Krásná Lípa, ul. Čapkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Krásná Lípa, ul. Čapkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.05.2022 – 27.10.2022
Ve městě Krásná Lípa, v ulici Čapkova provedeme rekonstrukci narušené kanalizace z roku 1987 a popraskaného vodovodu z roku 1970. Stavba je koordinována s investiční akcí města Krásná Lípa, které plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1970. Hloubka uložení je od 1,5 až 1,7 metrů pod terénem. Vodovod je poruchový a vykazuje silnou korozi, praskliny a inkrustaci. Vodovodní řad je v nevyhovujícím technickém stavu způsobeném jeho stářím a kvalitativními podmínkami v době jejich instalace.

V ulici Čapkova se nachází kanalizační řad BE 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1987. Hloubka stoky je od 2,5 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, korozi, netěsnost, kaverny, kaverny ve dně, počáteční šachty mají nedostatečný profil, stupadla jsou zkorodovaná nebo chybí.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Krásná Lípa se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 315 metrů a kanalizace v celkové délce 192 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z polyetylenového potrubí DN 110 mm. Všechna související provozní zařízení budou rekonstruována a všechny nalezené funkční přípojky budou přepojeny.

Kanalizace bude nahrazena kameninovým potrubím z hrdlových, oboustranně glazovaných trub DN 300 mm. Současně budou přepojeny nalezené funkční přípojky. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude realizována ve většině trasy ve společném otevřeném výkopu. Rekonstrukce kanalizace i vodovodu bude provedena ve stávající trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.05.2022. Vlastní stavební práce začaly v červnu.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. října 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies