Děčín, Prostřední Žleb – rekonstrukce přivaděče z Čertovy Vody – 1.etapa

Děčín, Prostřední Žleb – rekonstrukce přivaděče z Čertovy Vody – 1.etapa
18.05.2022 – 30.11.2022
V Děčíně, v Prostředním Žlebu provedeme 1. etapu rekonstrukce přivaděče z Čertovy vody. Stavba je koordinována se záměrem Správy železniční dopravní cesty na rekonstrukci železničního mostu, jehož součástí je i napojený úsek přivaděče.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový přivaděč surové vody z Čertovy Vody v délce 88 metrů o světlosti 200 mm, od železničního mostu v Prostředním Žlebu s ukončením ve VDJ Čertův starý. Řad byl uveden do provozu v roce 1909. Přivaděč je ve špatném technickém stavu daném jeho stářím. Přivaděč se nachází v prudce svažitém území porostlém vzrostlými stromy a souvislým porostem z keřů a náletových dřevin.

Z uvedených technických a s ohledem na koordinaci s investiční akcí Správy železniční dopravní cesty, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce přivaděče v celkové délce 88 metrů.

1. etapa rekonstrukce vodovodního přivaděče začíná napojením na potrubí v ochranné konstrukci u železničního mostu přes řeku Labe k vodovodu v Loubské ulici v Děčíně. Stávající litinový přivaděč nahradíme litinovým potrubím DN 200 mm včetně rekonstrukce všech souvisejících provozních zařízení, domovní přípojky.

Stavba je rozdělena na tři inženýrské objekty:

  •  IO 01 VODOVOD LTH DN/ID 200, PN 10 dl. 88 m
  •  IO 02 RUŠENÍ VODOVODNÍHO ŘADU LT 175 dl. 88 m
  •  IO 03 OBNOVA POVRCHŮ pl. 603 m2

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.05.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (21. kalendářní týden).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

 

 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies