Dubá, Nové Město - rekonstrukce vodovodu

Dubá, Nové Město - rekonstrukce vodovodu
23.06.2022 – 31.12.2022
V Dubé, v ulici Nové Město provedeme rekonstrukci vodovodu z roku 1975. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad AC DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Potrubí je z nevyhovujícího materiálu, čímž vznikají problémy při opravách.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města se SVS  rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 293,1 metrů.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu podél silnice a výstavba části nového vodovodu propojujícího stávající vodovodní síť. Stávající vodovodní řad V1 bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD d160x9,5 mm. Trasa rekonstrukce vede vedle silnice a bude provedena pokládkou do otevřeného výkopu. Na trase řadu V1 je jedna vodovodní přípojka, která bude v rámci stavby přepojena. Stávající vodovodní řad V1 bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD d90x5,4 mm. Rekonstrukce Řadu V2 je v jeho stávající trase. Trasa rekonstrukce vede vedle silnice a bude provedena pokládkou do otevřeného výkopu. Nový vodovodní řad V3 bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD d160x9,5 mm. Trasa vede vedle ulice Zahradní a bude provedena pokládkou do otevřeného výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 15.07.2022

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies