Břvany, VDJ Břvany – rekonstrukce

Břvany, VDJ Břvany – rekonstrukce
09.03.2022 – 20.12.2022
V obci Břvany provedeme rekonstrukci strategického vodojemu Břvany.

Více o stavbě:

V obci Břvany se nachází vodojem, který byl vybudovaný v sedmdesátých letech 20.století. Jedná se o strategický vodojem, ze kterého jsou zásobeny okolní obce a přes manipulační komoru vodojemu prochází hlavní zásobovací řad DN 500 mm do VDJ Louny – čtyřlístek. Vodojem tvoří přesypané, částečně zapuštěné obdélníkové akumulační nádrže o objemu 500 m3 s výškou hladiny cca 275,000 m n.m. Do akumulační nádrže je přístup shora poklopem dosažitelném po železobetonovém terénním schodišti. Okolo budovy manipulace je betonová zpevněná plocha pro příjezd servisní techniky. Areál vodojemu je oplocen, vjezd je bránou po nezpevněné cestě. Mimo areál vodojemu jsou umístěny 3 armaturní šachty Š1, Š2 a Š3.

Předmětem rekonstrukce je zlepšení fyzického stavu, prodloužení jeho trvanlivosti a zvýšení technicko-kvalitativních parametrů vodojemu. Jedná se o sanaci zjištěných poruch stavebních částí vodojemu a tímto k prodloužení životnosti objektu, drobný rozsah náhrad poškozených prvků, výměna technologie. V rámci rekonstrukce se odstraní násyp zeminy na střeše akumulační nádrže a vybuduje se nové izolační souvrství, provede se úprava vstupu do akumulační nádrže s opravou přístupového schodiště. Dále se opraví fasáda budovy manipulace, osadí se nové vstupní dveře a provedou se rekonstrukční práce na ocelových plošinách a schodišti do 1.PP. Bude upravena zpevněná plocha před vstupem do VDJ a vybudována nová zídka u paty zemního tělesa násypu akumulační nádrže. Konstrukce akumulační nádrže a 1.PP budovy manipulace (armaturní komora) jsou železobetonové, 1.NP (manipulační komora) je vyzděná. Zpevněná plocha včetně okapových chodníků je betonová, nově bude upravená část řešena pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající zídka podporující zemní těleso násypu akumulační nádrže je železobetonová, nově bude z drátokošů vyplněných kamenivem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 09.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 23.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 9. listopadu 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 20. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies