Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.06.2022 – 31.07.2023
V České Lípě, v lokalitě ulic Na Blatech, Jiřího z Poděbrad provedeme rekonstrukci zastaralého, zkorodovaného vodovodu z roku 1926 a popraskané, zkorodované kanalizace.

 

Více o stavbě:

V ulici Na Blatech se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1926. Potrubí je zastaralé, zkorodované, poruchové. V Ulici Na Blatech a v ulici Jiřího z Poděbrad se nachází litinový řad DN 250 mm, ocelový řad DN 300 mm.

V ulici Na Blatech je kanalizační stoka z BE DN 250 mm. Dle kamerových prohlídek je potrubí popraskané, zkorodované chybějí části stěn a dna, místy natékají balastní vody a jsou špatně připojené přípojky. V ulici Jiřího z Poděbrad se nachází kanalizační stoka ZB DN 700 mm a ZB DN 500 mm.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 372,1 metrů a kanalizace v celkové  délce 214 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu V1 bude provedena z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 250 mm. Vodovodní řad V2 bude tvořen z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 300 mm. Vodovodní řad V3 bude tvořen z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d 90. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce stoky S1 v ulici Jiřího z Poděbrad bude provedena bezvýkopově zatažením kompozitního sanačního rukávce do stávajícího potrubí žb. DN 700 mm a DN 500 mm. Šachty na stoce S1 budou demontovány (odstranění poklopů a kónusů) a po zatažení rukávce opraveny vnitřní sanací. Součástí stavby je i napojení stávajících kanalizačních přípojek. Rekonstrukce stoky S2 bude rekonstruována v otevřeném výkopu v úseku od křižovatky Na Blatech a Jiřího z Poděbrad až na konec stoky v ulici Na Blatech u ulice Jižní. Stavba bude probíhat ve společném paženém výkopu v souběhu s rekonstruovaným vodovodem (V1). Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí KTH DN 300 mm a z betonových kanalizačních šachet. V trase rekonstrukce stoky budou přepojeny veškeré stávající funkční přípojky. Kanalizační stoka S3 v ulici Na Blatech bude rekonstruována v otevřeném výkopu v úseku od křižovatky Na Blatech a Jiřího z Poděbrad až na konec stoky v ulici Na Blatech u č.p.1408. Rekonstrukce bude probíhat ve společném paženém výkopu v souběhu s rekonstruovaným vodovodem (V3). Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí KTH DN 300 mm.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště17.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.09.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies