Česká Lípa, Karla Poláčka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Lípa, Karla Poláčka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.02.2022 – 31.08.2022
V České Lípě, v ulici Karla Poláčka provedeme rekonstrukci zastaralého, zkorodovaného, poruchového vodovodu z roku 1926 a narušené kanalizace. Stavba je koordinována s městem Česká Lípa, která plánuje svou investiční akci k obnově komunikaci.

 

Více o stavbě:

V ulici Karla Poláčka se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 80 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1926. Řád je zastaralý, zkorodovaný, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je v ulici Karla Poláčka  (po křižovatku s ul. J. Seiferta) tvořena stokou z kameniny DN 300 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, vykazuje netěsné spoje, poškození dna, celý úsek je zanesen sedimentem, který značně snižuje průtok.

Trasy navrhované kanalizace a vodovodu jsou umístěny do stávající vozovky.  

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města  se SVS rozhodla  o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 220 metrů a kanalizace v celkové délce 215 metrů.

V rámci rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu v ulici Karla Poláčka dojde k nahrazení kameninového potrubí. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu  DN 90 mm v celkové délce 220 metrů. V trase bude přepojeno 19 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Pro stávající kanalizační stoky bude použito kameninové potrubí se zvýšenou pevností. Rekonstrukce stávajících stok bude v profilu KT DN 300 mm v délce 210 m, KT DN 400 mm v délce 5 m a rušení kanalizace DN 300 mm v délce 14 m, vč. rekonstrukce 5 ks kanalizačních šachet a přepojení 31 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200 mm v celkové délce 39,5 m.  V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění v otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies