Krupka, Za Poštou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Krupka, Za Poštou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.05.2022 – 25.12.2022
V Krupce, v ulici Za Poštou provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu z roku 1966 a narušené kanalizace. Stavba je koordinována s investiční akcí města Krupka, které plánuje v dané lokalitě obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází zastaralý vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 200 mm, DN 100 mm, DN 80 mm. Do provozu bylo uvedeno v roce 1966. Potrubí je zastaralé.

Kanalizace je tvořena z BE DN 300 mm, PVC DN 100 mm, KA DN 150 mm. Dle kamerové prohlídky je kanalizace chemicky narušená, má poškozené nebo nedoražené spoje. Kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271 metrů a kanalizace v celkové délce 201,7 metrů.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 80 mm, DN 100 mm, DN 200 mm. Součástí je i přepojení všech stávajících přípojek.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z trub kameninových hrdlových a tvarovek, oboustranně glazovaných DN 250 mm, DN 300 mm, DN 400 mm s normální pevností, DN 500 mm a DN 600 mm s normální pevností. Vstupní šachty budou provedeny jako betonové prefabrikované s prefabrikovaným dnem DN 1000 a DN 800 s monolitickými dny. Kyneta šachet bude betonová s odolností vůči splaškům.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.05.2022. Vlastní stavební práce začnou ve 29. kalendářním týdnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25.12.2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies