Jablonec n.N., Průmyslová  – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n.N., Průmyslová  – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.04.2022 – 11.12.2022
V Jablonci nad Nisou, v ulici Průmyslová provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu z roku 1923 a děravé kanalizace z roku 1968. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Jablonec nad Nisou, který plánuje nové dešťové kanalizace a obnovu povrchů komunikace.

 

Více o stavbě:

V ulici Průmyslová se nachází vodovod z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1923. Řád je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena ze železobetonových trub DN 300 mm. Byla uvedena do provozu v roce 1968. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje praskliny, kořeny vzrůstají do spojů, netěsnosti ve spojích a korozi materiálu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investiční akcí města se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 184,5 metrů a kanalizace v celkové délce 181 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace v ulici Průmyslová, včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek.  Pro rekonstrukci vodovodního řadu bude použito potrubí z litiny DN 80 mm. Budou provedeny propoje do okolních ulic a osazeny 2 ks podzemních hydrantů. V trase bude přepojeno 9 ks vodovodních přípojek z vysokohustotního polyetylenu DN 32 mm v celkové délce 17,5 metrů a 1 ks vodovodní přípojky z vysokohustotního polyetylenu DN 63 mm v délce 1,5 metrů. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN 300 mm. Součástí rekonstrukce je přepojení 21 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200 mm v celkové délce 29,1 metrů, propoj v délce 13 metrů, včetně rekonstrukce 11 ks kanalizačních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště  11.04.2022. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies