Kadaň, Čechova, Vrchlického, Čsl. armády - rekonstrukce vodovodu

Kadaň, Čechova, Vrchlického, Čsl. armády - rekonstrukce vodovodu
24.05.2022 – 15.12.2022
V Kadani, v ulicích Čechova, Vrchlického a Čsl. Armády provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu. Stavba je koordinována s městem Kadaň, která plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulicích Čechova a Vrchlického se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí  DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1950. V ulici Čsl. Armády se nachází vodovod z litinového potrubí DN  125 mm z roku 1950 a DN 80 mm z roku 1957. Potrubí je zastaralé a poruchové.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Kadaň se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 297,3 metrů.

Pro rekonstrukci bude použito potrubí z tvárné litiny TLT DN 80 mm a DN 100 mm. Provádění je navrženo výkopově – pokládkou nového vedení do pažené rýhy, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude provedena v původní trase.

 

IO 01 – REKONSTRUKCE VODOVODU

 • potrubí řad – TLT DN 80, PN 10, C40 
 • TLT DN 100, PN 10, C40 
 • přepojení přípojek 38 ks
 • zaslepení stávajícího potrubí LT DN 80 6.0 m
 • odtěžení stávajícího potrubí LT DN 80 183.3 m
 • odtěžení stávajícího potrubí LT DN 125 112.0 m
 • demolice stávajících betonových kcí. 3.0 m3
 • hydrant podzemní DN 80 2 ks
 • kopaná sonda 8 ks
 • rušený hydrant 4 ks
 • rušená výpust 1 ks
 • provizorní vod. HD – PE100 vnitřní profil 2‘‘ 

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2022. Vlastní stavební práce začaly v červnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies