Holany, Rybnov - rekonstrukce vodovodu

Holany, Rybnov - rekonstrukce vodovodu
25.02.2022 – 31.08.2022
V městysu Holany, v části vesnice Rybnov provedeme rekonstrukci zastaralého, poruchového vodovodu z roku 1976.

 

Více o stavbě:

V části vesnice Rybnov se nachází vodovodní řád tvořený z polyetylenového potrubí DN 90 mm, který byl uveden do provozu v roce 1976 v celkové délce 186 metrů. Potrubí je zastaralé a z nekvalitního materiálu, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce části stávajícího vodovodu v celkové délce 186 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90. Jedná se o rekonstrukci stávajících zařízení, vedených v komunikaci, vč. přepojení přípojek. Stavba vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31.sprna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies