Hodkovice n. M., Lesní – rekonstrukce vodovodu

Hodkovice n. M., Lesní – rekonstrukce vodovodu
10.05.2022 – 15.11.2022
V Hodkovicích nad Mohelkou, v ulici Lesní provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1885. Stavba je koordinována s městem Hodkovice nad Mohelkou, které plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 150 mm a DN 125 mm. Do provozu byl uveden v roce 1885. Potrubí patří mezi první vybudované v obci. Vodovod je zastaralý.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 472,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN/OD 160x9,5. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Na rekonstruovaném vodovodu budou celkem dva podzemní hydranty, které budou sloužit pro provozní účely (odvzdušnění a odkalení vod. řadu). Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu ve stávající trase a hloubkách.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 13.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies