Krásná Lípa – odstranění kanalizační výusti DC 145

Krásná Lípa – odstranění kanalizační výusti DC 145
27.05.2022 – 27.12.2022
V Krásné Lípě provedeme výstavbu nové kanalizační stoky a zároveň provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1970.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litinového potrubí, který byl uveden do provozu v roce 1970. Na vodovodu se projevila porucha.

Kanalizační výusť DC 145 je výustí jednotné kanalizace do terénní prohlubně před železniční stanicí. Odpaní vody jsou vypouštěny do zamokřených pozemků, které jsou prorostlé vegetací. Na kanalizaci je napojeno 5 domů z ulice Karla Čapka.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332,5 metrů a kanalizace v celkové délce 332,5 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad tvořený z PEHD d110 mm bude napojen v křižovatce ulic Masarykova a Rumburská na stávající řad LT DN 100 mm a PE DN 110 mm. Dále bude pokračovat ulicí Masarykova směrem k nádraží. Vodovodní řad bude ukončen v křižovatce ulic Masarykova a Čapkova napojením na stávající řad LT DN 100 mm. Výstavba nové kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300 mm začíná napojením na stávající kanalizační systém v místě křižovatky ulic Masarykova a Rumburská. Kanalizační stoka dále pokračuje ulicí Masarykova směrem k nádraží v souběhu s rekonstruovaným vodovodním řadem. Stoka je ukončena v místě křižovatky ulic Masarykova a Čapkova. V současné době je do této šachty zakončena stávající kanalizace, odkud jsou odpadní vody odváděny kanalizační výustí DC 145. Nová šachta Š11 bude s odlehčením – přepad z této šachty bude sveden do výusti DC 145, která bude zachována. Z důvodu umístění kanalizace ke kraji vozovky a následnému vedení rekonstruovaného vodovodního řadu v souběhu, bude vodovod veden v nové trase.

Kapacity:

  • IO 01 Kanalizace – Stoka AB-4 – nová KA DN 300 mm

          Přípojky 2 ks

  • IO 02 Vodovod – Řad A – rekonstrukce PE-HD

          Přípojky 2 ks

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 15.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies