Čížkovice, Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Čížkovice, Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.07.2022 – 11.11.2022
V Čížkovicích, v ulici Komenského provedeme rekonstrukci popraskaného vodovodu z roku 1968 a netěsné kanalizace z roku 1927. Stavba je koordinována s obcí Čížkovice, která plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici Komenského se nachází litinový vodovodní řad DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1968. Hloubka uložení je 1,7 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje korozi, lomy, deformace, praskliny, inkrustaci, perforace stěny. 

Stávající kanalizační řad je tvořen z ZBT DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1927. Hloubka uložení je 2,5 – 2,6 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje korozi, četné kaverny, nevhodně napojené přípojky, netěsnost ve spojích.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí obce Čížkovice se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce  vodovodu v celkové délce 148,1 metrů a kanalizace v celkové délce 129,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 100 mm. Rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Komenského a Jiráskova napojením na stávající vodovod z litinového potrubí DN 200 mm, pokračuje ulicí Komenského, kde kříží nově rekonstruovanou kanalizaci a od šachty S1 vede v souběhu s kanalizací k č.p. 231. Zde pokračuje samostatný vodovod do křižovatky ulic Komenského a Na Sídlišti, kde je napojen na stávající vodovod z litinového potrubí DN 100 mm. V rámci rekonstrukce budou vyměněny i koncové uzly napojení.  Součástí stavby je i výměna stávajícího podzemního hydrantu DN 80 mm.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN 300 mm. Rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Komenského a Jiráskova napojením na stávající šachtu. Odtud vede kanalizace středem komunikace. V místě stávajícího lomu byla navržena nová vstupní šachta DN 1000 mm a zbývající úsek bude rozdělen šachtou na dva přibližně stejně dlouhé úseky. Rekonstrukce kanalizace bude ukončena šachtou S3 u č.p. 231.  V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.07.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies