Jablonec n.N., Kamenná, Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n.N., Kamenná, Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.04.2022 – 30.11.2022
V Jablonci nad Nisou, v ulici Kamenná a Mírové náměstí provedeme rekonstrukci zastaralého, poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Jablonec nad Nisou, které zde plánuje svou investiční akci k obnově povrchů, veřejného osvětlení, výstavby dešťové kanalizace, a dále pak s vlastníky a správci dalších inženýrských sítí, s ČEZ a GasNet.

 

Více o stavbě:

V ulicích Kamenná a Mírové náměstí se nachází vodovod, který je tvořen z ocelového potrubí DN 200 mm. Byl uveden do provozu v roce 1926. Potrubí je poruchové, zastaralé a  zkorodované.

Kanalizaci v ulicích Kamenná a Mírové náměstí tvoří kameninové potrubí DN 300 mm, betonové vejce 300/450 , 400/600 a 600/900. Potrubí je zkorodované, popraskané, chybějí části stěn a dna. Dále kamerová prohlídka  prokázala, že potrubí má netěsné spoje, špatně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci se stavbami dalších investorů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu  v celkové délce 237 metrů a kanalizace v celkové délce 165 metrů.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího podzemního zařízení, kanalizační stoky a vodovodu, ve stávající trase a niveletě.

Rekonstrukce vodovodu začne v křižovatce ulic Kamenná a U Muzea, dále bude pokračovat ul. Kamennou až do křižovatky ul. Kamenná a Smetanova, kde se napojí na stávající řad. Vodovod bude realizován otevřeným výkopem a bude ukládán převážně do souběhu s kanalizační stokou. Vodovod bude z LTH DN 200 mm. Na trase bude přepojeno 16 ks vodovodních přípojek. Zároveň bude vysazen 1 ks nadzemního hydrantu, který bude sloužit i jako požární.

Rekonstrukce stávající stoky A bude probíhat v ulici Kamenná od šachty Š A1, která se nachází v křižovatce ulic Kamenná a U Muzea, do šachty ŠA11u domu na Mírovém náměstí č.p. 492. Část trasy bude rekonstruována otevřeným výkopem (ŠA1 – ŠA4 a ŠA8 – ŠA11) z potrubí z kameninové trouby hrdlové KTH DN 300 mm. Část trasy mezi šachtami ŠA4 a ŠA8 je ve větších hloubkách a je zde navržena sanace stávajícího vejce 600/900 sklolaminátovým rukávcem. Souběžně se stokou A bude provedena rekonstrukce stoky B. Stoka B je zaústěna do spojné šachty šachtě ŠA6 a vede vzhůru ul. Kamennou do spodní části Mírového náměstí, kde bude rekonstrukce ukončena. Do stoky B, konkrétně do šachty ŠB1, je zaústěna stoka z ulice Podhorská. V rámci rekonstrukce bude obnoven úsek mezi ŠB1 a ŠB3. Součástí rekonstrukce bude rekonstrukce 14 ks kanalizačních šachet a přepojení 32 ks splaškových kanalizačních přípojek. Stávající dešťové přípojky a uliční vpusti budou nově napojeny do nové dešťové kanalizace.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 04.04.2022. Vlastní stavební práce začaly 04.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies