{ "items": [ { "id": 3338, "type": "2", "name": "Albrechtice v Jizerských horách – rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.759524", "lng": "15.295081", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/albrechtice-jizerskych-horach-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn001002_albrechtice_v_j_h_rekonstrukce-vdj/s_jn001002_albrechtice_v_j_h_rekonstrukce-vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "19.07.2018", "to": "07.12.2018" } , { "id": 3276, "type": "2", "name": "Bečov, lokalita k nádraží - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.449834", "lng": "13.715023", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/becov-lokalita-k-nadrazi-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo002011_becov_k_nadrazi_rv/s_mo002011_becov_k_nadrazi_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1114,1 metrů a úseku kanalizace v délce 130,9 metrů.", "from": "15.02.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3484, "type": "1", "name": "Bedřichov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.789894", "lng": "15.141099", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bedrichov-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn002056_bedrichov_rkv/s_jn002056_bedrichov_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 303,5 metrů a vodovodu v celkové délce 439,6 metrů.", "from": "12.09.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3282, "type": "2", "name": "Benešov nad Ploučnicí, Nádražní - odstranění výusti DC 49", "lat": "50.738604", "lng": "14.301125", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/benesov-nad-ploucnici-nadrazni-odstraneni-vyusti-dc-49.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc002015_benesov_n_p_nadrazni_odstraneni_vyusti_dc_49/s_dc002015_benesov_n_p_nadrazni_odstraneni_dc_49.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výusti vybudováním nového kanalizačního výtlaku spolu s výstavbou ČSOV. Součástí stavby je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace.", "from": "07.02.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3329, "type": "2", "name": "Bílence, Voděrady - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.424011", "lng": "13.508559", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilence-voderady-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv001010_bilence_voderady_rv/s_cv001010_bilence_voderady_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1082,9 metrů.", "from": "11.04.2018", "to": "11.10.2018" } , { "id": 3498, "type": "1", "name": "Bílina, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.566684", "lng": "13.779512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp001063_bilina_cov_instalace_mostove_vahy/s__10102018_svs-tiskova-zprava_cov-bilina_instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bílina.", "from": "04.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3500, "type": "1", "name": "Bílina, Spojovací, Břežánská – rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.548672", "lng": "13.773216", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-spojovaci-brezanska-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp001067_bilina_spojovaci_brezanska_rp/s_tp001067_bilina_spojovaci_brezanska_rp.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce části přivaděče Most – Všechlapy, v Bílině v úseku Spojovací, Břežánská.", "from": "23.08.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3513, "type": "2", "name": "Bohušovice n. O., Pod Pivovarem, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.492411", "lng": "14.152522", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bohusovice-n-pod-pivovarem-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt002031-bohusovice-n_o_pod_pivovarem_rek_kav/s_lt002031-bohusovice-n_o_pod_pivovarem_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 26,5 metru a kanalizace v délce 59 metrů.", "from": "25.10.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3277, "type": "2", "name": "Bohušovice n. Ohří, Lípová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.495289", "lng": "14.150759", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bohusovice-n-ohri-lipova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt002026_bohusovice_n_o_lipova_rkv/s_lt002026_bohusovice_n_o_lipova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 179 metrů a vodovodu v délce 174 metrů.", "from": "22.02.2018", "to": "22.07.2018" } , { "id": 3480, "type": "1", "name": "Boleboř, zdroj Svahová - úpravna vody", "lat": "50.555680", "lng": "13.410170", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bolebor-zdroj-svahova-upravna-vody.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/CV003005_Bolebor_zdroj_Svahova_upravna vody/s_cv003005_bolebor_zdroj_svahova_upravna-vody.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování nové úpravny vody.", "from": "22.08.2018", "to": "10.11.2019" } , { "id": 3160, "type": "2", "name": "Brandov - rekonstrukce úpravny vody", "lat": "50.625954", "lng": "13.392862", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/brandov-rekonstrukce-upravny-vody.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo005007/s__brandov-rek-uv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci dožilé úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou cca 230 obyvatel připojených na místní vodovod.", "from": "27.07.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3496, "type": "1", "name": "Bystřany, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.623253", "lng": "13.870078", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bystrany-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp003071_bystrany_cov_instalace_mostove_vahy/s__10102018_svs-tiskova-zprava_cov-bystrany_instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bystřany.", "from": "04.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3462, "type": "1", "name": "Bystřany, Na Hradčanech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.628623", "lng": "13.866164", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bystrany-hradcanech-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp003065_bystrany_na_hradcanech_rkv/s_tp003065_bystrany_na_hradcanech_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 332,2 metrů a vodovodu v délce 267,5 metrů.", "from": "10.08.2018", "to": "30.04.2019" } , { "id": 3257, "type": "2", "name": "Cítoliby - rekonstrukce ČSOV", "lat": "50.332585", "lng": "13.818519", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/citoliby-rekonstrukce-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln095015/s__citoliby-rek-csov.jpg", "desc": "Dožilá hlavní čerpací stanice odpadních vod v Cítolibech projde stavebně-technologickou rekonstrukcí.", "from": "21.09.2017", "to": "31.05.2018" } , { "id": 3384, "type": "2", "name": "Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní, Školní, B. Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.778386", "lng": "14.631652", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cvikov-alsova-jiraskova-nerudova-nabrezni-skolni-b-nemcove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl006043_cvikov_als_jir_nerud_nabr_skol_bnemc_rvk/s_cl006043_cvikov_als_jir_nerud_nabr_skol_bnemc_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1 156,5 metrů a kanalizace v délce 611 metrů.", "from": "20.03.2018", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3526, "type": "1", "name": "Cvikov, ČOV - zahuštění kalu", "lat": "50.767299", "lng": "14.646126", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cvikov-cov-zahusteni-kalu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl006051_cvikov_cov_zahusteni_kalu/s_cl006051_cvikov_cov_zahusteni_kalu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění kalu.", "from": "16.11.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3310, "type": "2", "name": "Česká Kamenice, B. Němcové, Hálkova, Spojovací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.797693", "lng": "14.408794", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-kamenice-b-nemcove-halkova-spojovaci-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc006055_ceska_kamenice_bnemcove_halkova_spojovaci_rkv/s_dc006055_ceska_kamenice_bnemcove_halkova_spojovaci_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 313,76 metrů a vodovodu v délce 577,08 metrů.", "from": "21.02.2018", "to": "19.10.2018" } , { "id": 3523, "type": "1", "name": "Česká Lípa, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.678876", "lng": "14.511882", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl007163_ceska-lipa_cov_instalace-mostove-vahy/s_cl007163_ceska-lipa_cov_instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Česká Lípa.", "from": "29.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3423, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Jáchymovská – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.700414", "lng": "14.535241", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-jachymovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl007151_c_lipa_jachymovska_rek-vdv/s_cl007151_c_lipa_jachymovska_rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 343 metrů.", "from": "29.06.2018", "to": "29.10.2018" } , { "id": 3123, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.684609", "lng": "14.524829", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl007128/s__ceska-lipa-jiriho-z-podebrad-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "V uvedených ulicích se zástavbou rodinných domů budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.", "from": "10.07.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3426, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Luční, Šrámkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.678793", "lng": "14.549262", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-lucni-sramkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl007135_ceska_lipa_lucni_sramkova_rkv/s_cl007135_ceska_lipa_lucni_sramkova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 279 metrů a vodovodu v délce 309,2 metrů.", "from": "19.06.2018", "to": "19.12.2018" } , { "id": 3367, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Partyzánská, U Rybníčku, Českých bratří – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.676193", "lng": "14.547691", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-partyzanska-rybnicku-ceskych-bratri-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl007160-ceska-lipa-partyzanska-rybnicku-ceskych-bratri-rek-vdv/s_cl007160-ceska-lipa-partyzanska-u-rybnicku-ceskych-bratri-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 317 metrů.", "from": "03.04.2018", "to": "03.07.2018" } , { "id": 3459, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Stoupno, rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.696484", "lng": "14.530396", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ceska-lipa-stoupno-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl007143_ceska_lipa_stoupno_privadec/s_cl007143_ceska_lipa_stoupno_privadec.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče Česká Lípa - Stoupno v celkové délce 2 132 metrů.", "from": "06.08.2018", "to": "05.10.2019" } , { "id": 3464, "type": "2", "name": "Český Dub, Řídícího učitele Škody - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.660090", "lng": "15.000571", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cesky-dub-ridiciho-ucitele-skody-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li_008_044_c_dub_ridiciho_uc_skody_rv/s_li_008_044_c_dub_ridiciho_uc_skody_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 81 metrů.", "from": "18.06.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3394, "type": "1", "name": "Čížkovice, ČOV - rekonstrukce, zkapacitnění", "lat": "50.488006", "lng": "14.027486", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cizkovice-cov-rekonstrukce-zkapacitneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt014014_cizkovice_cov_rekonstrukce_zkapacitneni/s_lt014014_cizkovice_cov_rekonstrukce_zkapacitneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové čistírny odpadních komunálních vod s kapacitou 1 760 EO.", "from": "14.05.2018", "to": "14.08.2019" } , { "id": 3450, "type": "2", "name": "ČOV Příšovice, koordinace s revitalizací Příšovky", "lat": "50.576357", "lng": "15.080354", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/cov-prisovice-koordinace-revitalizaci-prisovky.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li044005-prisovice-cov_podminujici-investice-2018/s_li044005-prisovice-cov_podminena-investice_koordinace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení nezbytných opatření pro následnou výstavbu ČOV Příšovice s ohledem na investiční akci obce Příšovice související s revitalizací potoka Příšovka.", "from": "01.07.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3452, "type": "2", "name": "Děčany, Solany – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.451566", "lng": "13.920942", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decany-solany-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt015003_decany_solany_rv/s_lt015003_decany_solany_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 161 metrů.", "from": "31.07.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3349, "type": "2", "name": "Děčín, Bezručova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.773813", "lng": "14.197911", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-bezrucova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc007250_decin_bezrucova_rkv/s_dc007250_decin_bezrucova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 184 metrů a vodovodu v délce 199 metrů.", "from": "08.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3501, "type": "1", "name": "Děčín, Budapešťská, Fibichova, Jánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.768914", "lng": "14.189854", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-budapestska-fibichova-janska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc007273_decin_budapestska_fibichova_janska_rkv/s_dc007273_decin_budapestska_fibichova_janska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 621 metrů a kanalizace v délce 676 metrů.", "from": "12.09.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3522, "type": "1", "name": "Děčín, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.743557", "lng": "14.185663", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc007287_decin_cov_instalace_mostove_vahy/s_dc007287_decin_cov_instalace_mostove_vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Děčín-Boletice.", "from": "29.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3035, "type": "2", "name": "Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.774890", "lng": "14.195222", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-divisova-raisova-machovo-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc007251/s_dc007251_pd.jpg", "desc": "V Děčíně budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 655 obyvatel.", "from": "03.04.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3474, "type": "2", "name": "Děčín, Tylova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.783124", "lng": "14.221414", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/decin-tylova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc007272_decin_tylova_rkv/s_dc007272_decin_tylova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 87,1 metrů a vodovodu v délce 129,2 metrů.", "from": "02.08.2018", "to": "02.12.2018" } , { "id": 3355, "type": "2", "name": "Doksy, Družstevní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.568597", "lng": "14.649816", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-druzstevni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl009059_doksy_druzstevni_rek-vdv/s_cl009059_doksy_druzstevni_rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 212 metrů.", "from": "29.03.2018", "to": "31.05.2018" } , { "id": 3330, "type": "2", "name": "Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.567774", "lng": "14.661755", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-husova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl009056_doksy_husova_rvk/s_cl009056_doksy_husova_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 386 metrů a kanalizace v délce 147 metrů.", "from": "08.03.2018", "to": "08.08.2018" } , { "id": 3479, "type": "1", "name": "Doksy, Panská, Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.562625", "lng": "14.656077", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-panska-halkova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl009061_doksy_panska_halkova_rvk/s_cl009061_doksy_panska_halkova_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 195 metrů a kanalizace v délce 61,5 metrů.", "from": "29.08.2018", "to": "29.12.2018" } , { "id": 3515, "type": "1", "name": "Doksy, Staré Splavy, ČOV - strojní zahuštění kalu", "lat": "50.591891", "lng": "14.627560", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/doksy-stare-splavy-cov-strojni-zahusteni-kalu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl009069_stare_splavy_cov_strojni_zahusteni/s_cl009069_stare_splavy_cov_strojni_zahusteni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění přebytečného kalu.", "from": "29.10.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3395, "type": "1", "name": "Dolní Podluží – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.881076", "lng": "14.618246", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dolni-podluzi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc011014_d_podluzi_rv/s_dc011014_d_podluzi_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 923 metrů.", "from": "23.04.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3494, "type": "1", "name": "Dubá, J. Roháče, Malá, Masarykovo náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.538596", "lng": "14.542380", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duba-j-rohace-mala-masarykovo-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl012016_duba_j_rohace_mala_masarykovo_namesti_rkv/s_cl012016_duba_j_rohace_mala_masarykovo_namesti_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 180 metrů a kanalizace v délce 230,2 metrů.", "from": "24.09.2018", "to": "24.01.2019" } , { "id": 3447, "type": "2", "name": "Dubá, Na Výsluní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.542234", "lng": "14.542234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duba-vysluni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl012015_duba_na-vysluni_rek-vdv/s_cl012015_duba_na-vysluni_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 221 metrů.", "from": "29.06.2018", "to": "29.09.2018" } , { "id": 3292, "type": "1", "name": "Dubí, Bystřická, pod školou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.665594", "lng": "13.802684", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubi-bystricka-pod-skolou-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp006070_dubi_bystricka_rkv/s_tp006070_dubi_bystricka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 337 metrů a vodovodu v délce 453 metrů.", "from": "23.05.2018", "to": "23.12.2018" } , { "id": 3442, "type": "2", "name": "Dubí, Drahůnská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.668304", "lng": "13.808460", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubi-drahunska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp006087-dubi-drahunska-rek-kan-vod/s_tp006087-dubi-drahunska-rek-kan-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 200,4 metrů a kanalizace v délce 95,5 metrů.", "from": "19.06.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3454, "type": "2", "name": "Dubnice, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.738231", "lng": "14.814684", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/dubnice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl013012_dubnice_rv/s_cl013012_dubnice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 709,3 metrů.", "from": "06.08.2018", "to": "06.12.2018" } , { "id": 3434, "type": "2", "name": "Duchcov, J. A. Komenského, Porcalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.607528", "lng": "13.744299", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/duchcov-j-komenskeho-porcalova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp007042_duchcov_j-a._komenskeho_porcalova_rkv/s_tp007042_duchcov_j-a-komenskeho_porcalova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 255,5 metrů a vodovodu v délce 231,5 metrů.", "from": "07.06.2018", "to": "15.10.2018" } , { "id": 3466, "type": "2", "name": "Harrachov, Anenské údolí u č.p. 323 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.775774", "lng": "15.415573", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/harrachov-anenske-udoli-c-p-323-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/sm_010_052_harrachov_anenske-udoli_rv/s_sm_010_052_harrachov_anenske-udoli_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 101,5 metrů.", "from": "01.09.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3332, "type": "2", "name": "Harrachov, Sídliště – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.780056", "lng": "15.419227", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/harrachov-sidliste-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/sm010048_harrachov_sidliste_rk/s_sm010048_harrachov_sidliste_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 175 metrů.", "from": "10.04.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3323, "type": "2", "name": "Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova, Smetanova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.672839", "lng": "15.085645", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hodkovice-nad-mohelkou-tyrsova-smetanova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li017050_hodkovice_n_m_tyrsova_smetanova_rv/s_li017050_hodkovice_n_m_tyrsova_smetanova_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 415,5 metrů.", "from": "04.06.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3382, "type": "1", "name": "Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce", "lat": "50.276278", "lng": "13.571929", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/holedec-upravna-vody-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln014027_holedec_uv_rekonstrukce/s_ln014027_holedec_uv_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úpravny vody Holedeč.", "from": "25.04.2018", "to": "25.04.2020" } , { "id": 3421, "type": "2", "name": "Hrádek n. N., Polní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.851475", "lng": "14.857764", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-n-n-polni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li020129-hradek-polni-rek-vdv/s_li020129-hradek-polni-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 307 metrů.", "from": "02.07.2018", "to": "02.11.2018" } , { "id": 3063, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.860526", "lng": "14.848013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-oldrichovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li020106/s__hradek-nn-oldrichovska-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 290 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3316, "type": "2", "name": "Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina, Jílová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.854300", "lng": "14.856323", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hradek-nad-nisou-zlata-vysina-jilova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li020119_hradek_n_n_zlata_vysina_jilova_rvk/s_li020119_hradek_n_n_zlata_vysina_jilova_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce a vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů.", "from": "06.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3427, "type": "1", "name": "Hrob, Duchcovská, č.p. 205 - č.p. 221 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.653093", "lng": "13.718369", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hrob-duchcovska-c-p-205-c-p-221-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp010028_hrob_duchcovska_cp_205-cp_221_rv/s_tp010028_hrob_duchcovska_cp_205-cp_221_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 350 metrů.", "from": "16.07.2018", "to": "31.08.2019" } , { "id": 3467, "type": "2", "name": "Hrob, Horní (horní část) - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.657838", "lng": "13.719375", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hrob-horni-horni-cast-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp010032-hrob-horni-rek-vodovodu/s_tp010032-hrob-horni-rek-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 172,7 metrů.", "from": "16.08.2018", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3334, "type": "2", "name": "Hrob, Verneřice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.661477", "lng": "13.731733", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hrob-vernerice-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp010025_hrob_vernerice_rkv/s_tp010025_hrob_vernerice_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 541 metrů a vodovodu v délce 468 metrů.", "from": "06.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3365, "type": "2", "name": "Hrušovany, Vysočany – převedení OV na ČOV Hrušovany", "lat": "50.391917", "lng": "13.526999", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/hrusovany-vysocany-prevedeni-ov-cov-hrusovany.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv009005_hrusovany_vysocany_prevedeni_ov/s_cv009005_hrusovany_vysocany_prevedeni_ov_na_cov_hrusovany.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování kanalizace a převedení odpadních vod místní části Vysočany na ČOV Hrušovany.", "from": "04.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3448, "type": "2", "name": "Chabařovice, Roudníky - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.647926", "lng": "13.919848", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chabarovice-roudniky-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul010032_chabarovice_roudniky_rv/s_ul010032_chabarovice_roudniky_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 689,54 metrů.", "from": "04.07.2018", "to": "04.12.2018" } , { "id": 3255, "type": "2", "name": "Chbany - Poláky, stavebně-technické úpravy ČOV", "lat": "50.338828", "lng": "13.356841", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chbany-polaky-stavebne-technicke-upravy-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv010006/s__chbany-cov-polaky-cesle.jpg", "desc": "Provedeme stavebně-technické úpravy na ČOV Poláky, která má kapacitu 230 ekvivalentních obyvatel.", "from": "02.10.2017", "to": "31.01.2018" } , { "id": 3468, "type": "2", "name": "Chlum – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.577512", "lng": "14.558966", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chlum-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl020006_chlum_vodovod/s_cl020006_chlum_vodovod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 645,03 metrů.", "from": "10.08.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3527, "type": "1", "name": "Chomutov, Beethovenova, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.454166", "lng": "13.415011", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-beethovenova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011174_chomutov_beethovenova_rek_kanal/s_cv011174_chomutov_beethovenova_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 145 metrů.", "from": "26.10.2018", "to": "15.12.2018" } , { "id": 3279, "type": "2", "name": "Chomutov, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.467378", "lng": "13.403202", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-husova.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011137_chomutov_husova-reko_kv/s_cv011137_chomutov_husova-reko_kv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 308,1 metrů a vodovodu v délce 326,7 metrů.", "from": "13.02.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3157, "type": "2", "name": "Chomutov, Karla Buriana, Selská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.462896", "lng": "13.420295", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-karla-buriana-selska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011144/s__chomutov-k-buriana-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "22.06.2017", "to": "30.05.2018" } , { "id": 3325, "type": "1", "name": "Chomutov, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.461361", "lng": "13.396990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-komenskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011147_chomutov_komenskeho_rkv/s_cv011147_chomutov_komenskeho_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 277,4 metrů a vodovodu v délce 371 metrů.", "from": "14.03.2018", "to": "15.12.2018" } , { "id": 3087, "type": "2", "name": "Chomutov, Meisnerova, Vršovců - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.458627", "lng": "13.414447", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-meisnerova-vrsovcu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011134/s__chomutov-meisnerova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3324, "type": "2", "name": "Chomutov, Náměstí Dr. Beneše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458132", "lng": "13.410491", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-namesti-dr-benese-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011159_chomutov_nam_dr.benese_rkv/s_cv011159_chomutov_nam_dr-benese_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 223,3 metrů a vodovodu v délce 260 metrů.", "from": "14.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3283, "type": "1", "name": "Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458464", "lng": "13.420637", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-palackeho-riegrova-belidle-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011157_chomutov_palackeho_riegrova_na_belidle_rkv/s_cv011157_chomutov_palackeho_riegrova_na_belidle_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 447,5 metrů a vodovodu v délce 289,4 metrů.", "from": "13.02.2018", "to": "13.12.2018" } , { "id": 2979, "type": "2", "name": "Chomutov, V Alejích, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.459083", "lng": "13.401086999999961", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-alejich-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv011136/s__chomutov-v-alejich-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu v Chomutově, v ulici V Alejích.", "from": "30.03.2017", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3287, "type": "1", "name": "Chomutov, Zdeňka Štěpánka - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.459732", "lng": "13.414605", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chomutov-zdenka-stepanka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011163-chomutov-zd-stepanka-rv/s_cv011163-chomutov-zd-stepanka-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 227 metrů.", "from": "24.04.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3438, "type": "2", "name": "Chrastava, nám. 1. máje - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.817166", "lng": "14.968712", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chrastava-nam-1-maje-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li_022_091_chrastava_nam_1_maje_rv/s_li_022_091_chrastava_nam_1_maje_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 114 metrů.", "from": "01.06.2018", "to": "30.08.2018" } , { "id": 3406, "type": "2", "name": "Chrastava, Textilanská, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.810764", "lng": "14.971634", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chrastava-textilanska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li022086_chrastava_textilanska_rv/s_li022086_chrastava_textilanska_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 652 metrů.", "from": "09.05.2018", "to": "09.09.2018" } , { "id": 3059, "type": "2", "name": "Chřibská - odstranění kanalizačních výustí, nová ČOV, rekonstrukceu vodovodu", "lat": "50.866103", "lng": "14.472059", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/chribska-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-nova-cov-rekonstrukceu-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc020017/s__chribska-odstran-vyusti-dc92-dc93-dc94-rek-vdv.jpg", "desc": "Odstranění kanalizačních výústí pro cca 450 připojených obyvatel a vyměna dožilého vodovodu.", "from": "15.05.2017", "to": "15.09.2018" } , { "id": 3424, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Na Mýtině, V Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.726545", "lng": "15.186950", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-n-n-mytine-nivach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/JN008338_Jablonec_n_N_Na_Mýtině_v_Nivách_rkv/s_jn008338_jablonec_n_n_na_mytine_v_nivach_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 309,5 metrů a vodovodu v délce 237,5 metrů.", "from": "16.07.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3410, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Na Šumavě - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.732177", "lng": "15.182651", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-n-n-sumave-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn008326_jablonec_n_n_na_sumave_rkv/s_jn008326_jablonec_n_n_na_sumave_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 267,5 metrů a vodovodu v délce 281,5 metrů.", "from": "18.06.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3436, "type": "2", "name": "Jablonec n. Nisou, Hřbitovní, Na Roli - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.730336", "lng": "15.155748", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-n-nisou-hrbitovni-roli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn008333_jablonec_n_n_hrbitovni_na_roli_rvk/s_jn008333_jablonec_n_n_hrbitovni_na_roli_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 354 metrů a kanalizace v délce 74,5 metrů.", "from": "09.07.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3407, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, Arbesova, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.748059", "lng": "15.166602", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-arbesova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn008337_jbc_arbesova_rv/s_jn008337_jbc_arbesova_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 536,5 metrů.", "from": "09.05.2018", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3488, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, Nákladní, nádraží ČD – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.720802", "lng": "15.160724", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-nakladni-nadrazi-cd-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn008348_jablonec_n_n_nakladni_rk/s_jn008348_jablonec_n_n_nakladni_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 248 metrů.", "from": "04.09.2018", "to": "04.12.2018" } , { "id": 3075, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.767476", "lng": "14.763480", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-lidicka-liberecka-zdislavy-z-lemberka-tyrsova-cvikovska-nam-miru-rekonstrukce-vodovodu-kanaliz.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl022039/s__jablonne-vp-silnice-ii-270-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.", "from": "13.06.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3457, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, nám. Míru – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.764851", "lng": "14.760270", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-nam-miru-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl_022_042_jablonne_nam_miru_rv/s_cl_022_042_jablonne_nam_miru_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 130 metrů.", "from": "09.07.2018", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3317, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, Postřelná – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.735034", "lng": "14.754535", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-podjestedi-postrelna-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl022041_jablonne_postrelna_rv/s_cl022041_jablonne_postrelna_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce a vodovodu v délce 826,5 metrů.", "from": "30.05.2018", "to": "29.08.2018" } , { "id": 3318, "type": "2", "name": "Jablonné v. P., Česká Ves, Lidická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.760611", "lng": "14.760196", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jablonne-p-ceska-ves-lidicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl022035_jablonne_ceska_ves_lidicka_rkv/s_cl022035_jablonne_ceska_ves_lidicka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 284,5 metrů a vodovodu v délce 187,5 metrů.", "from": "30.05.2018", "to": "29.08.2018" } , { "id": 3524, "type": "1", "name": "Janská – rekonstrukce vodovodu k OÚ", "lat": "50.804175", "lng": "14.369581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/janska-rekonstrukce-vodovodu-k-ou.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc021002_janska_rv_k_ou/s_dc021002_janska_rv_k_ou.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1127 metrů.", "from": "26.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3284, "type": "2", "name": "Jeníkov, Oldřichov - odstranění výusti TP 40", "lat": "50.634643", "lng": "13.753404", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jenikov-oldrichov-odstraneni-vyusti-tp-40.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp013011_jenikov_oldrichov_odstraneni_vyusti_tp40/s_tp013011_jenikov_oldrichov_odstraneni_vyusti_tp40.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výusti TP40, která je zaústěna do potoka Bouřlivec. Odstranění výusti bude vyřešeno podchycením stávající kanalizace a přečerpáváním odpadních vod do stávající kanalizace, z níž odtékají odpadní vody na ČOV.", "from": "07.03.2018", "to": "07.07.2018" } , { "id": 3353, "type": "2", "name": "Jenišovice, Odolenovice – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.635821", "lng": "15.123508", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jenisovice-odolenovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn010025_jenisovice_odolenovice_rv/s_jn010025_jenisovice_odolenovice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů.", "from": "14.03.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3368, "type": "2", "name": "Jílové, Nábřeží – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.761731", "lng": "14.101742", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jilove-nabrezi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc023043_jilove_nabrezi_rv/s_dc023043_jilove_nabrezi_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 281 metrů.", "from": "09.05.2018", "to": "10.07.2018" } , { "id": 3506, "type": "1", "name": "Jimlín, ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.321156", "lng": "13.744116", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jimlin-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln022007_jimlin_cov_rekonstrukce/s_ln022007_jimlin_cov_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce ČOV.", "from": "11.10.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3328, "type": "1", "name": "Jirkov, Bezručova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.494295", "lng": "13.444533", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-bezrucova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv012066_jirkov_bezrucova_rkv/s_cv012066_jirkov_bezrucova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 235,65 metrů a vodovodu v délce 251,75 metrů.", "from": "19.04.2018", "to": "20.12.2018" } , { "id": 3090, "type": "2", "name": "Jirkov, Červený Hrádek - rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.510877", "lng": "13.450801", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/jirkov-cerveny-hradek-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv012068/s__jirkov_cerveny-hradek-rek-vdv.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány v celkové délce cca 930 metrů poruchové vodovodní řady, na něž je připojeno kolem 150 obyvatel.", "from": "30.05.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3503, "type": "1", "name": "Kadaň, Dvořákova, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.382300", "lng": "13.268402", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kadan-dvorakova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv013105_kadan_dvorakova_rk/s_cv013105_kadan_dvorakova_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a sanace kanalizačních šachet.", "from": "15.10.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3378, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, ČOV – rekonstrukce vyhnívacích nádrží", "lat": "50.377085", "lng": "13.198254", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-cov-rekonstrukce-vyhnivacich-nadrzi.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015105_klasterec_n_o_cov_rekonstrukce_vyhnivacich_nadrzi/s_cv015105_klasterec_n_o_cov_rekonstrukce_vyhnivacich_nadrzi.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vyhnívacích nádrží na ČOV Klášterec nad Ohří.", "from": "04.05.2018", "to": "30.04.2019" } , { "id": 3431, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Chomutovská, č. p. 79 - 103 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.386499", "lng": "13.185589", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-chomutovska-c-p-79-103-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015127_klasterec-chomutovska-cp79-103_rv/s_cv015127_klasterec-chomutovska-cp79-103_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 63,2 metrů.", "from": "28.05.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3285, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Královéhradecká - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.386883", "lng": "13.184374", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-kralovehradecka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015112-klasterec-kralovehradecka-rv/s_cv015112-klasterec-kralovehradecka-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 344 metrů.", "from": "04.06.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3393, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Lestkov, pod VDJ – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.365698", "lng": "13.188396", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-lestkov-pod-vdj-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015126_klasterec_n_o_leskov_pod_vdj_rv/s_cv015126_klasterec_n_o_leskov_pod_vdj_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 metrů.", "from": "06.03.2018", "to": "31.05.2018" } , { "id": 2947, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov", "lat": "50.374546", "lng": "13.188509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-nahrada-vodniho-zdroje-lestkov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015097/s_cv015097_pd.jpg", "desc": "V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.", "from": "22.02.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3278, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Osvobozená - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.387714", "lng": "13.192178", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-osvobozena-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015113_klasterec_n_o_osvobozena_rv/s_cv015113_klasterec_n_o_osvobozena_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 191,5 m.", "from": "06.08.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3344, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, Sadová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.387478", "lng": "13.177073", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-sadova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv015119_klasterec_n_o_sadova_rkv/s_cv015119_klasterec_n_o_sadova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v délce 403 metrů.", "from": "14.03.2018", "to": "15.11.2018" } , { "id": 3509, "type": "2", "name": "Koberovy, Besedice – posílení zdroje", "lat": "50.626152", "lng": "15.216952", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/koberovy-besedice-posileni-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn014035_koberovy_besedice_posileni_zdroje/s_jn014035_koberovy_besedice_posileni_zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je posílení dodávky pitné vody do vodojemu Besedice.", "from": "11.09.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3370, "type": "2", "name": "Koberovy, Vrát – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.634333", "lng": "15.228481", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/koberovy-vrat-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn014037_koberovy_vrat_rv/s_jn014037_koberovy_vrat_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 595 metrů.", "from": "13.04.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3461, "type": "2", "name": "Košťany, Kamenný pahorek, II. etapa – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.645783", "lng": "13.768942", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kostany-kamenny-pahorek-ii-etapa-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp016031-kostany-kam-pahorek-ii-etapa-rek-vdv/s_tp016031-kostany-kam-pahorek-ii-etapa-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 286,5 metrů.", "from": "29.06.2018", "to": "20.08.2018" } , { "id": 3295, "type": "2", "name": "Krásný Dvůr, ke hřišti, ke škole - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.255526", "lng": "13.371977", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krasny-dvur-ke-hristi-ke-skole-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln026013_krasny_dvur_ke_hristi_ke_skole_rv/s_ln026013_krasny_dvur_ke_hristi_ke_skole_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 288,4 metrů.", "from": "04.04.2018", "to": "04.07.2018" } , { "id": 3470, "type": "2", "name": "Kravaře, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.631787", "lng": "14.391391", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kravare-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl030010-kravare-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_cl030010-kravare-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 68,5 metrů a vodovodu v délce 66,5 metrů.", "from": "21.08.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3387, "type": "2", "name": "Krupka, Dolní Maršov, Soběchleby – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.678464", "lng": "13.890130", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-dolni-marsov-sobechleby-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp017069_krupka_dmarsov_sobechleby_rv/s_tp017069_krupka_dmarsov_sobechleby_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 662,5 metrů.", "from": "25.04.2018", "to": "15.09.2018" } , { "id": 3108, "type": "2", "name": "Krupka, Nové Modlany - odstranění kanalizační výusti TP48 a TP49", "lat": "50.672481", "lng": "13.874503", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-odstraneni-kanalizacni-vyusti-tp48-tp49.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017020/s__krupka-nove-modlany-odstran-vyusti-tp48-tp49.jpg", "desc": "Odstranění výustí bude zajištěno vybudováním několika úseků nové kanalizace a dvou odlehčovacích komor.", "from": "03.07.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3114, "type": "2", "name": "Krupka, Nové Modlany - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod", "lat": "50.665521", "lng": "13.879450", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-nove-modlany-rekonstrukce-cerpaci-stanice-odpadnich-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/tp017041/s__krupka-rek-csov-krupka-pz1.jpg", "desc": "Jedná se o stavební i technologickou rekonstrukci narušené ČSOV.", "from": "19.07.2017", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3386, "type": "2", "name": "Krupka, VDJ Bohosudov – rekonstrukce", "lat": "50.685573", "lng": "13.870171", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/krupka-vdj-bohosudov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp017068_krupka_vdj_bohosudov_kalvarie_rekonstrukce/s_tp017068_krupka_vdj_bohosudov_kalvarie_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu Bohosudov.", "from": "18.04.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3098, "type": "2", "name": "Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.171754", "lng": "13.418399", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/kryry-tovarni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln027025/s__kryry-tovarni-rek-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme dožilý a poruchový vodovod v celkové délce 368 metrů.", "from": "22.06.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3222, "type": "2", "name": "Lhota u Úštěku - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.573855", "lng": "14.329002", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lhota-usteku-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt114031/s__lhota-rek-vdj.jpg", "desc": "Vodojem projde stavebně - technologickou rekonstrukcí.", "from": "28.08.2017", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3504, "type": "2", "name": "Lhotka nad Labem – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.525418", "lng": "14.048249", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lhotka-nad-labem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt053001_lhotka-nad-labem_rek-vdv/s_lt053001_lhotka-nad-labem_rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 340,2 metrů.", "from": "15.10.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3333, "type": "1", "name": "Liberec, ČOV – doplnění instrumentace", "lat": "50.780123", "lng": "15.032269", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-cov-doplneni-instrumentace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032503_liberec_cov_doplneni_instrumentace/s_li032503_liberec_cov_doplneni_instrumentace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je doplnění instrumentace na čistírně odpadních vod v Liberci.", "from": "09.05.2018", "to": "30.12.2018" } , { "id": 3273, "type": "2", "name": "Liberec, dolní centrum - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.769120", "lng": "15.055105", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-dolni-centrum-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/cz/verejnost/aktuality/2017/_liberec-dolni-centrum-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu v lokalitě dolního centra, ul. Lucemburská, Vrabčí, Na Svahu, Na Příkopě, Na Poříčí a Bednářská", "from": "04.04.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3340, "type": "1", "name": "Liberec, Dr. M. Horákové II. etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.752796", "lng": "15.055932", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-dr-m-horakove-ii-etapa-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032545_liberec_dr-milady_horakove_ii.etapa/s_li032545_liberec_dr-milady_horakove_ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 442 metrů a vodovodu v délce 445 metrů.", "from": "01.08.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3463, "type": "2", "name": "Liberec, Energetiků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.758753", "lng": "15.062223", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-energetiku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032619-lbc-energetiku/s_li032619-lbc-energetiku.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 189 metrů a vodovodu v délce 188 metrů.", "from": "29.06.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3339, "type": "2", "name": "Liberec, Husitská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.758957", "lng": "15.042013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-husitska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032489_liberec_husitska_rkv/s_li032489_liberec_husitska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 509 metrů a vodovodu v délce 526 metrů.", "from": "17.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3308, "type": "2", "name": "Liberec, Janáčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.779542", "lng": "15.073633", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-janackova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032542-liberec-janackova-rekonstrukce-kanalizace-a-vodovodu/s_li032542_liberec_janackova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 187,5 metrů a vodovodu v délce 217,5 metrů.", "from": "27.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3070, "type": "1", "name": "Liberec, Janův Důl, Volgogradská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.757398", "lng": "15.039867", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-januv-dul-volgogradska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032358/s__liberec-volgogradska-rek-vdv.jpg", "desc": "Ve Volgogradské ulici vyměníme v celkové délce 975 metrů poruchové úseky dvou vodovodních řadů, na něž je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "25.04.2017", "to": "30.11.2019" } , { "id": 3418, "type": "2", "name": "Liberec, Jetelová, Topolová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.754322", "lng": "15.038341", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-jetelova-topolova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032544_liberec_jetelova_topolova_rkv/s_li032544_liberec_jetelova_topolova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 393 metrů a vodovodu v délce 490 metrů.", "from": "17.05.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3364, "type": "2", "name": "Liberec, Preslova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.7594869N", "lng": "15.0312361E", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-preslova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032585-liberec_preslova/s_li032585-liberec_preslova.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 150 metrů.", "from": "15.05.2018", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3465, "type": "2", "name": "Liberec, Prosečská – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.738251", "lng": "15.100884", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-prosecska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li_032_610_lbc_prosecska_rv/s_li_032_610_lbc_prosecska_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 135 metrů.", "from": "20.06.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3437, "type": "3", "name": "Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.773999", "lng": "15.060675", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-trzni-namesti-pastyrska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032583_liberec_trzni_nam_pastyrska_rv/s_li032583_liberec_trzni_nam_pastyrska_rv.jpg", "desc": "Stavba v plánu investic na rok 2019.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3369, "type": "2", "name": "Liberec, U Podjezdu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.758324", "lng": "15.022778", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-podjezdu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032584_liberec_u_podjezdu_rv/s_li032584_liberec_u_podjezdu_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 170 metrů.", "from": "02.05.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3058, "type": "2", "name": "Liberec, Vítězná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.772695", "lng": "15.069234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-vitezna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/li032482/s__liberec-vitezna-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Souběžná rekonstrukce dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 100 obyvatel.", "from": "13.04.2017", "to": "30.10.2018" } , { "id": 3354, "type": "2", "name": "Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu – 2. etapa", "lat": "50.755630", "lng": "15.033328", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/liberec-volgogradska-rekonstrukce-vodovodu-2-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li032448_liberec_volgogradska_rekonstrukce_vodovodu_2etapa/s_li032448_liberec_volgogradska_rekonstrukce_vodovodu_2etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1016,6 metrů.", "from": "09.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3453, "type": "1", "name": "Libochovice, ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.407102", "lng": "14.057243", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libochovice-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt057030_libochovice_cov_rekonstrukce/s_lt057030_libochovice_cov_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce ČOV Libochovice.", "from": "03.08.2018", "to": "03.09.2019" } , { "id": 3298, "type": "2", "name": "Libochovice, Chelčického – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.408553", "lng": "14.048895", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libochovice-chelcickeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt057029_libochovice_chelcickeho_rk/s_lt057029_libochovice_chelcickeho_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 209 metrů.", "from": "27.06.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3299, "type": "2", "name": "Libochovice, Táboritská – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.407857", "lng": "14.048088", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libochovice-taboritska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt057028_libochovice_taboritska_rk/s_lt057028_libochovice_taboritska_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 115,4 metrů.", "from": "27.06.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3309, "type": "2", "name": "Libouchec, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.747977", "lng": "14.016615", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libouchec-dlouha-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul015031_libouchec_dlouha_rv/s_ul015031_libouchec_dlouha_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 633,5 metrů.", "from": "12.02.2018", "to": "01.07.2018" } , { "id": 3477, "type": "2", "name": "Libouchec, Knínice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.735885", "lng": "13.999737", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libouchec-kninice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul015036_libouchec_kninice_rv/s_ul015036_libouchec_kninice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 356,7 metrů.", "from": "21.08.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3433, "type": "2", "name": "Litoměřice, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.531271", "lng": "14.115780", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt060101_litomerice_cov_instalace_mostove_vahy/s_lt060101_litomerice_cov_instalace_mostove_vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Litoměřice.", "from": "14.06.2018", "to": "15.10.2018" } , { "id": 3490, "type": "1", "name": "Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění", "lat": "50.531327", "lng": "14.118262", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-cov-rekonstrukce-hrubeho-predcisteni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt060072_litomerice_cov_rekonstrukce_hrub_predcisteni/s_lt060072_litomerice_cov_rekonstrukce_hrub_predcisteni.jpg", "desc": "Předmětem stavby jsou stavební úpravy hrubého předčištění na ČOV Litoměřice.", "from": "14.09.2018", "to": "30.11.2019" } , { "id": 3030, "type": "2", "name": "Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.536954", "lng": "14.134206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/bilina-ul-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-20.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt060090/s__litomerice-rooseveltova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Rekonstrukce nevyhovující kanalizace a vodovodu v centrální části města - v ulicích Rooseveltově, Osvobození, Žižkově, Sládkově, Pražské a Fügnerově, na které je připojeno cca 500 obyvatel.", "from": "11.05.2017", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3505, "type": "1", "name": "Litoměřice, vodojem Radobýl 2, rekonstrukce", "lat": "50.549866", "lng": "14.135027", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litomerice-vdj-radobyl-2-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt060100_litomerice_radobyl_ii_rekonstrukce/s_lt060100_litomerice_radobyl_ii_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "16.10.2018", "to": "15.10.2019" } , { "id": 3486, "type": "1", "name": "Litvínov, Hamr, Na Kopci, Hamerská – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.593936", "lng": "13.574744", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-hamr-kopci-hamerska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo020153_litvinov_hamr_na_kopci_rv/s_mo020153_litvinov_hamr_na_kopci_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 867,3 metrů.", "from": "16.08.2018", "to": "30.09.2019" } , { "id": 3404, "type": "2", "name": "Litvínov, Mostecká, za zámkem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.597110", "lng": "13.610627", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-mostecka-za-zamkem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo020158_litvinov_mostecka_za_zamkem_rv/s_mo020158_litvinov_mostecka_za_zamkem_rv.jpg", "desc": "Stavba v plánu investic na rok 2018.", "from": "26.04.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3280, "type": "2", "name": "Litvínov, U zámeckého parku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.596624", "lng": "13.606000", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/litvinov-zameckeho-parku-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo020146_litvinov_u_zameckeho_parku_rvk/s_mo020146_litvinov_u_zameckeho_parku_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 307 metrů a kanalizace v délce 17,33 metrů.", "from": "05.02.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3085, "type": "2", "name": "Lom, Loučná - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.616599", "lng": "13.658265", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/lom-loucna-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo021045/s__loucna-lomu-rek-vdj.jpg", "desc": "Bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.", "from": "16.05.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3077, "type": "2", "name": "Louka u Litvínova - odstranění výustí, nová ČOV, rekonstrukce sítí", "lat": "50.583299", "lng": "13.638822", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louka-litvinova-odstraneni-vyusti-nova-cov-rekonstrukce-siti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo022004/s__louka-litvinova-cov-kan.jpg", "desc": "Vybudování nové centrální ČOV, výstavba nových úseků splaškové kanalizace, a rekonstrukce stávajících úseků kanalizace a vodovodu.", "from": "02.06.2017", "to": "30.08.2018" } , { "id": 3078, "type": "2", "name": "Louny - rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek", "lat": "50.344529", "lng": "13.797276", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-rekonstrukce-vodojemu-ctyrlistek.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038100/s__louny-rek-vdj-ctyrlistek.jpg", "desc": "Rekonstrukce významného vodojemu, který pitnou vodou zásobuje dolní tlakové pásmo města Louny a řadu obcí ve směru na Libochovice.", "from": "26.05.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3150, "type": "1", "name": "Louny, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.357334", "lng": "13.806179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-husova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln038115/s__louny-husova-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí města k obnově povrchu komunikace.", "from": "27.06.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3335, "type": "2", "name": "Louny, Jiráskova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.354254", "lng": "13.808108", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-jiraskova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln038117_louny_jiraskova_rkv/s_ln038117_louny_jiraskova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 231,1 metrů a vodovodu v délce 221,46 metrů.", "from": "02.03.2018", "to": "20.10.2018" } , { "id": 3300, "type": "2", "name": "Louny, Profesora Krátkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.353065", "lng": "13.793375", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/louny-profesora-kratkeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln038118_louny_profkratkeho_rkv/s_ln038118_louny_profkratkeho_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 105,72 metrů a vodovodu v délce 163,28 metrů.", "from": "01.06.2018", "to": "01.10.2018" } , { "id": 3507, "type": "1", "name": "Lužice, u hřiště, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.490656", "lng": "13.747197", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/luzice-hriste-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo023014_luzice_u_hriste_rek_kan/s_mo023014_luzice_u_hriste_rek_kan.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 50,3 metrů.", "from": "18.10.2018", "to": "15.12.2018" } , { "id": 3428, "type": "2", "name": "Malšovice, č.p. 39 – č.p. 40 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.740025", "lng": "14.173482", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/malsovice-c-p-39-c-p-40-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc037010_malsovice_rv/s_dc037010_malsovice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 224 metrů.", "from": "11.06.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3405, "type": "2", "name": "Meziboří, Markův kopec, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.619755", "lng": "13.611354", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/mezibori-markuv-kopec-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo026037_mezibori_markuv_kopec_rv/s_mo026037_mezibori_markuv_kopec_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 341 metrů vodovodu.", "from": "30.04.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3390, "type": "2", "name": "Meziboří, Nad Parkem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.619566", "lng": "13.608763", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/mezibori-nad-parkem-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo026032_mezibori_nad_parkem_rkv/s_mo026032_mezibori_nad_parkem_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 176 metrů a vodovodu v délce 193 metrů.", "from": "19.04.2018", "to": "15.08.2018" } , { "id": 3446, "type": "2", "name": "Meziboří, Okružní, u úřadu – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.619823", "lng": "13.606834", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/mezibori-okruzni-uradu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo026042-mezibori_okruzni_rek_vodovodu/s_mo026042-mezibori_okruzni_rek_vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 159,6 metrů.", "from": "28.06.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3408, "type": "2", "name": "Meziboří, Zahradní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.621980", "lng": "13.610421", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/mezibori-zahradni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo026033_mezibori_zahradni_rvk/s_mo026033_mezibori_zahradni_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 258 metrů a kanalizace v délce 24,2 metrů.", "from": "15.05.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3311, "type": "1", "name": "Mimoň, Nádražní, II. část - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.657418", "lng": "14.719821", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/mimon-nadrazni-ii-cast-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl039053_mimon_nadrazni_ii_rkv/s_cl039053_mimon_nadrazni_ii_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 711 metrů a vodovodu v délce 709 metrů.", "from": "01.02.2018", "to": "31.08.2019" } , { "id": 3497, "type": "1", "name": "Most - Chanov, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.506692", "lng": "13.673860", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-chanov-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027258_most_cov_chanov_instalace_mostove_vahy/s__10102018_svs-tiskova-zprava_cov-most-chanov_instalace-mostove-vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Most - Chanov.", "from": "04.10.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3122, "type": "1", "name": "Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.522603", "lng": "13.713162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-chanov-zelenice-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027057/s__most-chanov-zelenice-rek-privadece.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci strategického vodovodního přivaděče v délce přes 5,8 km.", "from": "30.05.2017", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3137, "type": "2", "name": "Most, Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.512466", "lng": "13.627347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-alej-bozeny-nemcove-spojovaci-skoly-jana-kollara-vyhlidce-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/mo027188/s__most-alej-b-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "V rámci této stavby budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města.", "from": "10.08.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3512, "type": "1", "name": "Most, Čepirohy, u hřiště, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.484636", "lng": "13.620272", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-cepirohy-hriste-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo025257_most_cepirohy_u-hriste_rek_vod/s_mo025257_most_cepirohy_u-hriste_rek_vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 124,8 metrů.", "from": "22.10.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3366, "type": "2", "name": "Most, Čsl. armády, u kasáren - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.510469", "lng": "13.635255", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-csl-armady-kasaren-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027175-most-csa-kasaren-rek-kanal/s_mo027175-most-csa-u-kasaren-rek-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 344,3 metrů.", "from": "20.03.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3315, "type": "2", "name": "Most, Hřbitovní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.516371", "lng": "13.648849", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-hrbitovni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027201_most_hrbitovni_rv/s_mo027201_most_hrbitovni_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 225,3 metrů.", "from": "15.02.2018", "to": "15.06.2018" } , { "id": 3343, "type": "2", "name": "Most, Ke Skále, Na Výšině - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.508683", "lng": "13.667766", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-ke-skale-vysine-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027166_most_ke_skale_na_vysine_rv/s_mo027166_most_ke_skale_na_vysine_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 679,17 metrů.", "from": "21.02.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3389, "type": "2", "name": "Most, Moskevská, Brněnská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – II. etapa", "lat": "50.506167", "lng": "13.648822", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-moskevska-brnenska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027209_most_moskevska_brnenska_rvk_ii-etapa/s_mo027209_most_moskevska_brnenska_rvk_ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 441 metrů a sanace kanalizačních šachet.", "from": "12.04.2018", "to": "12.09.2018" } , { "id": 3379, "type": "2", "name": "Most, Slovanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.512612", "lng": "13.618434", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-slovanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027230_most_slovanska_rkv/s_mo027230_most_slovanska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 126,16 metrů a vodovodu v délce 415,04 metrů.", "from": "25.04.2018", "to": "25.09.2018" } , { "id": 3327, "type": "2", "name": "Most, Slovenského národního povstání – rekonstrukce kanalizačního výtlaku", "lat": "50.512875", "lng": "13.620594", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-snp-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027189_most_snp_rekonstrukce_kan_vytlaku/s_mo027189_most_snp_rekonstrukce_kan_vytlaku.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačního výtlaku v délce 671,32 metrů.", "from": "15.02.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3469, "type": "1", "name": "Most, SNP, J. Skupy - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.507285", "lng": "13.632540", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-snp-j-skupy-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027202_most_snp_j_skupy_rv/s_mo027202_most_snp_j_skupy_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 523,61 metrů.", "from": "15.08.2018", "to": "15.01.2019" } , { "id": 3489, "type": "1", "name": "Most, Velebudice - laboratoře", "lat": "50.482795", "lng": "13.633228", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-velebudice-laboratore.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027259-most-velebudice-laboratore-ii/s_mo027259-most-velebudice-laboratore-ii.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavební úprava objektu bývalé dochlorovací stanice pro účely rozšíření a vybudování nových laboratoří.", "from": "27.09.2018", "to": "31.05.2019" } , { "id": 3293, "type": "2", "name": "Most, Víta Nejedlého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.497638", "lng": "13.638589", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/most-vita-nejedleho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo027221_most_vita_nejedleho_rkv/s_mo027221-most-v-nejedleho-reko-kan-a-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 110,95 metrů a vodovodu v délce 271,9 metrů.", "from": "08.03.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3291, "type": "2", "name": "Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.319423", "lng": "13.454544", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nove-sedlo-zabokliky-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln045011_nove_sedlo_zabokliky_reko_v/s_ln045011_nove_sedlo_zabokliky_reko_v.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 801,5 metru.", "from": "28.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3296, "type": "2", "name": "Novosedlice, Střední - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.655336", "lng": "13.817381", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/nova-stranka-3.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp028013-novosedlice-stredni-reko-vod/s_tp028013-novosedlice-stredni-reko-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 316,38 metrů.", "from": "01.03.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3088, "type": "2", "name": "Nový Bor, Boženy Němcové, Česká, Sloupská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.755632", "lng": "14.559686", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-bozeny-nemcove-ceska-sloupska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cl041099/s__novy-bor-bozeny-nemcove-rek-vdv-kan.jpg", "desc": "Budou zrekonstruovány tři dožilé úseky kanalizace a dva úseky vodovodu, čím přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.", "from": "15.06.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3425, "type": "1", "name": "Nový Bor, Česká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.755335", "lng": "14.558772", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/novy-bor-ceska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl041106_novy_bor_ceska_rkv/s_cl041106_novy_bor_ceska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 210,5 metrů a vodovodu v délce 253 metrů.", "from": "25.06.2018", "to": "25.12.2018" } , { "id": 3388, "type": "2", "name": "Obrnice, České Zlatníky, u kostela - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.515041", "lng": "13.704758", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/obrnice-ceske-zlatniky-kostela-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/mo029016-obrnice_ceske_zlatniky_rvk/s_mo029016-obrnice_ceske_zlatniky_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 396,6 metrů a kanalizace v délce 24 metrů.", "from": "20.04.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3473, "type": "2", "name": "Ohníč, Křemýž, pod vodojemem – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.602664", "lng": "13.827995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/ohnic-kremyz-pod-vodojemem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp029005_ohnic_kremyz_pod_vdj_rek-vdv/s_tp029005_ohnic_kremyz_pod_vdj_rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 184 metrů.", "from": "14.08.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3416, "type": "2", "name": "Petrovice - rekonstrukce vodovodu 2. etapa", "lat": "50.793442", "lng": "13.977294", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/petrovice-rekonstrukce-vodovodu-2-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul022014_petrovice_rv_2etapa/s_ul022014_petrovice_rv_2etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1294 metrů.", "from": "24.05.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3348, "type": "2", "name": "Podbořany, Bratří Čapků, Palackého - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.225201", "lng": "13.412720", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/podborany-bratri-capku-palackeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln055080_podborany_bri_capku_palackeho_rk/s_ln055080_podborany_bri_capku_palackeho_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 331,8 metrů.", "from": "28.02.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3502, "type": "2", "name": "Podbořany, Na Barborce, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.224301", "lng": "13.399901", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/podborany-barborce-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln055091_podborany_na_barborce_rv/s_ln055091_podborany_na_barborce_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 322,7 metrů.", "from": "15.10.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3322, "type": "2", "name": "Podbořany, Švermova – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.223016", "lng": "13.394760", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/podborany-svermova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln055082_podborany_svermova_rv/s_ln055082_podborany_svermova_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 328 metrů.", "from": "13.03.2018", "to": "13.07.2018" } , { "id": 3321, "type": "2", "name": "Postoloprty, Mírové náměstí, u kostela - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.360070", "lng": "13.700297", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/postoloprty-mirove-namesti-kostela-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln056036_postoloprty_mirove_namesti_rkv/s_ln056036_postoloprty_mirove_namesti_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 179,74 metrů a vodovodu v délce 178,18 metrů.", "from": "15.02.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3301, "type": "2", "name": "Postoloprty, Seménkovice, Seletice – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.369540", "lng": "13.666583", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/postoloprty-semenkovice-seletice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln056038_postoloprty_semenkovice_seletice_rv/s_ln056038_postoloprty_semenkovice_seletice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 446 metrů.", "from": "27.03.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3525, "type": "1", "name": "Proboštov, Meziškolská, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.667030", "lng": "13.832170", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/probostov-meziskolska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp031033_probostov_meziskolska_rk/s_tp031033_probostov_meziskolska_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 110 metrů.", "from": "01.11.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3326, "type": "2", "name": "Proboštov, Proboštovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.663533", "lng": "13.836539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/probostov-probostovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp031025_probostov_probostovska_rkv/s_tp031025_probostov_probostovska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 556,1 metrů a vodovodu v délce 584,4 metrů.", "from": "13.02.2018", "to": "26.10.2018" } , { "id": 3372, "type": "1", "name": "Roudnice n. L., Krabčická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.425486", "lng": "14.280168", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/roudnice-n-l-krabcicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt093069_roudnice_n_l_krabcicka_rkv/s_lt093069_roudnice_n_l_krabcicka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 359 metrů a vodovodu v délce 356,5 metrů.", "from": "09.04.2018", "to": "10.12.2018" } , { "id": 3115, "type": "2", "name": "Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.419852", "lng": "14.251589", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/roudnice-n-l-zizkova-spindlerova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/lt093070/s__roudnice-nl-zizkova-rek-kan.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci několika úseků až 87 let staré kanalizace.", "from": "29.06.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3275, "type": "2", "name": "Roudnice n. Labem, Kratochvílova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.421431", "lng": "14.255131", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/roudnice-n-labem-kratochvilova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt093073_roudnice_n_l_kratochvilova_rkv/s_lt093073_roudnice_n_l_kratochvilova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky v celkové délce 266,4 metrů a stávajícího vodovodu v celkové délce 119,3 metrů.", "from": "22.02.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3499, "type": "1", "name": "Rtyně nad Bílinou, AK Malhostice, rekonstrukce", "lat": "50.614600", "lng": "13.922901", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rtyne-nad-bilinou-ak-malhostice-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp032011-rtyne_n_b-reko-ak-malhostice/s_tp032011-rtyne_n_b-reko-ak-malhostice.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce armaturní komory v Malhosticích.", "from": "27.09.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3456, "type": "1", "name": "Rumburk, Jiříkovská – odstranění výusti DC 89", "lat": "50.957763", "lng": "14.558109", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rumburk-jirikovska-odstraneni-vyusti-dc-89.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc042018-rumburk-jirikovska-odstraneni-vyusti-dc89/s_dc042018-rumburk-jirikovska-odstraneni-vyusti-dc89.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti DC89 a odvedení odpadních vod kanalizační sítí na ČOV Varnsdorf.", "from": "27.06.2018", "to": "27.12.2018" } , { "id": 3245, "type": "2", "name": "Rumburk, Kalná - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu", "lat": "50.947714", "lng": "14.562725", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rumburk-kalna-odstraneni-kanalizacni-vyusti-rekonstrukce-soubezneho-useku-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/dc042028/s__rumburk-kalna-odstran-vyusti-dc87.jpg", "desc": "Vybudujeme novou ČSOV, kanalizační výtlak a zrekonstruujeme stávající kanalizaci, zároveň dojde k rekonstrukci souběžného úseku vodovodu.", "from": "08.09.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3417, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n. N., Horská, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.685013", "lng": "15.151361", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-horska-namesti-miru-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn029057_rychnov_u_jablonce_n_nisou_horska_namesti_miru_rk/s_jn029057_rychnov_u_jablonce_n_nisou_horska_namesti_miru_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 261,4 metrů.", "from": "29.06.2018", "to": "30.12.2018" } , { "id": 3514, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce n. N., Spojovací - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.682056", "lng": "15.147530", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-spojovaci-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn029062_rychnov-jn-spojovaci_rek_kan/s_jn029062_rychnov-jn-spojovaci_rek_kan.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 77 metrů.", "from": "05.11.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3419, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce n. N., Truhlářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.683026", "lng": "15.145929", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-truhlarska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn029054_rychnov_truhlarska_u_potucku_rkv/s_jn029054_rychnov_truhlarska_u_potucku_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 164,5 metrů a kanalizace v délce 180 metrů.", "from": "10.07.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3422, "type": "2", "name": "Rynoltice, VDJ Rynoltice – rekonstrukce", "lat": "50.795172", "lng": "14.821574", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/rynoltice-vdj-rynoltice-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/li048017_rynoltice_vdj_rekonstrukce/s_li048017_rynoltice_vdj_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Rynoltice.", "from": "20.08.2018", "to": "02.12.2018" } , { "id": 3455, "type": "2", "name": "Slunečná - rekonstrukce vodovodu, I. etapa", "lat": "50.745945", "lng": "14.489479", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/slunecna-rekonstrukce-vodovodu-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cl056001_slunecna_rv/s_cl056001_slunecna_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 653 metrů.", "from": "06.08.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3420, "type": "2", "name": "Smržovka, Sportovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.734001", "lng": "15.239055", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/smrzovka-sportovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn031042_smrzovka_sportovni_rkv/s_jn031042_smrzovka_sportovni_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 124,5 metrů a vodovodu v délce 204 metrů.", "from": "28.06.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3487, "type": "1", "name": "Snědovice, Sukorady, ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.530701", "lng": "14.429294", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/snedovice-sukorady-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt099018_snedovice_sukorady_cov_rekonstrukce/s_lt099018_snedovice_sukorady_cov_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technická rekonstrukce ČOV.", "from": "14.09.2018", "to": "14.03.2019" } , { "id": 3274, "type": "2", "name": "Sulejovice, Husova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.497834", "lng": "14.040968", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sulejovice-husova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt104005_sulejovice_husova_rk/s_lt104005_sulejovice_husova_rk.jpg", "desc": "Stávající kanalizační potrubí bude vyměněno ve stávající trase a ve stávající niveletě za kameninové potrubí DN400 v celkové délce 263,7 metrů.", "from": "08.02.2018", "to": "08.07.2018" } , { "id": 3435, "type": "2", "name": "Světec, Štrbice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.562002", "lng": "13.839559", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/svetec-strbice-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp036018_svetec_strbice_rkv/s_tp036018_svetec_strbice_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 466,9 metrů a vodovodu v délce 312,1 metrů.", "from": "12.06.2018", "to": "01.10.2018" } , { "id": 3445, "type": "2", "name": "Světec, Úpoř, za kaplí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.580238", "lng": "13.838770", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/svetec-upor-za-kapli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp036016_svetec_upor_za_kapli_rkv/s_tp036016_svetec_upor_za_kapli_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 171,3 metrů a kanalizace v délce 151,4 metrů.", "from": "03.07.2018", "to": "15.09.2018" } , { "id": 3516, "type": "1", "name": "Šluknov – odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115, rek. kanalizace a vodovodu, Husova, Fibichova, Na Příkopech", "lat": "51.003608", "lng": "14.446096", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sluknov-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-dc113-dc115-rek-kanalizace-vodovodu-husova-fibichova-prikopech.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc049037_sluknov_odstraneni_vyusti_dc113_115/s_dc049037_sluknov_odstraneni_vyusti_dc113_115.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu v délce 265,45 metrů a kanalizace v délce 324,09 metrů.", "from": "26.10.2018", "to": "26.09.2019" } , { "id": 3136, "type": "2", "name": "Šumburk nad Desnou, Husova - odstranění kanalizační výusti", "lat": "50.740217", "lng": "15.309581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/sumburk-nad-desnou-husova-odstraneni-kanalizacni-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/jn032043/s__tanvald-sumburk-nd-husova-odstraneni-vyusti-cp-336.jpg", "desc": "Dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v Husově ulici, která bude v Krkonošské ulici napojena do stávající splaškové kanalizace, zakončené na ČOV Tanvald.", "from": "28.07.2017", "to": "28.02.2018" } , { "id": 3314, "type": "2", "name": "Teplice, Alejní, u věžových domů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.638429", "lng": "13.822199", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-alejni-vezovych-domu-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037165_teplice_alejni_u_vezovych_domu_rvk/s_tp037165_teplice_alejni_u_vezovych_domu_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 237,73 metrů a kanalizace v délce 71,46 metrů.", "from": "04.05.2018", "to": "22.11.2018" } , { "id": 3432, "type": "1", "name": "Teplice, Jankovcova, I. etapa – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.647566", "lng": "13.835319", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-jankovcova-etapa-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037195_tp_jankovcova_rv_10749_4/s_tp037195_tp_jankovcova_rv_10749_4.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 104,9 metrů.", "from": "22.06.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3482, "type": "2", "name": "Teplice, Lázeňská ulička – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.639583", "lng": "13.827227", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-lazenska-ulicka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037194_teplice_lazenska_ulicka_rk/s_tp037194_teplice_lazenska_ulicka_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 121 metrů.", "from": "10.09.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3341, "type": "2", "name": "Teplice, Luční - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.638434", "lng": "13.801520", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-lucni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037190_teplice_lucni_rkv/s_tp037190_teplice_lucni_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 108 metrů a vodovodu v délce 124 metrů.", "from": "26.02.2018", "to": "30.04.2018" } , { "id": 3319, "type": "2", "name": "Teplice, Novákova, Křičkova, Ševčíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.640340", "lng": "13.845087", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-novakova-krickova-sevcikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037176_teplice_novakova_krickova_sevcikova_rkv/s_tp037176_teplice_novakova_krickova_sevcikova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 391,66 metrů a vodovodu v délce 370,3 metrů.", "from": "28.02.2018", "to": "20.08.2018" } , { "id": 3478, "type": "1", "name": "Teplice, Sady Čs. armády – opatření na OK 10", "lat": "50.640933", "lng": "13.838844", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-sady-cs-armady-opatreni-ok-10.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037177_teplice_sady_csa_opatreni_na_ok_10/s_tp037177_teplice_sady_csa_opatreni_na_ok_10.jpg", "desc": "Předmětem stavby je opatření, které řeší problematickou dostupnost spadiště shybky pro čištění a provozní zásahy.", "from": "28.08.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3290, "type": "2", "name": "Teplice, Sobědruhy, Srbická – odstranění výustí TP 07 a TP 08", "lat": "50.660728", "lng": "13.855827", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-sobedruhy-srbicka-odstraneni-vyusti-tp-07-tp-08.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037133-tpcsobedruhy-tp07tp08/s_tp037133-tpcsobedruhy-tp07tp08.jpg", "desc": "Předmětem stavby je převedení odpadních vod z výustí TP 07 a TP 08 na stávající kanalizaci zakončenou ČOV Bystřany.", "from": "08.03.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3409, "type": "2", "name": "Teplice, Stará Duchcovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.638416", "lng": "13.802553", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-stara-duchcovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037170_teplice_stara_duchcovska_rvk/s_tp037170_teplice_stara_duchcovska_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 178 metrů a vodovodu v délce 266 metrů.", "from": "23.05.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3313, "type": "2", "name": "Teplice, U Bílinské brány - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.637749", "lng": "13.823667", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-bilinske-brany-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037173_teplice_u_bilinske_brany_rkv/s_tp037173_teplice_u_bilinske_brany_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 225,7 metrů a vodovodu v délce 207,23 metrů.", "from": "22.03.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3381, "type": "1", "name": "Teplice, Valy - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.634949", "lng": "13.829125", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-valy-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037183-teplice-valy-reko-vodovodu/s_tp037183-teplice-valy-reko-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 162,36 metrů (v rámci I. etapy).", "from": "17.04.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3458, "type": "1", "name": "Teplice, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.643366", "lng": "13.833904", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/teplice-vrchlickeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/tp037180_teplice_vrchlickeho_rk/s_tp037180_teplice_vrchlickeho_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 286,65 metrů.", "from": "06.08.2018", "to": "31.12.2019" } , { "id": 3064, "type": "2", "name": "Tisá - kanalizační výtlak a nová ČSOV", "lat": "50.786165", "lng": "14.015909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/tisa-kanalizacni-vytlak-nova-csov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul037028/s__tisa-rek-vdv-csov-vytlak.jpg", "desc": "Vybudováním výtlaku a čerpací stanice odpadních vod vyřešíme likvidaci odpadních vod v obci s 650 obyvateli.", "from": "27.04.2017", "to": "27.01.2018" } , { "id": 3302, "type": "2", "name": "Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.642477", "lng": "13.999371", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/trmice-fugnerova-lovecka-skoly-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul046027_trmice_fugnerova_lovecka_u_skoly_rkv/s_ul046027_trmice_fugnerova_lovecka_u_skoly_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 560,1 metrů a kanalizace v délce 432,05 metrů.", "from": "01.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 2972, "type": "1", "name": "Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.435209", "lng": "13.468990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-precaply-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035031/s_cv035031_pd.jpg", "desc": "SVS bude rekonstruovat poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply v celkové délce cca 1254 metrů.", "from": "24.02.2017", "to": "30.09.2019" } , { "id": 3336, "type": "1", "name": "Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.438549", "lng": "13.457292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/udlice-smetanova-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu/s_cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 625 metrů.", "from": "05.04.2018", "to": "31.12.2019" } , { "id": 3286, "type": "1", "name": "Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy, Na Sklípku, a Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.666922", "lng": "14.079207", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-celakovskeho-prikopy-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038416_ul_celakovskeho_prikopy_rkv/s_ul038416_ul_celakovskeho_prikopy_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 667,2 metrů a vodovodu v délce 617 metrů.", "from": "31.01.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3373, "type": "2", "name": "Ústí n. L., Těšínská, Pionýrů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.652647", "lng": "14.046663", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-n-l-tesinska-pionyru-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038426_usti_n_l_tesinska_pionyru_rkv/s_ul038426_usti_n_l_tesinska_pionyru_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 195,1 metrů a vodovodu v délce 68,9 metrů.", "from": "09.05.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3281, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Anežky České - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.670300", "lng": "14.074874", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-anezky-ceske-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038415_usti_n_l_anezky_ceske_rv/s_ul038415_usti_n_l_anezky_ceske_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1108 metrů.", "from": "26.03.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3493, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, ČSPV Bukov – rekonstrukce strojní a elektro", "lat": "50.676034", "lng": "14.009360", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-cspv-bukov-rekonstrukce-strojni-elektro.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038471_ul_cspv_bukov_reko_stroj_el/s_ul038471_ul_cspv_bukov_reko_stroj_el.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce strojní a elektro čerpací stanice pitné vody.", "from": "24.09.2018", "to": "24.02.2019" } , { "id": 3350, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Hrbovická, Majakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - II. etapa", "lat": "50.656245", "lng": "14.002334", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-hrbovicka-majakovskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038158-ul-hrbovicka_rek-kanal-a-vod_2etapa/s_ul038158-ul-hrbovicka_rek-kanal-a-vod_2etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 271,1 metrů a vodovodu v délce 281,3 metrů.", "from": "27.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3288, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Klíšská, U Městských domů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.665434", "lng": "14.018509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-klisska-mestskych-domu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038401_usti_n_l_klisska_u_mestskych_domu_rkv/s_ul038401_usti_n_l_klisska_u_mestskych_domu_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 313,07 metrů a vodovodu v délce 294,1 metrů.", "from": "02.05.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3307, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Masarykova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.684427", "lng": "13.999979", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-masarykova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038441-usti-nad-labem-masarykova-rekonstrukce-kanalizace/s_ul038441_usti_n_l_masarykova_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 295,14 metrů.", "from": "12.02.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 2968, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Moskevská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.662368", "lng": "14.032804", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/libcevec-ul-okalu-rekonstrukce-kanalizace-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038317/s__usti-nl-moskevska-spitalske-nam-ii-etapa-rek-kan-vdv_aktualizovano.jpg", "desc": "Jedná se o souběžnou rekonstrukci 91 let staré kanalizace a až 107 let starého vodovodu v Moskevské ulici.", "from": "09.05.2017", "to": "30.11.2019" } , { "id": 3069, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, centrální ČOV - rekonstrukce česlovny", "lat": "50.667770", "lng": "14.104539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-centralni-cov-rekonstrukce-ceslovny.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038368/s__usti-nl-cov-nestemice-ceslovna.jpg", "desc": "Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a technologie česlovny.", "from": "16.05.2017", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3396, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice, ČOV – přepojení DT4 a DT5", "lat": "50.668020", "lng": "14.105072", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-cov-prepojeni-dt4-dt5.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038467_usti_n_l_nestemice_prepojeni_dt4_dt5/s_ul038467_usti_n_l_nestemice_prepojeni_dt4_dt5.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna stávajících řídících automatů Mitsubishi DT4 pro kalové a DT5 pro plynové hospodářství za nový řídící systém od firmy Schneider Electric.", "from": "10.05.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3294, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmická II - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.668156", "lng": "14.066436", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemicka-ii-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038393_ulnestemicka_ii-rv/s_ul038393_ulnestemicka_ii-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 245,3 metrů.", "from": "02.05.2018", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3510, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Obvodová, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.669975", "lng": "14.093522", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-obvodova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038490-usti_n_l_obvodova_rv/s_ul038490-usti_n_l_obvodova_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 109 metrů.", "from": "22.10.2018", "to": "21.12.2018" } , { "id": 3528, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Stříbrníky - rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.679601", "lng": "14.045823", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-stribrniky-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038406_usti-nad-labem_vdj_stribrniky_rekonstrukce/s_ul038406_usti-nad-labem_vdj_stribrniky_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "15.11.2018", "to": "30.11.2019" } , { "id": 3111, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Štefánikova, Na Spálence - rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu", "lat": "50.670257", "lng": "14.016452", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-stefanikova-spalence-rekonstrukce-vodovodniho-privadece-rozvadeciho-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038350/s__usti-nl-na-spalence-rek-privadece.jpg", "desc": "Vyměníme poruchový přivaděč v délce 860 metrů a v délce 200 metrů souběžně s ním vedený rozváděcí vodovod.", "from": "21.06.2017", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3429, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, U Koupaliště - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.666575", "lng": "14.012028", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-koupaliste-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038492-usti_n_l_u_koupaliste_rv/s_ul038492-usti_n_l_u_koupaliste_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 82 metrů.", "from": "18.06.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3430, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, V Lánech - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.689323", "lng": "14.010942", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-lanech-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ul038491_ul_v_lanech_rv/s_ul038491_ul_v_lanech_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 128,7 metrů.", "from": "27.06.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3239, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Velká Hradební a okolí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.661540", "lng": "14.037754", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/usti-nad-labem-velka-hradebni-okoli-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ul038360/s__usti-nl-velka-hradebni-rek-kan-vdv.jpg", "desc": "Jedná se o rekonstrukci 91 let staré kanalizace a 107 let starého vodovodu v centru města, v ulicích Velká Hradební, Bratislavská a Stroupežnického.", "from": "15.09.2017", "to": "30.06.2018" } , { "id": 3449, "type": "1", "name": "ÚV Holedeč, náhrada vrtané studny HV-11a", "lat": "50.280740", "lng": "13.572094", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/uv-holedec-nahrada-vrtane-studny-hv-11a.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln014025_holedec_uv_nahrada_vrtane_studny_hv_11/s_ln014025_holedec_uv_nahrada_vrtane_studny_hv_11.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada hydrogeologického vrtu za novou vrtanou studnu HV-11a.", "from": "28.06.2018", "to": "31.05.2019" } , { "id": 3460, "type": "1", "name": "ÚV Souš, Desná, doplnění kalolisu", "lat": "50.788087", "lng": "15.317042", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/uv-sous-desna-doplneni-kalolisu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn004042_desna_uv_sous_doplneni_kalolisu/s_jn004042_desna_uv_sous_doplneni_kalolisu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je doplnění kalolisu na úpravně vody Souš.", "from": "31.07.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3481, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.903459", "lng": "14.624278", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-smetanova-zitna-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc052089_varnsdorf_smetanova_zitna_husova_rkv/s_dc052089_varnsdorf_smetanova_zitna_husova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1 131 metrů a vodovodu v celkové délce 927 metrů.", "from": "02.08.2018", "to": "02.10.2019" } , { "id": 3519, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Táborská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.903963", "lng": "14.644862", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/varnsdorf-taborska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/dc052095_varnsdorf_taborska_rk/s_dc052095_varnsdorf_taborska_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 79,20 metrů.", "from": "29.10.2018", "to": "15.12.2018" } , { "id": 3297, "type": "2", "name": "Velké Žernoseky, Nad Vinařstvím – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.538496", "lng": "14.065627", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/velke-zernoseky-nad-vinarstvim-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt118045_v_zernoseky_nad_vinarstvim_rv/s_lt118045_v_zernoseky_nad_vinarstvim_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 218 metrů.", "from": "10.04.2018", "to": "30.09.2018" } , { "id": 3520, "type": "1", "name": "Vlastislav, rekonstrukce ÚV", "lat": "50.502611", "lng": "13.950922", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vlastislav-rekonstrukce-uv.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt120010_vlastislav_rek-uv/s_lt120010_vlastislav_rek-uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.", "from": "02.11.2018", "to": "02.11.2020" } , { "id": 3312, "type": "2", "name": "Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.177741", "lng": "13.377424", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vroutek-pod-hajem-karlovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln081016_vroutek_pod_hajem_karlovarska_rkv/s_ln081016_vroutek_pod_hajem_karlovarska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 231,4 metrů a vodovodu v délce 367,7 metrů.", "from": "22.03.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3351, "type": "2", "name": "Vršovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.368880", "lng": "13.842198", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vrsovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln097004_vrsovice_rv/s_ln097004_vrsovice_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1736,5 metrů.", "from": "06.03.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3289, "type": "2", "name": "Výsluní, č. p. 121 - 97 a 117 - 30, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.464706", "lng": "13.238151", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/vysluni-c-p-121-97-117-30-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv044008-vysluni-121-97-rv/s_cv044008-vysluni-121-97-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 366,8 metrů.", "from": "20.04.2018", "to": "31.08.2018" } , { "id": 3492, "type": "1", "name": "Žatec, ČOV - instalace mostové váhy", "lat": "50.330918", "lng": "13.553607", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-cov-instalace-mostove-vahy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085172_zatec_cov_instalace_mostove_vahy/s_ln085172_zatec_cov_instalace_mostove_vahy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Žatec.", "from": "18.09.2018", "to": "31.03.2019" } , { "id": 3347, "type": "1", "name": "Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.321213", "lng": "13.550844", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-krasnohorske-sv-cecha-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085166_zatec_e.krasnohorske_svcecha_rkv/s_ln085166_zatec_e.krasnohorske_svcecha_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 259,05 metrů a vodovodu v délce 345,6 metrů.", "from": "27.02.2018", "to": "27.12.2018" } , { "id": 3345, "type": "2", "name": "Žatec, Jungmannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.327638", "lng": "13.552432", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-jungmannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085163_zatec_jungmannova_rkv/s_ln085163_zatec_jungmannova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 567,1 metrů a kanalizace v délce 7 metrů.", "from": "27.02.2018", "to": "31.07.2018" } , { "id": 3346, "type": "1", "name": "Žatec, Nerudovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.325805", "lng": "13.541353", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-nerudovo-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085170_zatec_nerudovo_namesti_rkv/s_ln085170_zatec_nerudovo_namesti_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 406,55 metrů a vodovodu v délce 538,9 metrů.", "from": "27.02.2018", "to": "27.12.2018" } , { "id": 3320, "type": "1", "name": "Žatec, Oblouková, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.328026", "lng": "13.545905", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-obloukova-dvorakova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085138_zatec_obloukovadvorakova-reko_kv/s_ln085138_zatec_obloukovadvorakova-reko_kv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 260,2 metrů a vodovodu v délce 161,5 metrů.", "from": "20.02.2018", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3374, "type": "2", "name": "Žatec, Rafaela Ungara – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.336136", "lng": "13.538546", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-rafaela-ungara-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085161_zatec_rafaela-ungara_rek-vdv/s_ln085161_zatec_rafaela-ungara_rek-vdv01.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 227,1 metrů.", "from": "25.04.2018", "to": "30.07.2018" } , { "id": 2955, "type": "1", "name": "Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322101", "lng": "13.545373", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/okna-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085126/s_ln085126_pd.jpg", "desc": "V Žatci budou v obou ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno celkem cca 320 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "30.06.2019" } , { "id": 3337, "type": "2", "name": "Žatec, U Oharky, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.332247", "lng": "13.552927", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zatec-oharky-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln085160_zatec_u_oharky_klostermannova_rkv/s_ln085160_zatec_u_oharky_klostermannova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 184,3 metrů a vodovodu v délce 209,2 metrů.", "from": "05.04.2018", "to": "31.10.2018" } , { "id": 3415, "type": "2", "name": "Železný Brod, Brodecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.638260", "lng": "15.264741", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-brodecka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn037048_zelezny_brod_brodecka_rvk/s_jn037048_zelezny_brod_brodecka_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 365 metrů a kanalizace v délce 321 metrů.", "from": "23.05.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3380, "type": "2", "name": "Železný Brod, Bzí – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.659229", "lng": "15.225581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-bzi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn037049_zelezny_brod_bzi_rv/s_jn037049_zelezny_brod_bzi_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 424 metrů.", "from": "13.04.2018", "to": "31.05.2018" } , { "id": 3385, "type": "2", "name": "Železný Brod, Jiráskovo nábřeží – odstranění výusti JB40 a rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.640861", "lng": "15.254585", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-jiraskovo-nabrezi-odstraneni-vyusti-jb40-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn037034_zelezny_brod_jiraskovo_nabrezi_odstraneni_jb40_rk/s_jn037034_zelezny_brod_jiraskovo_nabrezi_odstraneni_jb40_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti JB40 a rekonstrukce kanalizace v délce 147,6 metrů.", "from": "25.07.2018", "to": "25.11.2018" } , { "id": 3411, "type": "2", "name": "Železný Brod, Trávníky, Malé náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.643276", "lng": "15.255701", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-travniky-male-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn037044_zelezny_brod_travniky_male_namesti_rkv/s_jn037044_zelezny_brod_travniky_male_namesti_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 752,5 metrů a kanalizace v délce 431,1 metrů.", "from": "23.05.2018", "to": "23.11.2018" } , { "id": 3508, "type": "1", "name": "Železný Brod, vodojem Bzí, rekonstrukce", "lat": "50.664267", "lng": "15.232106", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zelezny-brod-vodojem-bzi-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/jn037045_zelezny_brod_vdj_bzi_rekonstrukce/s_jn037045_zelezny_brod_vdj_bzi_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "16.10.2018", "to": "31.12.2018" } , { "id": 3485, "type": "2", "name": "Žitenice, nad OÚ - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.556084", "lng": "14.158315", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zitenice-nad-ou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt128030_zitenice_nad_ou_rv/s_lt128030_zitenice_nad_ou_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 189 metrů.", "from": "13.09.2018", "to": "30.11.2018" } , { "id": 3472, "type": "2", "name": "Žiželice, Stroupeč – náhrada zdroje", "lat": "50.356784", "lng": "13.510454", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/seznam-akci/zizelice-stroupec-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln087002-zizelice-stroupec-zasobeni_pitnou_vodou/s_ln087002-zizelice-stroupec-zasobeni_pitnou_vodou.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada zdroje Stroupeč a to výstavbou nového přívodního řadu.", "from": "16.08.2018", "to": "30.11.2018" } ]}