029_pd.jpg", "desc": "Rekonstrukce poruchových vodovodních řadů z roku 1965, sloužících k zásobování cca 200 obyvatel.", "from": "01.09.2016", "to": "30.06.2017" } , { "id": 2951, "type": "2", "name": "Duchcov, Malinovského, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.607458", "lng": "13.743070", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-malinovskeho-rekonstrukce-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007039/s_tp007039_pd.jpg", "desc": "V Malinovského ulici, v Duchcově, bude v délce 233 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "22.02.2017", "to": "22.05.2017" } , { "id": 3081, "type": "2", "name": "Duchcov, Osecká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.612118", "lng": "13.739915", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-osecka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007041/s__duchcov-osecka-rek-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce téměř 350 metrů.", "from": "16.05.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3082, "type": "1", "name": "Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.606373", "lng": "13.749537", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-tyrsova-zelenkova-slepa-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007040/s__duchcov-tyrsova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca. 150 připojených obyvatel.", "from": "07.06.2017", "to": "02.11.2017" } , { "id": 2986, "type": "2", "name": "Duchcov, Želénská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.601715", "lng": "13.765653", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-4.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp007036/s__duchcov-zelenska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchového vodovodního řadu v délce téměř 863 metrů a jeho vymístění z nevhodné trasy.", "from": "17.05.2017", "to": "17.09.2017" } , { "id": 3096, "type": "1", "name": "Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.780148", "lng": "15.424642", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/harrachov-borovicich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/sm010023/s__harrachov-v-borovicich-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "26.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3033, "type": "1", "name": "Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.687470", "lng": "15.089167", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hodkovice-nad-mohelkou-zaskali-nahrada-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li017041/s__hodkovice-nm-zaskali-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Nový přívodní vodovod pro zajištění dodávky vody z Jeřmanic, úprava akumulační jímky Záskalí, jež plní funkci vodojemu, a vystrojení čerpací stanice pitné vody Jeřmanice.", "from": "01.06.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3167, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Donínská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.846801", "lng": "14.852285", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-doninska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020120/s__hradek-nn-doninska-rek-kan.jpg", "desc": "Jde o nevyhovující úsek historické kanalizace, uvedené do provozu roku 1909.", "from": "15.06.2017", "to": "30.08.2017" } , { "id": 3105, "type": "1", "name": "Hrádek nad Nisou, Husova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.856178", "lng": "14.844690", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-husova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020044/s__hradek-nn-husova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 116 let staré kanalizace v centrální části Hrádku nad Nisou.", "from": "10.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3002, "type": "1", "name": "Hrádek nad Nisou, K Bytovkám - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.846275", "lng": "14.836806", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-6.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020113/s__hradek-nn-k-bytovkam-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v délce 294 metrů pro cca. 50 napojených obyvatel.", "from": "17.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3063, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.860526", "lng": "14.848013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-oldrichovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020106/s__hradek-nn-oldrichovska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 290 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 2953, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Zahradní, Zlatá výšina, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.854014", "lng": "14.853066", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-vrchoslav-odstraneni-kanalizacni-vyusti-nadrazni-ul-stavba-splaskove-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020104/s_li020104_pd.jpg", "desc": "V Hrádku nad Nisou, v ulici Zahradní a Zlatá výšina budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 120 obyvatel.", "from": "22.02.2017", "to": "22.07.2017" } , { "id": 2936, "type": "1", "name": "Chabařovice, V Aleji, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.671282477498636", "lng": "13.946578467075596", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chabarovice-aleji-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/UL010026/s__chabarovice-aleji-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V Chabařovicích provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 90 obyvatel.", "from": "22.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3039, "type": "2", "name": "Chlumec, Muchova, Strádovská, Klidná, Skřivánčí, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.698612", "lng": "13.937208", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chlumec-muchova-stradovska-klidna-skrivanci-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul011041/s_ul011041_pd.jpg", "desc": "V Chlumci vyměníme, v celkové délce 373 metrů, poruchový vodovod, na který je připojeno téměř 70 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "07.09.2017" } , { "id": 3071, "type": "2", "name": "Chlumec, Nad školou - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.698186", "lng": "13.934965", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chlumec-nad-skolou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul011045/s__chlumec-nad-skolou-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme často poruchový vodovod v celkové délce 203 metrů.", "from": "26.04.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3001, "type": "1", "name": "Chomutov, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.467733", "lng": "13.397191", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-5.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011145/s__chomutov-bezrucova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce stoky v havarijním stavu s chybějícím dnem a historického vodovodu z let 1903 a 1920.", "from": "25.04.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3240, "type": "1", "name": "Chomutov, Borová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.484451", "lng": "13.434144", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-borova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011105/s__chomutov-borova-za-trafostanici-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v délce téměř 230 metrů, vedený v kolektoru.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3157, "type": "1", "name": "Chomutov, Karla Buriana, Selská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.462896", "lng": "13.420295", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-karla-buriana-selska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011144/s__chomutov-k-buriana-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "22.06.2017", "to": "22.11.2017" } , { "id": 2982, "type": "1", "name": "Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova - rek. kanalizace a vodovodu", "lat": "50.456667", "lng": "13.409630", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011149/s__chomutov-kochova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V lokalitě u nemocnice budou v uvedených ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "16.05.2017", "to": "16.12.2017" } , { "id": 3087, "type": "1", "name": "Chomutov, Meisnerova, Vršovců - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.458627", "lng": "13.414447", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-meisnerova-vrsovcu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011134/s__chomutov-meisnerova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "13.01.2018" } , { "id": 3235, "type": "1", "name": "Chomutov, Růžová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.490469", "lng": "13.439868", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-ruzova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011161/s__chomutov-ruzova-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v kolektoru v délce téměř 246 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2948, "type": "2", "name": "Chomutov, Škroupova za FÚ, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.466022", "lng": "13.410344", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-skroupova-za-fu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011138/s_cv011138_pd.jpg", "desc": "V Chomutově, ve Škroupově ulici za FÚ, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na ty je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "17.02.2017", "to": "17.09.2017" } , { "id": 2979, "type": "1", "name": "Chomutov, V Alejích, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.459083", "lng": "13.401086999999961", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-alejich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011136/s__chomutov-v-alejich-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu v Chomutově, v ulici V Alejích.", "from": "30.03.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 2966, "type": "2", "name": "Chotěšov, Nádražní, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.440093", "lng": "14.081306", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-detska-mysliveckova-strani-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt040006/s_lt040006.jpg", "desc": "V Chotěšově bude zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu v délce přes 310 metrů, na který je připojeno téměř 80 obyvatel.", "from": "16.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3163, "type": "1", "name": "Chožov - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.403174", "lng": "13.858488", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chozov-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln020007/s__chozov-rek-vdj.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci havarijní stavu stavební části objektu.", "from": "03.07.2017", "to": "03.10.2017" } , { "id": 3059, "type": "1", "name": "Chřibská - odstranění kanalizačních výustí, nová ČOV, rekonstrukceu vodovodu", "lat": "50.866103", "lng": "14.472059", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chribska-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-nova-cov-rekonstrukceu-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc020017/s__chribska-odstran-vyusti-dc92-dc93-dc94-rek-vdv.jpg", "desc": "Odstranění kanalizačních výústí pro cca 450 připojených obyvatel a vyměna dožilého vodovodu.", "from": "15.05.2017", "to": "15.09.2018" } , { "id": 3005, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Maxe Švabinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.736828", "lng": "15.154719", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-9.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008316/s__jablonec-nn-svabinskeho-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "K rekonstrukci jsou určeny nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "03.05.2017", "to": "02.09.2017" } , { "id": 3119, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Nová osada - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.734172", "lng": "15.156676", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-n-n-nova-osada-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008315/s__jablonec-nn-nova-osada-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "01.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3021, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice, Blanická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.711076", "lng": "15.171350", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-vrkoslavice-blanicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008287/s_jn008287_pd.jpg", "desc": "V Blanické ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "04.04.2017", "to": "07.07.2017" } , { "id": 3045, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, Na Hutích, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.720289", "lng": "15.183509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-hutich-slovenskeho-narodniho-povstani-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008286/s_jn008286_pd.jpg", "desc": "V Jablonci nad Nisou budou zrekonstruovány, v celkové délce 965 metrů, nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "11.04.2017", "to": "11.09.2017" } , { "id": 3138, "type": "1", "name": "Jablonec nad Nisou, Na Úbočí, Na Samotě - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.745135", "lng": "15.152640", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-uboci-samote-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008282/s__jablonec-nn-na-uboci-rek-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány v celkové délce téměř 900 metrů nevyhovující úseky vodovodu, na které je připojeno cca 400 obyvatel.", "from": "07.08.2017", "to": "07.11.2017" } , { "id": 3237, "type": "1", "name": "Jablonec nad Nisou, SNP - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.723918", "lng": "15.180843", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-snp-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn008334/s__jablonec-nad-nisou-snp-rek-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úsek kanalizace a stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu.", "from": "07.09.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 3075, "type": "1", "name": "Jablonné v Podještědí, Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767476", "lng": "14.763480", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-lidicka-liberecka-zdislavy-z-lemberka-tyrsova-cvikovska-nam-miru-rekonstrukce-vodovodu-kanaliz.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl022039/s__jablonne-vp-silnice-ii-270-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3019, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, Švermova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767269", "lng": "14.761117", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-svermova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl022033/s_cl022033_pd.jpg", "desc": "V Jablonném, v ul. Švermova, rekonstruujeme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 35 obyvatel.", "from": "30.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3053, "type": "1", "name": "Jeřmanice - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.707063", "lng": "15.093090", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jermanice-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li024029/s__jermanice-rek-vdj.jpg", "desc": "Stavební a technologická rekonstrukce vodojemu, který pitnou vodou zásobuje města Liberec a Jablonec nad Nisou.", "from": "25.04.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3036, "type": "2", "name": "Jirkov, Boženy Němcové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.493280", "lng": "13.442749", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-bozeny-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012067/s_cv012067_pd.jpg", "desc": "V Jirkově budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.", "from": "10.04.2017", "to": "18.08.2017" } , { "id": 3090, "type": "1", "name": "Jirkov, Červený Hrádek - rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.510877", "lng": "13.450801", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-cerveny-hradek-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012068/s__jirkov_cerveny-hradek-rek-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány v celkové délce cca 930 metrů poruchové vodovodní řady, na něž je připojeno kolem 150 obyvatel.", "from": "30.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3049, "type": "1", "name": "Jirkov, ČOV - doplnění technologie ke stabilizaci nitrifikace", "lat": "50.503831", "lng": "13.459600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-cov-doplneni-technologie-ke-stabilizaci-nitrifikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012064/s__jirkov-cov-stabilizace-nitrifikace.jpg", "desc": "Opatření, spočívající v úpravě nádrží denitrifikace a doplnění technologie tak, aby byl stabilizován proces nitrifikace.", "from": "23.05.2017", "to": "23.11.2017" } , { "id": 3223, "type": "1", "name": "Jiřetín pod Bukovou, aquadukt - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.761340", "lng": "15.270486", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jiretin-pod-bukovou-aquadukt-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn038003/s__jiretin-pod-bukovou-aquadukt-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován inkrustovaný a poruchový úsek vodovodu, vedený na mostě přes Kamenici.", "from": "25.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3125, "type": "2", "name": "Kadaň, Chomutovská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.395728", "lng": "13.276174", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kadan-chomutovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv013102/s__kadan-chomutovska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "26.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3107, "type": "1", "name": "Kamýk - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.559437", "lng": "14.084787", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kamyk-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt042009/s__kamyk-rek-vdj.jpg", "desc": "Vodojem projde stavební i technologickou rekonstrukci.", "from": "15.06.2017", "to": "15.10.2017" } , { "id": 3234, "type": "1", "name": "Klášterec n. O., Lestkov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.364186", "lng": "13.190079", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-n-lestkov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015114/s__klasterec-no-lestkov-ke-kravinu-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou technologií, řízeným podvrtem, bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v délce téměř 214 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3061, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, ČOV - doplnění technologie", "lat": "50.377064", "lng": "13.198805", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-cov-doplneni-technologie.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015104/s__klasterec-no-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Doplníme technologii na ČOV v Klášterci nad Ohří, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond k vyšší stabilitě řízení procesů na ČOV.", "from": "23.05.2017", "to": "23.09.2017" } , { "id": 2947, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov", "lat": "50.374546", "lng": "13.188509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-nahrada-vodniho-zdroje-lestkov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015097/s_cv015097_pd.jpg", "desc": "V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.", "from": "09.02.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3101, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, Žižkova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.383026", "lng": "13.187655", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-zizkova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015106/s__klasterec-no-zizkova-rek-kan.jpg", "desc": "V rámci investiční akce v Klášterci nad Ohří bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 25 obyvatel.", "from": "23.06.2017", "to": "23.10.2017" } , { "id": 3094, "type": "2", "name": "Košťany, Kamenný pahorek - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.645682", "lng": "13.767698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kostany-kamenny-pahorek-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp016029/s__kostany-kamenny-pahorek-rek-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme dožilý vodovod v celkové délce přes 180 metrů.", "from": "12.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3020, "type": "2", "name": "Krupka, K Plovárně, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.682137", "lng": "13.869035", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-k-plovarne-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017063/s_tp017063_pd.jpg", "desc": "V Krupce vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 60 obyvatel.", "from": "30.03.2017", "to": "30.07.2017" } , { "id": 3108, "type": "1", "name": "Krupka, Nové Modlany - odstranění kanalizační výusti TP48 a TP49", "lat": "50.672481", "lng": "13.874503", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-odstraneni-kanalizacni-vyusti-tp48-tp49.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017020/s__krupka-nove-modlany-odstran-vyusti-tp48-tp49.jpg", "desc": "Odstranění výustí bude zajištěno vybudováním několika úseků nové kanalizace a dvou odlehčovacích komor.", "from": "03.07.2017", "to": "03.12.2017" } , { "id": 3114, "type": "1", "name": "Krupka, Nové Modlany - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod", "lat": "50.665521", "lng": "13.879450", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-rekonstrukce-cerpaci-stanice-odpadnich-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017041/s__krupka-rek-csov-krupka-pz1.jpg", "desc": "Jedná se o stavební i technologickou rekonstrukci narušené ČSOV.", "from": "19.07.2017", "to": "19.11.2017" } , { "id": 2954, "type": "2", "name": "Krupka, Vrchoslav, odstranění kanalizační výusti v Nádražní ul. a stavba splaškové kanalizace", "lat": "50.678912", "lng": "13.849761", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-vrchoslav-odstraneni-kanalizacni-vyusti-nadrazni-ul-stavba-splaskove-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017046/s_tp017046.jpg", "desc": "Odstraněním kanalizační výusti dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody od dalších cca 40 připojených obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu odpadních vod k přečištění.", "from": "14.02.2017", "to": "14.06.2017" } , { "id": 3155, "type": "1", "name": "Kryry, Hlavní ul., u hřbitova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.178467", "lng": "13.433440", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kryry-hlavni-ul-hrbitova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln027026/s__kryry-hlavni-hrbitova-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úsek dožilého vodovodu v celkové délce téměř 444 metrů.", "from": "19.07.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3098, "type": "2", "name": "Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.171754", "lng": "13.418399", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kryry-tovarni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln027025/s__kryry-tovarni-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme dožilý a poruchový vodovod v celkové délce 368 metrů.", "from": "22.06.2017", "to": "20.09.2017" } , { "id": 3222, "type": "1", "name": "Lhota u Úštěku - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.573855", "lng": "14.329002", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lhota-usteku-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114031/s__lhota-rek-vdj.jpg", "desc": "Vodojem projde stavebně - technologickou rekonstrukcí.", "from": "28.08.2017", "to": "28.12.2017" } , { "id": 2971, "type": "2", "name": "Libčeves, U Okálů, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.450733", "lng": "13.838988", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libceves-okalu-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln030014/s_ln030014_pd.jpg", "desc": "V Libčevsi bude zrekonstruována nevyhovující kanalizace v celkové délce 105 metrů, na tuto kanalizaci je připojeno cca 35 obyvatel.", "from": "10.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3031, "type": "1", "name": "Liberec, Broumovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.759671", "lng": "15.068945", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-broumovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032442/s__liberec-broumovska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé, staticky narušené kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "01.06.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3145, "type": "1", "name": "Liberec, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.780653", "lng": "15.031669", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032570/s__liberec-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "10.07.2017", "to": "10.10.2017" } , { "id": 3065, "type": "2", "name": "Liberec, Dr. M. Horákové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.755617", "lng": "15.055372", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-dr-m-horakove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032420/s__liberec-dr-m-horakove-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o dokončení 1. etapy rekonstrukce, týká se úseku mezi ulicemi Hradební a U Potůčku a v Čechově ulici před most přes Lužickou Nisu.", "from": "24.04.2017", "to": "24.07.2017" } , { "id": 3142, "type": "1", "name": "Liberec, Horova, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.779890", "lng": "15.076366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-horova-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032543/s__liberec-horova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu.", "from": "01.08.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3070, "type": "1", "name": "Liberec, Janův Důl, Volgogradská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.757398", "lng": "15.039867", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-januv-dul-volgogradska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032358/s__liberec-volgogradska-rek-vdv.jpg", "desc": "Ve Volgogradské ulici vyměníme v celkové délce 975 metrů poruchové úseky dvou vodovodních řadů, na něž je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "25.10.2017" } , { "id": 3052, "type": "2", "name": "Liberec, Metelkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767069", "lng": "15.047271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-metelkova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032528/s__liberec-metelkova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce inkrustovaného vodovodu a dožilé kanalizace, na které je připojeno cca 400 obyvatel.", "from": "02.05.2017", "to": "02.09.2017" } , { "id": 3054, "type": "1", "name": "Liberec, Pod Sadem Míru - odstranění výustí, stavba kanalizace", "lat": "50.758425", "lng": "15.069799", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-pod-sadem-miru-odstraneni-vyusti-stavba-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032213/s__liberec-pod-sadem-miru-odstran-vyusti-lb38-lb39.jpg", "desc": "Odstranění kanalizačních výústí LB38 a LB39, a vybudování dvou stok gravitační splaškové kanalizace.", "from": "28.04.2017", "to": "28.10.2017" } , { "id": 3004, "type": "1", "name": "Liberec, Rumunská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.767314", "lng": "15.059449", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-8.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032529/s__liberec-rumunska-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme v celkové délce 201 metrů nevyhovující úsek vodovodu, na který je připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "02.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3058, "type": "1", "name": "Liberec, Vítězná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.772695", "lng": "15.069234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-vitezna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032482/s__liberec-vitezna-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "13.04.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3091, "type": "1", "name": "Libouchec - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.748986", "lng": "14.020687", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libouchec-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul015030/s__libouchec-rek-vdj.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu.", "from": "30.05.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3027, "type": "1", "name": "Litoměřice, Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.542054", "lng": "14.135172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-dalimilova-kozinova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060092/s_lt060092_pd.jpg", "desc": "V Dalimilově a Kozinově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "06.04.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3132, "type": "1", "name": "Litoměřice, Družstevní - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.535179", "lng": "14.122247", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-druzstevni-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060095/s__litomerice-druzstevni-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o výměnu zkorodované, popraskané, zdeformované kanalizace s posunutými spoji.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 2973, "type": "2", "name": "Litoměřice, Palachova, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.539363", "lng": "14.129578", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-palachova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060077/s_lt060077_pd.jpg", "desc": "V Palachově ulici bude zrekonstruován nevyhovující úsek historické kanalizace v délce 633 metrů, je na něj připojeno cca 350 obyvatel.", "from": "14.02.2017", "to": "14.08.2017" } , { "id": 3014, "type": "2", "name": "Litoměřice, Pokratická, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.550696", "lng": "14.126601", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-pokraticka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060074/s_lt060074_pd.jpg", "desc": "V Litoměřicích, v Pokratické ulici, bude zrekonstruován poruchový úsek kanalizace, na který je připojeno přes 40 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "25.06.2017" } , { "id": 3030, "type": "1", "name": "Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.536954", "lng": "14.134206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-20.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060090/s__litomerice-rooseveltova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovující kanalizace a vodovodu v centrální části města - v ulicích Rooseveltově, Osvobození, Žižkově, Sládkově, Pražské a Fügnerově, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "11.05.2017", "to": "11.05.2018" } , { "id": 3008, "type": "2", "name": "Litoměřice, Sovova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.536807", "lng": "14.131569", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-sovova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060094/s_lt060094_pd.jpg", "desc": "V Sovově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky historické kanalizace a souběžného vodovodu, na které je připojeno cca 90 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 2977, "type": "2", "name": "Litvínov, Janov, rekonstrukce kanalizačního výtlaku", "lat": "50.588665", "lng": "13.563600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-janov-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020137/s_mo020137_pd.jpg", "desc": "V Litvínově - Janově je rekonstruován nevyhovující kanalizační výtlak do gravitační kanalizace, a to v celkové délce 593 metrů.", "from": "09.03.2017", "to": "09.08.2017" } , { "id": 3013, "type": "1", "name": "Litvínov, Ke Střelnici - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.603411", "lng": "13.614867", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-14.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020141/s__litvinov-ke-strelnici-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Výměna nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v části ulice Ke Střelnici se zástavbou bytových domů.", "from": "04.05.2017", "to": "04.10.2017" } , { "id": 3015, "type": "2", "name": "Litvínov, Ke Střelnici, Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.605029", "lng": "13.614031", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-15.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020138/s__litvinov-ke-strelnici-gorkeho-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu v Litvínově, v ulicích Ke Střelnici a Gorkého.", "from": "04.05.2017", "to": "04.09.2017" } , { "id": 3227, "type": "1", "name": "Litvínov, Na Kopci - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.594600", "lng": "13.573220", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-kopci-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020154/s__litvinov-na-kopci-cp-180-190-rek-vdv.jpg", "desc": "V litvínovské městské části Hamr bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce téměř 147 metrů.", "from": "14.08.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2970, "type": "2", "name": "Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.593987", "lng": "13.576600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-kopci-hamerska-chemiku-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020145/s_mo020145_pd.jpg", "desc": "V uvedených ulicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, v celkové délce 311 metrů. Je na ně připojeno cca 250 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "09.07.2017" } , { "id": 3143, "type": "1", "name": "Litvínov, Podkrušnohorská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.596134", "lng": "13.590761", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-podkrusnohorska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020152/s__litvinov-pkh-nanovia-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nedostatečně kapacitního úseku kanalizace.", "from": "21.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 2842, "type": "2", "name": "Litvínov, Skalní, Janáčkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.5976197", "lng": "13.592673300000001", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-ul-skalni-janackova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/s__litvinov-skalni-rek-vdv-kan-situace.jpg", "desc": "SVS provádí na Mostecku další plánovanou investiční akci roku 2017 - rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Litvínově, ve Skalní a Janáčkově ulici", "from": "09.03.2017", "to": "15.07.2017" } , { "id": 3010, "type": "2", "name": "Litvínov, Tylova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.605012", "lng": "13.606931", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo020142/s_mo020142_pd.jpg", "desc": "V Litvínově, v Tylově ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 1200 obyvatel.", "from": "09.03.2017", "to": "15.07.2017" } , { "id": 3085, "type": "1", "name": "Lom, Loučná - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.616599", "lng": "13.658265", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lom-loucna-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo021045/s__loucna-lomu-rek-vdj.jpg", "desc": "Bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.", "from": "16.05.2017", "to": "16.11.2017" } , { "id": 3077, "type": "1", "name": "Louka u Litvínova - odstranění výustí, nová ČOV, rekonstrukce sítí", "lat": "50.583299", "lng": "13.638822", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louka-litvinova-odstraneni-vyusti-nova-cov-rekonstrukce-siti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo022004/s__louka-litvinova-cov-kan.jpg", "desc": "Vybudování nové centrální ČOV, výstavba nových úseků splaškové kanalizace, a rekonstrukce stávajících úseků kanalizace a vodovodu.", "from": "02.06.2017", "to": "02.06.2018" } , { "id": 3078, "type": "1", "name": "Louny - rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek", "lat": "50.344529", "lng": "13.797276", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-rekonstrukce-vodojemu-ctyrlistek.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038100/s__louny-rek-vdj-ctyrlistek.jpg", "desc": "Rekonstrukce významného vodojemu, který pitnou vodou zásobuje dolní tlakové pásmo města Louny a řadu obcí ve směru na Libochovice.", "from": "26.05.2017", "to": "28.03.2018" } , { "id": 3144, "type": "1", "name": "Louny, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.366777", "lng": "13.816310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038124/s__louny-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3139, "type": "1", "name": "Louny, Čs. armády, Františka Chlouby - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.356977", "lng": "13.818987", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-cs-armady-frantiska-chlouby-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038116/s__louny-cs-armady-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 180 obyvatel.", "from": "29.06.2017", "to": "29.11.2017" } , { "id": 3150, "type": "1", "name": "Louny, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.357334", "lng": "13.806179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-husova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038115/s__louny-husova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí města k obnově povrchu komunikace.", "from": "27.06.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 2950, "type": "2", "name": "Louny, Slovenského národního povstání, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357080", "lng": "13.783483", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-malinovskeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038110/s_ln038110_pd.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "07.02.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3141, "type": "1", "name": "Lužice, Svinčice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.501638", "lng": "13.742627", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/luzice-svincice-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo023013/s__luzice-svincice-naves-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 30 obyvatel.", "from": "20.07.2017", "to": "20.10.2017" } , { "id": 3152, "type": "1", "name": "Mařenice - rekonstrukce vodovodu u č. p. 261", "lat": "50.802335", "lng": "14.680756", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/marenice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl038004/s__marenice-cp-261-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce bude v Mařenicích zrekonstruován úsek vodovodu z roku 1909. Stavbu provedeme v koordinaci s akcí Povodí Ohře.", "from": "07.08.2017", "to": "15.11.2017" } , { "id": 2980, "type": "2", "name": "Mimoň, Komenského, Růžová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.658592", "lng": "14.717760", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-sovova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl039056/s_cl039056_pd.jpg", "desc": "V Komenského a Růžové ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby převážně rodinných domů.", "from": "28.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3050, "type": "1", "name": "Modlany - Drahkov: přestavba ČOV na ČSOV", "lat": "50.642974", "lng": "13.871175", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/modlany-drahkov-prestavba-cov-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp024024/s__modlany-drahkov-prebudovani-cov-csov.jpg", "desc": "Přestavba dožilé místní ČOV na čerpací stanici odpadních vod, s převedením odpadních vod od připojených obyvatel do kanalizačního systému města Teplice.", "from": "11.05.2017", "to": "11.11.2017" } , { "id": 3009, "type": "2", "name": "Modlany, Srbice - vodojem a navazující řady", "lat": "50.641892", "lng": "13.871540", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-12.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp024035/s__srbice-vdj-zasobni-rad.jpg", "desc": "Výstavba nového většího vodojemu a přívodního i zásobního řadu umožní rozvoj lokality Modlany a Staré Srbice při plánovaném zvýšení počtu připojených obyvatel.", "from": "12.05.2017", "to": "17.07.2017" } , { "id": 3122, "type": "1", "name": "Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.522603", "lng": "13.713162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-chanov-zelenice-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027057/s__most-chanov-zelenice-rek-privadece.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci strategického vodovodního přivaděče v délce přes 5,8 km.", "from": "30.05.2017", "to": "30.05.2019" } , { "id": 3137, "type": "1", "name": "Most, Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.512466", "lng": "13.627347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-alej-bozeny-nemcove-spojovaci-skoly-jana-kollara-vyhlidce-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027188/s__most-alej-b-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "V rámci této stavby budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města.", "from": "10.08.2017", "to": "10.08.2018" } , { "id": 3043, "type": "1", "name": "Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543407", "lng": "13.619967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-kopisty-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027093/s_mo027093_pd.jpg", "desc": "V mostecké části Kopisty bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v celkové délce téměř 784 metrů.", "from": "21.04.2017", "to": "21.10.2017" } , { "id": 3099, "type": "1", "name": "Most, Moskevská, Brněnská - rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet", "lat": "50.506692", "lng": "13.653416", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-moskevska-brnenska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizacnich-sachet.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027209/s__most-moskevska-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce budou v Mostě v Moskevské a Brněnské ulici zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizační šachty.", "from": "07.06.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3225, "type": "1", "name": "Most, Pod Šibeníkem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.499503", "lng": "13.644251", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-pod-sibenikem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027227/s__most-pod-sibenikem-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 120 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu.", "from": "28.08.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 3103, "type": "1", "name": "Most, S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.511391", "lng": "13.621166", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-k-neumanna-slovanska-pod-resslem-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027199/s__most-sk-neumanna-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "14.06.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2949, "type": "2", "name": "Most, W.A. Mozarta, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.513671", "lng": "13.644072000000051", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-w-a-mozarta-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027198/s_mo027198_pd.jpg", "desc": "V mostecké ulici W. A. Mozarta bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace,v celkové délce 228 metrů, na který je připojeno cca 320 obyvatel.", "from": "23.02.2017", "to": "30.07.2017" } , { "id": 3026, "type": "2", "name": "Nová Ves v Horách, Mikulovice, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.591000", "lng": "13.487266", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-ves-horach-mikulovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo028012/s_mo028012_pd.jpg", "desc": "V části obce Nová Ves v Horách – Mikulovice budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodu v celkové délce téměř 603 metrů.", "from": "12.04.2017", "to": "12.07.2017" } , { "id": 3088, "type": "1", "name": "Nový Bor, Boženy Němcové, Česká, Sloupská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.755632", "lng": "14.559686", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-bozeny-nemcove-ceska-sloupska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041099/s__novy-bor-bozeny-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány tři dožilé úseky kanalizace a dva úseky vodovodu, čím přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.", "from": "15.06.2017", "to": "14.11.2017" } , { "id": 3151, "type": "1", "name": "Nový Bor, Husova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.755491", "lng": "14.551220", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-husova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041089/s__novy-bor-husova-rek-kan.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 30 obyvatel ze zástavby rodinných domů.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 3126, "type": "1", "name": "Nový Bor, Sklářská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.761122", "lng": "14.552413", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-sklarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041067/s__novy-bor-sklarska-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o nevyhovující úsek vodovodu z roku 1930.", "from": "09.05.2017", "to": "30.11.2017" } , { "id": 2940, "type": "2", "name": "Obrnice, Mírová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.504967", "lng": "13.695251999999982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/obrnice-mirova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo029013/s_mo029013_pd.jpg", "desc": "V Obrnicích, v Mírové ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a souběžně vedeného vodovodu.", "from": "01.02.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3044, "type": "2", "name": "Okna, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.529754", "lng": "14.671672", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/okna-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl043003/s_cl043003.jpg", "desc": "V obci Okna vyměníme v celkové délce 2,33 km poruchové páteřní úseky vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "02.03.2017", "to": "02.08.2017" } , { "id": 3018, "type": "2", "name": "Osek, Rooseveltova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.618247", "lng": "13.690489", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-svermova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp030019/s_tp030019_pd.jpg", "desc": "V Oseku vyměníme poruchový vodovodní řad, v celkové délce 194 metrů, na který je připojeno 30 obyvatel, a 19 metrů nevhodně křižující kanalizace.", "from": "18.04.2017", "to": "28.08.2017" } , { "id": 2944, "type": "2", "name": "Osek, vodojem Na Výsluní, rekonstrukce", "lat": "50.626183", "lng": "13.679300000000012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/osek-vodojem-vysluni-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp030008/s_tp030008_pd.jpg", "desc": "Provedeme stavební i technologickou rekonstrukci vodojemu Na Výsluní v Oseku.", "from": "03.02.2017", "to": "04.09.2017" } , { "id": 3051, "type": "2", "name": "Paceřice, Studnice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.622096", "lng": "15.117994", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/pacerice-studnice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li066009/s__pacerice-studnice-rek-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce inkrustovaného a poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "15.04.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3006, "type": "1", "name": "Panenská Hůrka - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.807068", "lng": "14.933131", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-10.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li003027/s__bily-kostel-panenska-hurka-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Náhrada nevyhovujícího místního vodního zdroje pro Panenskou Hůrku, jež je částí obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč z Bílého Kostela, nová čerpací stanice a výtlak.", "from": "03.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 2958, "type": "1", "name": "Petrovice, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.799885", "lng": "13.975513", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/petrovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul022012/s_ul022012_pd.jpg", "desc": "V obci Petrovice vyměníme poruchový vodovod v celkové délce 1782,1 metrů , na který je připojeno cca 635 obyvatel obce.", "from": "06.03.2017", "to": "06.10.2017" } , { "id": 2978, "type": "2", "name": "Podbořany, Nádražní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.224679", "lng": "13.406072", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/podborany-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln055066/s_ln055066_pd.jpg", "desc": "V Nádražní ulici budou souběžně zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "22.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3022, "type": "2", "name": "Postoloprty, Alšova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.360542", "lng": "13.702872", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-17.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln056033/s__postoloprty-alsova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu.", "from": "10.05.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 2942, "type": "2", "name": "Postoloprty, Husova, Mírové náměstí, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.359674", "lng": "13.699844999999982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/postoloprty-husova-mirove-namesti-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln056034/s_ln056034_pd.jpg", "desc": "V Postoloprtech, v Husově ulici a Mírovém náměstí, bude zrekonstruována kanalizace v celkové délce 214 metrů, na tu je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "01.02.2017", "to": "01.06.2017" } , { "id": 3028, "type": "2", "name": "Raná, U kostela, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.411188", "lng": "13.779512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rana-kostela-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln059008/s_ln059008_pd.jpg", "desc": "V Rané vyměníme v celkové délce 612 metrů dožilý a poruchový vodovod, na který je připojeno cca 130 obyvatel.", "from": "29.03.2017", "to": "29.08.2017" } , { "id": 3115, "type": "1", "name": "Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.419852", "lng": "14.251589", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/roudnice-n-l-zizkova-spindlerova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt093070/s__roudnice-nl-zizkova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci několika úseků až 87 let staré kanalizace.", "from": "29.06.2017", "to": "29.06.2018" } , { "id": 3055, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n. N., Lužická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.687742", "lng": "15.144973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-luzicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn029045/s__rychnov-jn-luzicka-rek-vdv.jpg", "desc": "545 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 105 obyvatel.", "from": "15.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3220, "type": "1", "name": "Smržovka, Jindřišská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.734322", "lng": "15.250491", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/smrzovka-jindrisska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn031040/s__smrzovka-jindrisska-rek-vdv.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován často poruchový úsek vodovodu v délce přes 170 metrů.", "from": "17.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3161, "type": "1", "name": "Smržovka, Sklářská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736834", "lng": "15.245462", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/smrzovka-sklarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn031041/s__smrzovka-sklarska-rek-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, uvedeného do provozu roku 1935.", "from": "13.07.2017", "to": "15.10.2017" } , { "id": 2938, "type": "1", "name": "Sosnová, rekonstrukce kanalizačních stok", "lat": "50.659760", "lng": "14.520347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cs-legii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl057009/s__sosnova-rek-kan.jpg", "desc": "V Sosnové budou v celkové délce 312 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "29.05.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3149, "type": "1", "name": "Stráž pod Ralskem, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.696627", "lng": "14.790740", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/straz-pod-ralskem-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl058032/s__straz-pod-ralskem-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostovou váhu pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "10.07.2017", "to": "10.10.2017" } , { "id": 2935, "type": "1", "name": "Světec, Štrbice, odstranění kanalizačních vyústí TP64 a TP65", "lat": "50.562695", "lng": "13.839790", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp036009/s_tp036009_pd.jpg", "desc": "Odpadní vody od cca 140 připojených obyvatel ve Štrbicích budou místo vypouštění do místního potoka odváděny novou kanalizací přes odlehčovací komory k přečištění na novou čistírnu odpadních vod.", "from": "05.04.2017", "to": "05.12.2017" } , { "id": 3127, "type": "1", "name": "Sychrov, Sedlejovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.637666", "lng": "15.095829", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sychrov-sedlejovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li053008/s__sychrov-sedlejovice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci dožilého a nekapacitního úseku vodovodu v Sedlejovicích, na který je připojeno cca 85 obyvatel.", "from": "11.07.2017", "to": "11.11.2017" } , { "id": 3066, "type": "2", "name": "Šluknov, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "51.000978", "lng": "14.451286", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sluknov-premyslova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc049040/s__sluknov-premyslova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci kanalizace v havarijním stavu a 125 let starého inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "07.09.2017" } , { "id": 3154, "type": "1", "name": "Štětí, ul. 1. máje, Litoměřická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.455538", "lng": "14.373495", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/steti-ul-1-maje-litomericka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt105033/s__steti-1maje-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce budou zrekonstruovány tři nevyhovující úseky kanalizace a rozváděcí vodovod.", "from": "28.07.2017", "to": "06.12.2017" } , { "id": 3136, "type": "1", "name": "Šumburk nad Desnou, Husova - odstranění kanalizační výusti", "lat": "50.740217", "lng": "15.309581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sumburk-nad-desnou-husova-odstraneni-kanalizacni-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn032043/s__tanvald-sumburk-nd-husova-odstraneni-vyusti-cp-336.jpg", "desc": "Dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v Husově ulici, která bude v Krkonošské ulici napojena do stávající splaškové kanalizace, zakončené na ČOV Tanvald.", "from": "28.07.2017", "to": "28.10.2017" } , { "id": 3072, "type": "2", "name": "Teplice, Dlouhá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.639528", "lng": "13.824692", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-dlouha-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037164/s__teplice-dlouha-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca 100 připojených obyvatel.", "from": "13.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 2843, "type": "2", "name": "Teplice, Emilie Dvořákové, Trnovanská, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.656805", "lng": "13.826973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037167/s_tp037167_pd.jpg", "desc": "V Teplicích vyměníme poruchové vodovodní řady v celkové délce téměř 310 metrů, na ně je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "08.03.2017", "to": "30.07.2017" } , { "id": 2946, "type": "2", "name": "Teplice, Josefa Suka, Křičkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.640063", "lng": "13.843102999999928", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-josefa-suka-krickova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037166/s_tp037166_pd.jpg", "desc": "V uvedené lokalitě zrušíme a nahradíme oddílný kanalizační systém a vyměníme poruchový vodovod.", "from": "16.02.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3060, "type": "1", "name": "Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.633886", "lng": "13.818777", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037169/s__teplice-lounska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca 50 připojených obyvatel.", "from": "19.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3076, "type": "2", "name": "Teplice, Nákladní - rekonstrukce vodovodu, zrušení kanalizace", "lat": "50.646593", "lng": "13.822015", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-nakladni-rekonstrukce-vodovodu-zruseni-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037150/s__teplice-nakladni-sparu-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Výměna poruchového vodovodu a zrušení nevyhovujícího úseku kanalizace.", "from": "06.06.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3007, "type": "2", "name": "Teplice, Opavská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.628297", "lng": "13.824400", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-11.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037162/s__teplice-opavska-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna poruchového vodovodního řadu v celkové délce 400 metrů, na který je připojeno cca 150 obyvatel.", "from": "28.03.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 3079, "type": "2", "name": "Teplice, Svatoplukova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.634720", "lng": "13.832268", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-svatoplukova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037175/s__teplice-svatoplukova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Nahradíme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace ve Svatoplukově ulici, pro cca. 70 připojených obyvatel.", "from": "17.05.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 2960, "type": "2", "name": "Teplice, Tyršova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.642869", "lng": "13.821300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-tyrsova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037159/s_tp037159_pd.jpg", "desc": "V rámci této stavby, v lokalitě u nájezdu na komunikaci I/13, pro 70 připojených obyvatel, vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a vybudujeme kanalizaci novou, zároveň provedeme rekonstrukci vodovodu.", "from": "15.02.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 2956, "type": "2", "name": "Teplice, Zámecké náměstí, Ulice U zámku, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.637731", "lng": "13.82512900000006", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-zamecke-namesti-ulice-zamku-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp037168/s_tp037168_pd.jpg", "desc": "V rámci této stavby vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a nahradíme jej kanalizací novou, provedeme sanaci dalších úseků kanalizace. Akce se týká cca 200 připojených obyvatel.", "from": "02.03.2017", "to": "02.08.2017" } , { "id": 3064, "type": "1", "name": "Tisá - kanalizační výtlak a nová ČSOV", "lat": "50.786165", "lng": "14.015909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tisa-kanalizacni-vytlak-nova-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul037028/s__tisa-rek-vdv-csov-vytlak.jpg", "desc": "Vybudováním výtlaku a čerpací stanice odpadních vod vyřešíme likvidaci odpadních vod v obci s 650 obyvateli.", "from": "27.04.2017", "to": "27.01.2018" } , { "id": 3224, "type": "1", "name": "Trmice, V Jílovišti - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.645547", "lng": "13.993466", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/trmice-jilovisti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul046024/s__trmice-v-jilovisti-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "16.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3104, "type": "1", "name": "Třebušín - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.600142", "lng": "14.207557", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/trebusin-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt112013/s__trebusin-rek-vdv.jpg", "desc": "Bezvýkopovou metodou vyměníme 92 metrů inkrustovaného vodovodu.", "from": "13.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3038, "type": "2", "name": "Tuchořice - přepojení vodovodu na ÚV Holedeč", "lat": "50.287060", "lng": "13.654329", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tuchorice-prepojeni-vodovodu-uv-holedec.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln074012/s__tuchorice-prepojeni-vdv-uv-holedec.jpg", "desc": "Stavba zesilovací stanice v Tuchořicích umožní zprovozněním odstaveného přivaděče nahradit nevyhovující místní vodní zdroje a dodávat do obce kvalitní vodu z ÚV Holedeč.", "from": "28.04.2017", "to": "28.08.2017" } , { "id": 3226, "type": "1", "name": "Tuchořice, Třeskonice - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.267255", "lng": "13.650062", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tuchorice-treskonice-nahrada-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln074003/s__tuchorice-treskonice-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Bude vybudován nový výtlačný vodovodní řad pro zajištění dodávky vody z vodojemu Liběšice-Skalka do vodojemu Třeskonice.", "from": "18.07.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3146, "type": "1", "name": "Údlice, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.444447", "lng": "13.451007", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035043/s__udlice-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "12.07.2017", "to": "12.10.2017" } , { "id": 2957, "type": "2", "name": "Údlice, Jiráskova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.440739", "lng": "13.459071999999992", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-jiraskova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035037/s_cv035037_pd.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce v Údlicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 40 obyvatel.", "from": "24.02.2017", "to": "24.07.2017" } , { "id": 2972, "type": "1", "name": "Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.435209", "lng": "13.468990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-precaply-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035031/s_cv035031_pd.jpg", "desc": "SVS bude rekonstruovat poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply v celkové délce cca 1254 metrů.", "from": "24.02.2017", "to": "24.09.2017" } , { "id": 2967, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Dětská, Myslivečkova, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.625953", "lng": "14.051912", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-detska-mysliveckova-strani-rekonstrukce-vodovodu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038358/s_ul038358_pd.jpg", "desc": "V Ústí nad Labem - Vaňově vyměníme poruchové úseky tří vodovodních řadů a čtyř odbočných řadů v celkové délce 765 m, dosah je přes 160 obyvatel.", "from": "06.03.2017", "to": "06.08.2017" } , { "id": 3017, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Hrbovická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.656673", "lng": "13.999981", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-hrbovicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038158/s_ul038158_pd.jpg", "desc": "SVS realizuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární.", "from": "30.03.2017", "to": "30.08.2017" } , { "id": 3011, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Karafiátová, Zelené údolí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.630061", "lng": "14.072362", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-13.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038379/s__usti-nl-karafiatova-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna poruchových vodovodních řadů v celkové délce 227 metrů, na které je připojeno 40 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "31.05.2017" } , { "id": 3221, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Kekulova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.664149", "lng": "14.012995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-kukulova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038394/s__usti-nl-kekulova-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce téměř 643 metrů, na který je připojeno 116 obyvatel.", "from": "30.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 2968, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Moskevská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.662368", "lng": "14.032804", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libcevec-ul-okalu-rekonstrukce-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038317/s__usti-nl-moskevska-spitalske-nam-ii-etapa-rek-kan-vdv_aktualizovano.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci 91 let staré kanalizace a až 107 let starého vodovodu v Moskevské ulici.", "from": "09.05.2017", "to": "31.07.2019" } , { "id": 2959, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Na Kohoutě, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.686553", "lng": "13.998783000000003", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-kohoute-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038392/s_ul038392_pd.jpg", "desc": "V ulici Na Kohoutě vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 320 metrů, je na něj připojeno téměř 150 obyvatel.", "from": "06.03.2017", "to": "06.10.2017" } , { "id": 3218, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Na Popluží - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.668232", "lng": "14.016946", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-popluzi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038391/s__usti-nl-na-popluzi-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 365 metrů.", "from": "18.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3241, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Nedbalova, Kosmova, Kosmonautů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.682161", "lng": "14.002271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nedbalova-kosmova-kosmonautu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038387/s__usti-nl-nedbalova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce budou v Ústí nad Labem - Bukově zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 170 obyvatel.", "from": "15.09.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 3069, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, centrální ČOV - rekonstrukce česlovny", "lat": "50.667770", "lng": "14.104539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-centralni-cov-rekonstrukce-ceslovny.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038368/s__usti-nl-cov-nestemice-ceslovna.jpg", "desc": "Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a technologie česlovny.", "from": "16.05.2017", "to": "15.03.2018" } , { "id": 3147, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.667526", "lng": "14.104365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038466/s__usti-nl-nestemice-cov-instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 3111, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Štefánikova, Na Spálence - rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu", "lat": "50.670257", "lng": "14.016452", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-stefanikova-spalence-rekonstrukce-vodovodniho-privadece-rozvadeciho-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038350/s__usti-nl-na-spalence-rek-privadece.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový přivaděč v délce 860 metrů a v délce 200 metrů souběžně s ním vedený rozváděcí vodovod.", "from": "21.06.2017", "to": "21.07.2018" } , { "id": 3239, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Velká Hradební a okolí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.661540", "lng": "14.037754", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-velka-hradebni-okoli-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038360/s__usti-nl-velka-hradebni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci 91 let staré kanalizace a 107 let starého vodovodu v centru města, v ulicích Velká Hradební, Bratislavská a Stroupežnického.", "from": "15.09.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3162, "type": "1", "name": "Úštěk, Hřbitovní, mezi č. p. 122 a 148 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.585105", "lng": "14.349614", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-hrbitovni-mezi-c-p-122-148-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114041/s__ustek-hrbitovni-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci naší investiční akce bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v délce 144 metrů.", "from": "15.08.2017", "to": "30.10.2017" } , { "id": 3109, "type": "1", "name": "Úštěk, Lukov - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.607998", "lng": "14.372101", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-lukov-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114039/s__ustek-rek-vdj-lukov.jpg", "desc": "Dojde ke stavební i technické rekonstrukci poruchového vodojemu.", "from": "23.06.2017", "to": "23.10.2017" } , { "id": 3037, "type": "2", "name": "Úštěk, Polské lidové armády, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.584785", "lng": "14.345590", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-polske-lidove-armady-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114036/s_lt114036_pd.jpg", "desc": "V centru města Úštěk je rekonstruován poruchový úsek vodovodu z roku 1925.", "from": "06.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3113, "type": "1", "name": "Úštěk, Rybniční - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.586945", "lng": "14.344633", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ustek-rybnicni-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114038/s__ustek-rybnicni-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci úseku 104 let staré kanalizace, na kterou je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "20.06.2017", "to": "20.10.2017" } , { "id": 3148, "type": "1", "name": "Varnsdorf, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.906445", "lng": "14.649176", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052090/s__varnsdorf-cov-instalace-mostove-vahy_.jpg", "desc": "Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.", "from": "11.07.2017", "to": "11.10.2017" } , { "id": 3057, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Kovářská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.907432", "lng": "14.642310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-kovarska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052081/s__varnsdorf-kovarska-rek-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace k bezproblémovému odvádění odpadních vod od cca 65 připojených obyvatel.", "from": "28.03.2017", "to": "29.09.2017" } , { "id": 3062, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Krymská, Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.910182", "lng": "14.638953", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-krymska-bratislavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052064/o__varnsdorf-krymska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce nevyhovujících úseků 118 let staré kanalizace a 119 let starého vodovodu pro cca. 40 připojených obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3029, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Moravská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.914820", "lng": "14.620445", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-19.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052076/s__varnsdorf-moravska-rek-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce dožilých úseků vodovodu v celkové délce 383 metrů, na který je napojeno cca. 30 obyvatel.", "from": "07.04.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3106, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.905869", "lng": "14.646034", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-nezvalova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052073/s__varnsdorf-nezvalova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 118 let staré kanalizace.", "from": "13.07.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 2964, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Seifertova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.911931", "lng": "14.615301", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-seifertova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc052068/s_dc052068_pd.jpg", "desc": "Ve Varnsdorfu, Seifertově ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, čímž přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro 90 připojených obyvatel.", "from": "15.02.2017", "to": "15.09.2017" } , { "id": 3083, "type": "1", "name": "Velké Hamry, hlavní - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.716136", "lng": "15.314908", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-stranka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn033017/s__velke-hamry-hlavni-rek-kan.jpg", "desc": "Zrekonstruujeme nevyhovující úsek kanalizace v délce 570 metrů, na který je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "07.06.2017", "to": "07.11.2017" } , { "id": 3086, "type": "2", "name": "Výškov - rekonstrukce ČOV", "lat": "50.394727", "lng": "13.678303", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vyskov-rekonstrukce-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln082009/s__vyskov-rek-cov.jpg", "desc": "Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, jejíž kapacita poté bude 380 ekvivalentních obyvatel.", "from": "03.05.2016", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3025, "type": "2", "name": "Zabrušany, Želénky, U hřbitova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.600986", "lng": "13.783377", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zabrusany-zelenky-hrbitova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp039019/s_tp039019_pd.jpg", "desc": "V Zabrušanech - Želénkách vyměníme bezvýkopovou metodou poruchový vodovodní řad v délce téměř 800 metrů.", "from": "27.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3153, "type": "1", "name": "Zdislava - rekonstrukce vodovodu mezi č. p. 2 až 12", "lat": "50.760642", "lng": "14.874200", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zdislava-rekonstrukce-vodovodu-mezi-c-p-2-az-12.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li061005/s__zdislava-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme nevyhovující vodovod v celkové délce 342 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou akcí KSS Libereckého kraje.", "from": "10.08.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3003, "type": "2", "name": "Žalhostice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.524865", "lng": "14.083521", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-7.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt126008/s__zalhostice-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci téměř 980 metrů poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 80 obyvatel obce.", "from": "26.04.2017", "to": "31.08.2017" } , { "id": 3024, "type": "2", "name": "Žatec-Bezděkov, Ke hřišti, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.324906", "lng": "13.583347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-bezdekov-ke-hristi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085157/s_ln085157_pd.jpg", "desc": "V Bezděkově vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 157 metrů, na ten je připojeno cca 60 obyvatel.", "from": "31.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3032, "type": "1", "name": "Žatec, ČOV - doplnění instrumentace", "lat": "50.331010", "lng": "13.554300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-cov-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085151/s__zatec-cov-doplneni-instrumentace.jpg", "desc": "Opatření, spočívající v doplnění instrumentace do oběhových aktivačních nádrží, např. regulačních klapek na přívodní potrubí vzduchu, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.", "from": "22.05.2017", "to": "22.09.2017" } , { "id": 3095, "type": "2", "name": "Žatec, Erbenova, Havlíčkovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.329147", "lng": "13.538703", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-erbenova-havlickovo-nam-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085154/s__zatec-erbenova-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilého vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "31.07.2017" } , { "id": 3230, "type": "1", "name": "Žatec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.325947", "lng": "13.549033", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-klasterni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085162/s__zatec-klasterni-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úsek dožilého vodovodu v délce téměř 96 metrů.", "from": "30.08.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3042, "type": "2", "name": "Žatec, Nezvalova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.319942", "lng": "13.556688", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-nezvalova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085041/s_ln085041_pd.jpg", "desc": "V Nezvalově ulici vyměníme, v délce 228 metrů, dožilý a poruchový vodovodní řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "14.04.2017", "to": "14.09.2017" } , { "id": 2955, "type": "1", "name": "Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322101", "lng": "13.545373", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/okna-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085126/s_ln085126_pd.jpg", "desc": "V Žatci budou v obou ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno celkem cca 320 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "15.12.2017" } , { "id": 3040, "type": "2", "name": "Žatec, ul. Nákladní a Karla IV., rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.3262175", "lng": "13.5441636", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-ul-nakladni-karla-iv-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/s__zatec-nakladni-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "SVS provádí souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v centru Žatce, v ulicích Nákladní a Karla IV.", "from": "10.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3073, "type": "2", "name": "Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce", "lat": "50.307482", "lng": "13.528488", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-vdj-zatec-stp-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085117/s__zatec-rek-vdj-stp-vychodni.jpg", "desc": "Jde o rekonstrukci nevyhovující východní části vodojemu STP v Žatci, který slouží k zásobování pitnou vodou pro cca 30 % obyvatel města.", "from": "03.03.2017", "to": "30.06.2017" } , { "id": 3034, "type": "2", "name": "Žatec, Velichov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.351102", "lng": "13.545493", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-velichov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085156/s__zatec-velichov-rek-vdv.jpg", "desc": "Výměna 155 metrů poruchového úseku vodovodního řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "28.07.2017" } , { "id": 3023, "type": "1", "name": "Želenice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.525053", "lng": "13.727977", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-18.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo036009/s__zelenice-k-libesicim-rek-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Želenici, v komunikaci ve směru na Liběšice.", "from": "23.05.2017", "to": "31.10.2017" } , { "id": 3074, "type": "2", "name": "Železný Brod, Smetanovo zátiší - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.642390", "lng": "15.252431", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-smetanovo-zatisi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn037043/s__zelezny-brod-smetanovo-zatisi-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme 240 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, který byl uveden do provozu roku 1935.", "from": "09.06.2017", "to": "09.09.2017" } , { "id": 3100, "type": "1", "name": "Železný Brod, Těpeřská, Chvalíkovická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.646007", "lng": "15.253218", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-teperska-chvalikovicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn037042/s__zelezny-brod-teperska-rek-vdv.jpg", "desc": "V rámci této investiční akce v Železném Brodu bude v délce téměř 355 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek starého vodovodu.", "from": "30.03.2017", "to": "30.09.2017" } , { "id": 3236, "type": "1", "name": "Žitenice, Pohořany - rekonstrukce vodovodu do vodojemu Maškovice", "lat": "50.560243", "lng": "14.175012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zitenice-pohorany-rekonstrukce-vodovodu-do-vodojemu-maskovice.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt128026/s__zitenice-pohorany-rek-vdv-do-vdj-maskovice.jpg", "desc": "Bude zrekonstruován zkorodovaný a inkrustovaný úsek vodovodu v celkové délce 717 metrů.", "from": "06.09.2017", "to": "06.12.2017" } ]}