Chomutov, Potoční - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Potoční - rekonstrukce vodovodu
07.03.2022 – 07.09.2022
V Chomutově, v ulici Potoční vyměníme zastaralý vodovod z roku 1974, který vykazuje velký počet poruch.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 100 mm a DN 80 mm. Byl uveden do provozu v roce 1974.  Na vodovodu jsou evidovány větší počty poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 176,8 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řádu ,,A“ v ulici Potoční. Součástí rekonstrukce bude přepojení 9 vodovodních přípojek. Bude provedena rekonstrukce starého litinového vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 90 mm. Řad A bude ukončen nově osazeným podzemním hydrantem. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat bezvýkopovou technologií.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, ve stávající trase, niveletě a dimenzi.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 07.03.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (v 16. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 07. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies