Děčín, Štursova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Štursova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.08.2022 – 15.12.2022
V Děčíně, v ulici Štursova provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1909 a narušené kanalizace z roku 1956. Stavba je koordinována s městem Děčín, které plánuje opravu komunikace.

 

Více o stavbě:

V ulici Štursova je uložen litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1909. Hloubka uložení vodovodu je 1,5 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje korozi a je inkrustován.

Kanalizace v uvedené lokalitě je tvořena z BE DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1956. Hloubka uložení kanalizace je 2,9 metrů pod terénem. Stoka vykazuje korozi, zborcený počátek stoky, nátok balastních vod.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Děčín se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 77,35 metrů a kanalizace v celkové délce 42,83 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z polyetylenového potrubí DN/OD 90 mm. Součástí stavby je i přepojí vodovodních přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z KTH potrubí DN/OD 300 mm. Součástí stavby je rekonstrukce dvou revizních šachet s pracovním prostorem. Revizní šachty budou provedeny z železobetonových prefabrikátů z betonu C 35/45 XD2 s integrovaným elastomerovým těsněním mezi dílci. Rekonstrukce bude realizována v celé délce v otevřeném výkopu.

Kapacity:

  • Kanalizace KTH DN/ID 300 - dl. 42,83 m
  • Vodovod PE DN/OD 90 – dl. 77,35 m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.08.2022. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. listopadu 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies