Teplice, Francouzská, Jugoslávská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Francouzská, Jugoslávská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.06.2019 – 30.09.2019
V Teplicích, v ulicích Francouzská a Jugoslávská, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu v délce 473,3 metrů a popraskané kanalizace v délce 312,7 metrů, pro cca 200 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Francouzská se nachází vodovodní řady z litiny DN 65 z roku 1945 a z litiny DN 80 z roku 1950. V ulici Jugoslávská je vodovod tvořen potrubím z litiny DN 80 a úsekem z litiny DN 100, uvedenými do provozu v roce 1950. Řady jsou dožilé, inkrustované, a poruchové. Vodovod a kanalizace se ve většině trasy nacházejí v těsném souběhu.

Kanalizace je v obou ulicích tvořena potrubím z kameniny, v profilech DN 200 a DN 250. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a následnou obnovou povrchu SVS rozhodla o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 473,3 metrů a kanalizace v délce 312,7 metrů.

Nová kanalizace bude tvořena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm, součástí stavby je přepojení 40 ks kanalizačních přípojek vč. uličních vpustí. Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové potrubí z litiny DN 80 mm, vč. přepojení 35 ks přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (27. kalendářní týden). Stavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa má být dokončena do 30. září 2019. Druhá etapa bude probíhat v 1. pololetí roku 2020. 

I. et.:    1.7. – 14.7.       úplná uzavírka, křižovatka Francouzská x Jugoslávská x Pařížská

II. et.:    15.7. – 18.8.     úplná uzavírka ul. Francouzská po křižovatku s ul. Varšavská

III. et.:   19.8. – 30.9.     úplná uzavírka ul. Francouzská od křižovatky s ul. Varšavská před křižovatku s ul. Polská

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.