Jirkov, Vančurova, k ZŠ - rekonstrukce vodovodu

Jirkov, Vančurova, k ZŠ - rekonstrukce vodovodu
07.04.2022 – 07.09.2022
V Jirkově, v ulici Vančurova provedeme rekonstrukci poruchového a zastaralého vodovodu z roku 1920.

Více o stavbě:

V ulici Vančurova se nachází vodovod z litinového potrubí DN 80 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1920. Potrubí je zastaralé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,4 metrů.

Nový řad povede od začátku u Nerudovy ulice až ke škole v původní trase. Na prostranství před č. p. 1151 trasa uhne stranou a dále půjde v nové trase v komunikaci v souběhu s původní trasou. Na začátku rekonstrukce bude vodovod napojen na potrubí PE 110 zřízené v rámci rekonstrukce vodovodu v ulici Nerudova. Na konci rekonstrukce bude vodovod napojen na stávající potrubí LT DN 80 mm v ulici Hrdinů. Z kapacitních důvodů bude rekonstruovaný řad od Nerudovy ulice až k přípojce školy (č. p. 1151) veden v dimenzi DN 100 mm, od přípojky školy až do konce rekonstruovaného úseku bude řad v dimenzi DN 80 mm. Na řad budou přepojeny všechny domovní přípojky. Na novém řadu budou zřízeny dva hydranty. Provádění je navrženo v celé délce výkopově – pokládkou nového trubního vedení do pažené rýhy, včetně odstranění či zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Kapacity:

  • potrubí řad – TLT DN 100, PN 10, C40 86.11 m
  • potrubí řad – TLT DN 80, PN 10, C40 185.29 m
  • přepojení přípojek 19 ks
  • odtěžení stávajícího potrubí LT DN 80 103,00 m
  • zaslepení stávajícího potrubí LT DN 80 168,40 m
  • demolice stávajících betonových kcí. 2.0 m3
  • hydrant podzemní DN 80 1 ks
  • hydrant nadzemní DN 80 1 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 07.04.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech ( 23. kalendářní týden)

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 7. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies