Česká Lípa, ČOV Česká Lípa - rekonstrukce sociálního zařízení

Česká Lípa, ČOV Česká Lípa - rekonstrukce sociálního zařízení
17.03.2022 – 31.08.2022
Na čistírně odpadních vod v České Lípě provedeme rekonstrukci sociálního zařízení pro muže a ženy v provozní budově ČOV v 1.NP.

 

Více o stavbě:

ČOV Česká Lípa se nachází Pod Holým vrchem u soutoku Ploučnice a Šporky. Čistírna odpadních vod Česká Lípa s kapacitou 60 000 ekvivalentních obyvatel byla uvedena do provozu v roce 1982. Následně ČOV prošla celkovou rekonstrukcí v letech 2009 až 2011, v rámci projektu „Čistá Ploučnice“. ČOV Česká Lípa čistí oblast obcí Česká Lípa, Stará Lípa, Dubice u České Lípy, Dolní Libchava, Lada, Horní Libchava, Žizníkov a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním fosforu.

Předmětem rekonstrukce je sociální zařízení v provozní budově v 1. NP vlevo od schodiště. Jedná se o sociální zařízení pro ženy a muže pracující na ČOV a v kanalizačním provoze. Stávající dispozice bude zrušena a nahrazena novou dispozicí šaten, umýváren a WC. Dělící příčky budou ze sádrokartonu, zařizovací předměty budou keramické. Podlahy budou nové z keramické dlažby či PVC.

Kapacity:

  • ženy – 9,
  • muži – 24.

Současné sociální zařízení je nevyhovující. Stávající řešení kapacitně nedostačuje. Havarijní stav vodovodu a kanalizace ohrožuje rozvodnu umístěnou v přízemí pod šatnami. Ve sprchách se objevují průsaky na stropě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 17.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31.července 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies