Chomutov, Arbesova, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Arbesova, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.04.2022 – 15.12.2022
V Chomutově, v ulicích Arbesova, Partyzánská provedeme rekonstrukci narušené kanalizace a dožilého vodovodu. Stavba je koordinována s městem Chomutov, které plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici Arbesova se nachází vodovod z ocelového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1903. V ulicích Partyzánská a Puškinova se nachází vodovod z ocelového potrubí OC DN 125 mm. Do provozu byl uveden v roce 1903. Vodovod je zastaralý a poruchový.

V ulici Arbesova se nachází kanalizace  BE vejce DN 600/900. V ulicích Arbesova, Partyzánská se nachází kanalizace ZD obdélník 600/1000 a v ulici Puškinova ZD obdélník 750/1200, ZD obdélník 600/900. Do provozu byla uvedena v roce 1910. Dle kamerové prohlídky kanalizace vykazuje praskliny, vymleté spáry zdiva, vymleté dno, korozi, kaverny, chybně napojené přípojky, netěsné spoje.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 303,8 metrů a kanalizace v celkové délce 252 metrů.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 100 mm a DN 200 mm.  Na rekonstruované řady bude napojeno 7 přípojek. Odbočení budou provedena pomocí navrtávacího pasu dle dimenze přípojky. Všechny přípojky budou napojeny v pažené rýze. Rekonstrukce vodovodu je navržena v celé délce výkopově – pokládkou potrubí v pažené rýze, odstraněním původních konstrukcí, resp. zaslepením, pokládkou nového potrubí.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z potrubí z kameninové trouby hrdlové DN 400 mm a DN 500 mm. Rekonstrukce kanalizace je navržena v celé délce výkopově – pokládkou potrubí v pažené rýze, odstraněním původních konstrukcí, resp. zaslepením, pokládkou nového potrubí a přepojením přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13.04.2022. Vlastní stavební práce začaly 27.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies