Bedřichov, ÚV Bedřichov – osazení nových dávkovačů CO2

Bedřichov, ÚV Bedřichov – osazení nových dávkovačů CO2
24.03.2022 – 31.10.2022
V obci Bedřichov na ÚV Bedřichov provedeme rekonstrukci technologického zařízení pro dávkování oxidu uhličitého.

 

Více o stavbě:

Úpravna vody Bedřichov je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Vodní dílo Josefův Důl, ze kterého je odebírána surová voda, je umístěno na říčce Kamenici. Úpravna vody se nachází v Jizerských horách, severně od města Liberec. Areál úpravny vody je umístěn v obci Bedřichov. Úpravna vody Bedřichov byla uvedena do provozu v roce 1987. Ze tří instalovaných zařízení pro dávkování CO2 je v současné době v provozu pouze jedno, druhé funguje jen omezeně. Třetí zařízení je již nefunkční. Stávající zařízení je zastaralé, na pokraji životnosti, bez signalizace či přenosu stavů na velín.

Z uvedených technických důvodů a potřeb úpravy surové vody rozhodla SVS o provedení stavebně-technologické rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dávkování oxidu uhličitého na ÚV Bedřichov dojde k výměně dávkovačů včetně napájení a řízení, redukční stanice a trubních rozvodů od dávkovačů až do místa injektorů. Úpravy budou prováděny ve stávajících prostorech. Rekonstrukce navazuje na I. etapu rekonstrukce dávkování oxidu uhličitého jejímž předmětem byla zejména výměna injektorů a úpravy na pohonné vodě.

Kapacity:               výkon úpravny vody 400 l/s

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.03.2022. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies